AaBb

Correcció professional en català

Correcció ortotipogràfica i d’estil en català

Empresa de correcció professional amb més de 10 anys d’experiència en la correcció de contingut digital, treballs acadèmics, material corporatiu i llibres, entre d’altres.

Mostra una imatge professional

Fes-te entendre i evita malentesos

Reforça el teu vincle amb el lector

Serveis de correcció

Correcció acadèmica

Millora el teu text acadèmic (TFG, TFM, tesi, articles, etc.)

Correcció per a empreses

Mostra una imatge més professional

Correcció d’un llibre

Reforça la connexió amb els lectors

Hola!

 

 

Soc la Núria, correctora professional de català nascuda a Tarragona. El meu equip i jo treballem amb particulars i empreses per ajudar-los a millorar els seus textos en català i a mostrar una imatge professional.

Vinc del món de les llengües i la traducció, i una de les meves tasques preferides és corregir textos originals per fer-los més entenedors i fàcils de llegir.

Per què cal contractar un corrector en català?

Facilita la comprensió del text

És difícil desenganxar-te del teu propi text i llegir-lo des de la pell del lector. Una revisió externa t’ajudarà a facilitar-ne la comprensió.

Millora la teva imatge

Un text ens explica moltes coses de qui l’ha escrit. Mostra una imatge de cura, professionalitat i atenció al detall.

Reforça el vincle amb el lector

Ofereix-li una lectura fluïda perquè pugui connectar amb les teves paraules sense obstacles.

Correcció ortotipogràfica i d’estil

“Gràcies, Núria, per la correcció del meu treball de final de màster. Vaig rebre el document final en el termini acordat i un informe amb tots els canvis fets. 100 % recomanable.”

Francesc Marcano – Traumatòleg, Hospital Parc Taulí

“Necessitava corregir un capítol per publicar en un llibre, millorant i perfeccionant l’expressió en llengua catalana. La correcció ha estat perfecta. La qualitat molt bona, la comunicació fluida, i el tracte i el servei genials.”

Rosa Benabarre, doctora en Educació i investigadora

“No tenim temps de corregir tot el contingut que publiquem: blogs, anuncis, el text de les apps… Amb la Núria la comunicació es fluida. Li puc passar textos petits amb freqüència i els rebo corregits en terminis breus.”

Adrià Tallada – CEO, Saleado

📌 Quin tipus de correcció necessito per al meu text?

En general, en la correcció de textos en català, es distingeix entre dos tipus de correcció: l’ortotipogràfica i la d’estil. Quin tipus de correcció és millor per al teu text? Depèn del grau d’intervenció que hagi d’aplicar el corrector professional. És a dir, si el text ja ha passat per correccions prèvies i només requereix un repàs final, la correcció ortotipogràfica és el que necessites. Per contra, si el text acaba de sortir del forn i no s’ha sotmès a cap procés de correcció professional, el més segur és que també necessitis la d’estil. A continuació, t’explico en què consisteix cada tipus de correcció.

 

📌 Correcció ortotipogràfica: què és i què inclou

En la revisió ortotipogràfica, el corrector s’assegura de reduir els errors del text al mínim. Per fer-ho, es fan les intervencions següents:

Correcció d’ortografia

  • S’adapta el text a les normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
  • Es corregeixen les faltes d’ortografia.
  • S’eliminen les errades.
  • Es corregeix l’ús de les titlles (els accents gràfics).

Correcció de gramàtica

  • Es comprova i es corregeix l’ús dels temps verbals (també s’inclou l’ús dels imperatius, els gerundis, els participis, etc.).
  • Es corregeix l’ús de les preposicions, i s’afegeixen o s’eliminen, si cal o si el verb ho requereix.
  • Es corregeixen errors de gramàtica típics del català, com ara l’ús abusiu dels possessius, el gerundi de posterioritat, etc.
  • Es corregeixen els errors de concordança entre el subjecte i el verb, entre el nom i l’adjectiu, etc.

