Les vocals o i u àtones

Les vocals o i u àtones

  De vegades, quan escrius, tens dubtes amb l’ús de les vocals o i u? Per exemple, no saps si s’escriu sortir amb o o amb u? T’explico per què és normal que et passi i quines pautes pots seguir per saber quina és la vocal correcta. Distinció de la o i la u segons...
La vocal neutra en català

La vocal neutra en català

La vocal neutra és un so molt present en el dia a dia d’alguns parlants de català. Ara bé, el problema se’l troben a l’hora d’escriure-la, ja que el so no ajuda a distingir si cal posar una a o una e. Si t’has trobat alguna vegada amb aquest problema o vols saber més...
Les vocals en català: quins sons vocàlics tenim?

Les vocals en català: quins sons vocàlics tenim?

L’abecedari català conté cinc vocals: a, e, i, o, u. Ara bé, de sons vocàlics, en té vuit! Aquí hi entren en joc les vocals obertes, les tancades i la vocal neutra. A més, l’ús de cada so és diferent segons la varietat que parlis. Per exemple, en el català oriental,...
Domina l’ús de les lletres b/p, d/t i g/c

Domina l’ús de les lletres b/p, d/t i g/c

  Si ets aquí potser és perquè t’han parlat de les consonants oclusives o potser perquè t’has trobat amb el problema de no saber si posar g o c en paraules com groc i mag, ja que la c de groc sona igual que la g de mag. Què et sembla si posem una mica de llum a...
Ús de la r i la rr en català

Ús de la r i la rr en català

  Com ja saps, hi ha paraules que s’escriuen amb una sola erra i d’altres que s’escriuen amb dues erres.  En alguns casos és senzill saber si hi ha d’haver una sola r o bé dues, per la manera com pronunciem el mot. Fixa’t en aquestes paraules: cara i ara, però...