Els adverbis en català: tot el que has de saber

Tots hem sentit la paraula adverbi en català.

Però saps què és realment un adverbi? Com el definiries? T’han explicat que n’hi ha de diferents tipus?

A l’entrada d’avui veurem què són els adverbis i les locucions adverbials, quins tipus d’adverbis hi ha i en quins contextos es poden fer servir, i et donaré alguns exemples d’adverbis. Comencem? 😄

 

Què són els adverbis?

Els adverbis són una categoria gramatical invariable (paraules o locucions) que ens donen informació complementària sobre altres paraules.

Bàsicament, els adverbis poden modificar verbs, adjectius o altres adverbis.

Fixa’t en l’oració següent, en què l’adverbi molt modifica el verb menjar:

S’ha engreixat perquè menja molt.

 

Què són les locucions adverbials?

Les locucions adverbials són un conjunt de paraules que equivalen a un adverbi i que, per tant, tenen la mateixa funció dins d’una oració. Per exemple, abans et deia que molt és un adverbi (està format per una paraula). En canvi, a vegades és una locució adverbial, perquè està formada per dues paraules.

No pateixis, sé que ara potser sona estrany, però després en veuràs més exemples!

 

Tipus d’adverbis

Primer que res, has de saber que els adverbis es poden classificar en quatre grups principals segons el seu significat: adverbis de temps, de lloc, de manera i de quantitat. Vegem-los!

🔷 Adverbis de temps

Són adverbis que indiquen quan es du a terme una acció. N’hi ha de formes simples (sempre, mai), de pronominals (quan, ara) i també en forma de locució (de matí, de nit). Per exemple:

Sempre em llevo a dos quarts de vuit.

🔷 Adverbis de lloc

Aquests adverbis ens indiquen on es realitza una acció. També n’hi ha de formes simples (dins, fora), de pronominals (aquí, allà), o en forma de locucions adverbials (a la dreta, a l’esquerra). Et poso un exemple:

Tinc l’estoig fora de la motxilla.

🔷 Adverbis de manera

Són adverbis que indiquen com es fa una acció. La majoria d’adverbis de manera de forma simple acaben en -ment (exactament). Ara bé, hi ha altres formes simples (, millor), algun adverbi pronominal (així, com) i diverses locucions adverbials (de cop i volta, de sobte). Per exemple:

De sobte, ha bufat el vent molt fort i han caigut els testos.

❓ Com es formen els adverbis acabats en -ment?

Com et deia, la majoria d’adverbis de manera són paraules derivades acabades en -ment. Ara bé, com es formen aquests adverbis? És molt fàcil: només has d’agafar la forma femenina d’un adjectiu i afegir-hi el sufix -ment.

Amb l’adjectiu ràpid/ràpida, per exemple, partirem de la forma femenina de l’adjectiu (si en té), en aquest cas, ràpida, i hi afegirem el sufix -ment, de manera que obtindrem l’adverbi ràpidament.

Adjectiu qualificatiu: ràpid

Forma femenina de l’adjectiu qualificatiu: ràpida

Adverbi acabat en -ment: ràpida + ment = ràpidament

Queda clar, oi? Ja t’he dit que era molt fàcil!

🔷 Adverbis de quantitat

Són els adverbis que serveixen per expressar el grau o la intensitat d’una acció o d’una qualitat. N’hi ha de formes simples (molt, poc) i hi ha, també, l’adverbi pronominal quan i algunes locucions adverbials (una mica, a penes). Et mostro un exemple:

Aquests mesos ha plogut poc, al meu poble.

 

 

Llista d’adverbis i exemples d’adverbis en context

Ara que ja has entès l’explicació teòrica, creus que necessites ampliar el teu recull d’adverbis i veure en quins contextos poden funcionar? A continuació et mostro una taula que t’ajudarà a dominar els adverbis!

Hi trobaràs els diferents tipus d’adverbis que hi ha, exemples d’adverbis de cada tipus, i algunes oracions per veure com funcionen en context.

 

Llistat d'adverbis en català

 

Què et sembla? T’ha quedat clar tot el que necessitaves saber sobre els adverbis en català? Espero que les explicacions i la taula hagin resolt tots els teus dubtes sobre aquesta classe de mots.

Núria Masdeu