Composar o compondre?

compondre o composar

Composar o compondre? Composat o compost? Aquest és un dubte molt comú en català: quin és el verb correcte i com es conjuga?

La resposta és que tots dos verbs existeixen, però tenen significats diferents. Per tant, l’error el cometem quan fem servir el verb que no toca en aquell context.

Vegem-ho amb exemples en aquest breu article sobre el duet verbal.

Què vol dir composar?

Composar es fa servir en el sentit arcaic de posar una multa a algú o d’imposar la teva voluntat a algú. Per tant, és un verb que no trobaràs gaire sovint.

 

https://youtu.be/B6GLJ1PxFDo

 

Què vol dir compondre?

Compondre significa formar, constituir, integrar, crear… Per exemple, un compositor “compon cançons”, és a dir, “crea cançons”, i no “composa cançons”. O “un equip de futbol està compost per 11 jugadors” (no composat).

Com veus pel seu significat, el verb compondre és que utilitzem més sovint. Llavors, com es conjuga? Et dono un truc tot seguit.

 

Com es conjuga el verb compondre?

El verb compondre es conjuga igual que respondre. Així, direm compon igual que respon, o compost igual que respost.

La forma verbal correcta és composat o compost?

Un error molt comú és fer servir el participi composat en comptes de compost.

L’equip està composat per vint persones.

L’equip està compost per vint persones.

 

Exercici sobre composar i compondre

Et proposo que facis aquest breu exercici sobre els verbs composar i compondre i com es conjuguen. Mira aquests dos exemples i pensa quina és la frase correcta segons el que t’acabo d’explicar. Però no et desplacis més cap avall abans de pensar la resposta! Al final de l’article tens la solució.

Exercici per aprendre a utilitzar composar i compondre
Exercici de verbs composat i compost

Solució de l’exercici sobre composar i compondre

Solució exercici 1:

Quin significat té aquesta frase? Vol dir “obres creades per Bach”. Per tant, en el sentit de crear el verb correcte és compondre. Tenint en compte que compondre es conjuga com respondre, com seria el participi de respondre: resposades o respostes? Respostes. Per tant, l’opció correcta és la segona: “obres compostes”.

Quan es fa servir composar i compondre

Solució exercici 2:

Quin significat té aquesta frase? Vol dir que el grup està integrat o constituït per deu nenes; per tant, el verb correcte es compondre. Ara conjuguem-lo com si fos respondre. Què seria: respost o resposat? Respost. Per tant, la forma correcta és compost: “El grup està compost per deu nenes”.

Què és correcte: composat i compost?

Espero haver resolt els teus dubtes sobre composar i compondre en aquest article. A partir d’ara, quan facis servir aquests verbs, estigues atent o atenta a dos punts clau: el significat i la conjugació.

Núria Masdeu