Correcció de puntuació i tipografia

  • S’assegura l’ús correcte i coherent dels signes de puntuació (coma, punt, punt i coma, dos punts, símbols d’obertura i tancament, ús del guió llarg en els diàlegs, ús correcte de les cometes, etc.).
  • Es comprova l’ús de la cursiva, la negreta, la versaleta…
  • Es dona coherència a l’ús de la tipografia (els tipus de paràgraf, els sagnats, l’espaiat, l’interlineat, etc.).
  • En alguns casos, es revisa que la bibliografia, les citacions i els peus de pàgina segueixin la norma corresponent (APA, ISO, MLA…).
  • Es comprova la coherència entre l’índex i els títols i els subtítols del text.

 

📌 Correcció ortotipogràfica i d’estil

D’altra banda, la correcció d’estil inclou tot l’anterior i, a més, el següent:

  • S’elimina el llenguatge ambigu i s’augmenta la riquesa lèxica (eliminació de falques, repeticions com pleonasmes, rimes internes, vocabulari poc precís, etc.).
  • En cas que s’especifiqui, s’apliquen les normes del manual d’estil del client.
  • Es dona fluïdesa al text amb connectors, reestructuració sintàctica, etc. per obtenir un text clar, coherent i ben expressat.
  • Es comprova que el text s’adeqüi al públic objectiu (p. ex., expressions poc apropiades per a un públic infantil, llenguatge massa informal en un text acadèmic, etc.).

 

📌 Com és el procés de correcció professional en català?

Per començar, el corrector fa una primera lectura del text que li envia el client per comprovar-ne la qualitat i el nivell d’intervenció que requereix. Després, si el corrector té algun dubte, fa les preguntes pertinents al client.

A partir d’aquí comença la tasca de correcció. Una vegada acabada, s’envia al client un primer esborrany de la correcció amb els canvis marcats i els comentaris sobre dubtes o possibles incoherències. El client revisa els canvis i respon els comentaris perquè el professional hi pugui aplicar les modificacions, si escau, i lliurar la versió definitiva. Un cop fet això, si el client accepta tots els canvis, es dona per acabat el procés.

 

📌 Quina informació necessita un corrector professional per preparar un pressupost?

Per poder oferir un pressupost de correcció de textos en català, el corrector necessita dues coses: veure el text i saber el nombre de paraules totals. Amb aquestes dues coses, pot comprovar la qualitat de l’escrit i oferir-te un pressupost real en lloc d’una estimació.

No obstant això, si el client no pot o no vol enviar el text complet, cal que indiqui el nombre total de paraules i que proporcioni una mostra de diferents parts del text. A més, ha de comunicar al corrector si hi ha elements que no siguin text seguit, com ara taules, gràfics, índexs, bibliografia, etc.

També cal avisar del termini en què es necessita la correcció i indicar les millores que s’espera que s’apliquin al text. Tanmateix, és recomanable acceptar el consell del corrector professional (que per alguna cosa és professional) pel que fa al nivell d’intervenció que necessita l’escrit. Per acabar, si hi ha algun requisit especial (un manual d’estil propi o paraules que no s’han de fer servir), també cal especificar-ho.

 

📌 Quins textos es poden corregir?

Es pot corregir pràcticament qualsevol text. No obstant això, el més habitual és la correcció de llibres i novel·les; treballs acadèmics; continguts de màrqueting, com ara publicitat i pàgines web; articles periodístics i de blogs; presentacions, etc.

 

📌 Quin format d’arxiu és el millor per a la correcció de textos en català?

Indiscutiblement, qualsevol format editable en Word (.doc, .docx, .rtf, .odt, etc.). Així, el corrector pot emprar la funció de control de canvis i el client pot comprovar les modificacions que ha fet.

També es pot corregir en altres formats editables, com els arxius d’Excel o PowerPoint, encara que en aquests formats no es poden veure els canvis d’un cop d’ull.

Ah, i també es poden corregir documents no editables, com ara PDF o imatges, però el procés és molt més complicat i, per tant, el cost pot ser més elevat. En aquests casos, el corrector pot introduir comentaris directament en el PDF o en la imatge, i el client ha d’aplicar-los després a l’arxiu original (per exemple, si ha treballat amb InDesign, Photoshop o altres eines).

Escriu-nos

Polítiques