Llibres d’ortografia i de gramàtica catalana

llibres d’ortografia i gramàtica en català

Si ara et preguntessin quins llibres d’ortografia i gramàtica catalana consultaries per aprendre, sabries quins dir? El cert és que si vas a qualsevol biblioteca, trobaràs que hi ha moltíssims llibres sobre ortografia i gramàtica, i això pot fer que no sàpigues quin escollir.

És per això que avui, entre tota la gran varietat disponible, vull recomanar-te cinc llibres que et seran molt útils.

🎁 Fes el nostre test d’ortografia gratuït. 👉 Avalua el teu nivell d’ortografia en català aquí!

el català escrit

 

Aquest llibre és un manual d’autoaprenentatge que et permetrà adquirir els coneixements de la normativa bàsica del català. Per això, s’adreça tant a persones que són autodidactes com a persones que assisteixen a classes.
Respecte al contingut del llibre, hi trobaràs, d’una banda, les normes bàsiques del català explicades de manera clara, així com resolucions dels dubtes més freqüents sobre la normativa. I de l’altra, exercicis amb solucions perquè puguis practicar tot el que has après i després comprovar si ho has fet bé.

👉 Consulta-ho a Casa del Llibre

Gramàtica bàsica i d'ús

 

Aquesta gramàtica és una eina excel·lent, ja que és una versió reduïda de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. L’objectiu d’aquesta edició és fer accessible la gramàtica a usuaris que tenen uns coneixements generals de la normativa i que volen resoldre dubtes. És per això que les explicacions són clares i entenedores.
Consta de 40 capítols breus agrupats en: fonètica i fonologia, morfologia i sintaxi. Per tal d’aconseguir una gramàtica simplificada i fàcil se serveix de quadres resum, de manera que el contingut queda resumit i, alhora, el fet de ser més visual ajuda a retenir la informació a la memòria. I un altre gran punt a favor d’aquesta gramàtica és que conté una gran quantitat d’exemples, que són molt útils per acabar d’entendre bé la teoria.

👉 Consulta-ho a Casa del Llibre

La nova normativa a la butxaca

 

Neus Nogué Serrano, filòloga catalana i professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, va publicar aquest llibre l’any 2018 amb l’objectiu de presentar les principals novetats que l’Institut d’Estudis Catalans havia fet públiques a través dels llibres Gramàtica de la llengua catalana (2016) i Ortografia catalana (2017), i que afectaven, tal com indiquen els títols, a la gramàtica i a l’ortografia del català.
L’autora fa una selecció dels temes que més dubtes i controvèrsia han generat durant els últims anys i els explica amb un llenguatge fàcil i clar; també explica quins són els canvis (si n’hi ha) respecte de la normativa anterior.

👉 Consulta-ho a Casa del Llibre

Gramati.cat

 

Aquest llibre de gramàtica està estructurat en fitxes, mètode que permet resoldre dubtes de manera fàcil i ràpida. Aquestes es poden llegir per si soles i, al mateix temps, formen un conjunt de fitxes ordenades sobre normativa.
És una bona eina per adquirir els coneixements principals de la gramàtica catalana, ja que s’expliquen de manera clara, i està pensada per a estudiants i usuaris del català. Dubtes del dia a dia com: “abaixar o baixar els preus?”, “causa comú o causa comuna?” són algunes de les qüestions que tracten les fitxes.

👉 Consulta-ho a Casa del Llibre

Marc Calvera