123

Com treballem

El procediment és ràpid i senzill. Envia’ns el text, digues-nos per a quina data el necessites i relaxa’t! T’arribarà puntualment el dia acordat.

Consulta gratuïta i pressupost sense compromís

Correcció del text

Recepció d'un esborrany amb comentaris

Aprovació dels canvis i recepció del text final amb un informe d'errors

Pas 1

Enviament d’informació

Per sol·licitar una correcció, només necessitem que ens enviïs el text en format editable (és a dir, millor Word que PDF), que ens indiquis quin tipus de correcció necessites (ortotipogràfica, d’estil, amb dos correctors…) i per a quin dia. Això és tot!

Text en format editable

Tipus de correcció

Data d'entrega

Pas 2

Recepció d’un esborrany amb comentaris

En una correcció poden sorgir dubtes sobre què vol dir l’autor en un fragment determinat. Per assegurar-nos que no canviem el significat del teu text, rebràs un primer esborrany de la correcció amb comentaris abans de l’entrega final.

Recepció d'un esborrany amb comentaris

Resolució dels dubtes

Pas 3

Recepció del document final

Un cop resolts els dubtes plantejats a l’esborrany, enllestirem el text per entregar-te la versió definitiva. També hi incloem un informe dels canvis perquè puguis veure exactament què hem corregit. Si tens cap dubte, serà un plaer resoldre’l!

Recepció del document corregit

Recepció d'un informe dels canvis

Consulta de qualsevol dubte

Escriu-nos

Polítiques