La correcció d’estil en català: què és i com millora un text

correcció d'estil

Et trobes davant d’un text sense revisar, t’han demanat que en facis una correcció d’estil i no saps per on començar?

En aquesta entrada, t’explico breument què és la correcció d’estil d’un text i com posar-la en pràctica. Et donaré alguns consells i exemples pràctics perquè ho entenguis de seguida.

Diferències entre correcció ortotipogràfica i d’estil

La correcció d’estil, a diferència de la correcció ortotipogràfica, va molt més enllà de la correcció d’errors ortogràfics, sintàctics o gramaticals.

Quan facis una correcció d’estil no només hauràs d’actuar sobre aquests tipus d’errors, sinó també sobre l’expressió, la coherència i la cohesió. És a dir, concebre el text com un tot.

T’hauràs d’ocupar d’aquells aspectes que, tot i no ser errades des del punt de vista normatiu, afecten negativament l’obra.

L’objectiu és polir el text per tal de millorar-ne la llegibilitat, l’eficàcia comunicativa i la funcionalitat, i adaptar el llenguatge, el to i el vocabulari al públic a qui va dirigit.

👇 En aquest vídeo t’explico les diferències amb un exemple en directe. 👇

 

 

Exemple d’una correcció d’estil en català

Els principals aspectes que té en compte la correcció d’estil i que més sovint hauràs d’analitzar són els que t’explico a continuació. Per il·lustrar-los, he triat fragments d’un recull de memòries escrites per una àvia. El seu llenguatge conté molts aspectes propis de l’oralitat que ens serviran per entendre l’abast de la nostra intervenció:

 

Depuració d’ambigüitats, contradiccions i redundàncies

A continuació, llegeix el fragment original en vermell i la correcció en verd. A la correcció, he subratllat les parts en què s’han depurat ambigüitats, contradiccions i redundàncies.

*Arribant al lloc el primer que calia fer era instal·lar les tendes en previsió d’un sobtat canvi de temps, (aquesta és la norma que s’ha de fer sempre), quan es pensa passar la nit, per tenir un xapluc en cas de pluja.

Arribant a lloc, el primer que calia fer era instal·lar les tendes, per anticipar-nos a un canvi de temps sobtat. Quan es pensa passar la nit, és imprescindible tenir un aixopluc en cas de pluja.

Correcció d’inconsistències sintàctiques

Quan parlo de correcció d’inconsistències sintàctiques em refereixo a correlacions de temps verbals, concordances sintàctiques, l’ús de les preposicions…

*En aquella sortida el meu home ja que era tota la setmana que estaríem fora, va voler venir amb la nostra colla. El seu grup aquella setmana anaven a un altre lloc i ell volia quedar-se en nosaltres, però ell pujaria amb el seu cotxe i portaria una tenda de dues places per a dormir ell.

En aquella sortida, que havia de durar tota la setmana, el meu home va voler venir amb la nostra colla. El seu grup anava a un altre lloc, però va preferir quedar-se amb nosaltres. Va pujar en el seu cotxe i va dur una tenda de dues places per a dormir-hi.

Reformulació d’oracions confuses o errònies

Mira aquest exemple on s’ha reformulat l’oració perquè sigui més fàcil d’entendre:

*Pels carrer també passaven unes gitanes que, si volies, en un tres i no res, et feien un cistell que en aquells temps es feien servir, assentades al pedrís del davant de casa allà mateix el feien.

Pels carrers, també hi passaven gitanes que, en un tres i no res, et feien un cistell, com els que es feien servir en aquells temps. S’asseien al pedrís del davant de casa i el feien allà mateix.

Correcció d’errors lèxics

En la correcció d’estil també es corregeixen errors lèxics (repeticions, redundàncies, al·literacions…) i imprecisions en el vocabulari.

*Passaven homes que rreglavent paraigües, homes que rreglavent gavinets i estisores.

Passaven homes que arreglaven paraigües, i altres que esmolaven ganivets i tisores.

Curs gratuït en vídeo per escriure millor en català
Curs de català a YouTube


Millora de la fluïdesa del text

En la correcció d’estil es dona fluïdesa al text amb recursos més precisos (connectors discursius, oracions subordinades…) i reparació de llacunes (quan sobren o falten termes).

*Dues cases més allà a la dreta de la meva hi vivia una família que en dèiem ca la Tita. En el seu hort que no estava sembrat, al fons de tot hi havia una gran figuera. Els amos de la casa mai van menjar una trista figa. Era temps que es passava molta gana i la colla ens fabricàrem en una canya de riera una canya per agafar-les des del terra.

Dues cases més enllà de la meva, a la dreta, hi vivia una família a qui anomenàvem de Ca la Tita. El seu hort no estava sembrat i al fons de tot hi havia una gran figuera. Com que en aquells temps passàvem molta gana, la colla va fabricar una badoquera amb una canya de la riera i collíem les figues des del carrer. Els amos de la casa mai van poder menjar una trista figa!

Localització del text per ajustar-lo al lector a qui s’adreça

Identificar el públic a qui va dirigit el text és imprescindible perquè la comunicació sigui eficaç. Un mateix tema es pot transmetre amb registres molt diversos.

Per exemple, si volem parlar de l’arribada de l’home a la Lluna, el text tindrà unes característiques determinades depenent de si ho fem a través d’un text acadèmic especialitzat, en una obra de divulgació científica per al públic general o sota la forma d’un conte infantil.

 

El gran valor de la correcció d’estil (i els seus límits)

Com ja has vist, hi ha moltes maneres de corregir l’estil d’un text. Et trobaràs en situacions en què hauràs de prendre decisions més enllà de la normativa i ser creatiu. Però tingues present que, tot i tractar-se d’una correcció literària, has d’evitar caure en la sobrecorrecció. Cal que depuris el text d’imperfeccions, en ressaltis les virtuts i l’alliberis d’informacions innecessàries, però n’has de respectar el contingut i l’essència pròpia de l’autor.

Com a bon corrector, has de conèixer els límits de les teves intervencions: les teves correccions optimitzaran els recursos d’un text i en presentaran la seva millor versió, però preservaran la identitat i l’estil propi de l’escriptor.

En resum, si bé la correcció ortotipogràfica és més aviat mecànica i regida per unes normes estrictes, la correcció d’estil profunditza en el text, l’entén, l’interpreta i el reformula per presentar-lo en la seva millor forma. Requereix un gran domini de tècniques comunicatives i un coneixement profund de l’obra sobre la qual estàs treballant.

Seguint els criteris que t’he anat detallant, aconseguiràs dotar el text de riquesa, expressivitat, coherència i precisió, i el convertiràs en un text unificat, ben estructurat i amb un ritme i to adient al públic receptor. Així, podràs garantir-ne una lectura clara i fluïda.

 

Contacta amb una correctora d’estil professional

Espero que aquesta entrada t’hagi estat útil. Si tens dubtes o necessites una correcció d’estil professional, envia’m un correu electrònic i et respondré de seguida!

Núria Masdeu