Quan s’escriu “per què” o “perquè” en català? | L’ús de “perquè”, “per què” i “per a què”

Com s'escriu Per què, perquè o per a què

Com s’escriu per què? Junt, separat, amb accent, sense… És normal que tinguis aquest dubte. De fet, l’error del perquè és molt comú en català.

En l’article d’avui veurem en quins casos s’escriu per què separat i perquè junt, i quan es fa servir per a què en català.

Tot això amb exemples i trucs per recordar la norma.

Som-hi! 👇

Preguntes i respostes amb per què/perquè

Comencem per la part més fàcil. Per què s’escriu separat quan introdueix una pregunta (quan es pregunta la raó d’alguna cosa) i s’escriu junt quan es respon a aquesta pregunta o quan es parla de la causa d’alguna cosa. Això sí, en tots dos casos porta accent.

Per què has vingut? (separat – pregunta, raó)

Perquè m’han convidat. (junt – resposta, causa)

Fins aquí s’entén, oi?

Però la cosa es complica una mica, perquè no tots els casos de perquè junt o per què separat són tan clars. Ara veurem més casos en què es fa servir un o l’altre.

 

https://youtu.be/9huUjZo3zso

 

Quan s’escriu perquè junt en català?

En 3 casos: quan indica causa, finalitat o funciona com a nom.

A continuació et mostro exemples i expressions per les quals pots substituir perquè junt per assegurar-te que ho estàs escrivint bé.

I recorda: sempre porta accent.

  1. Quan indica causa i equival a ja que.

No m’han atès perquè (= ja que) he arribat tard.

 

  1. Quan indica finalitat i equival a per tal que, a fi que.

No falta gaire perquè comenci l’obra.

M’ha trucat perquè l’ajudi amb la preparació de l’examen.

 

  1. Quan fa de substantiu i porta article: “el perquè”. Aquí es sinònim de la raó o la causa.

Després t’explicaré el perquè de la reunió.

Quan s’escriu per què separat?

En dos casos. El primer, quan introdueix frases interrogatives. El segon, quan funciona com a pronom relatiu. Ara t’ho explico amb exemples i algun truc perquè no se t’oblidi.

  1. Quan introdueix frases interrogatives (directes i indirectes). Un truc per saber si l’oració és una interrogativa indirecta és substituir el per què per una expressió equivalent, com ara per quina raó. Et poso un exemple:

Interrogativa directa (amb “?”):

Per què no m’has ajudat?

Interrogativa indirecta (sense “?”):

Explica’m per què no m’has ajudat

= Explica’m per quina raó no m’has ajudat.

  1. Quan fa de pronom relatiu. És a dir, quan equival a pel qual, per la qual, pels quals, per les quals.

Ja ha aconseguit la feina per què ha lluitat tant

= Ja ha aconseguit la feina per la qual ha lluitant tant.

 

Quan es fa servir per què o per a què?

  1. Escrivim per a què quan parlem de finalitat en interrogatives directes i indirectes.

Per a què serveix aquest programa?

Fixa’t que en aquestes dues preguntes hi ha un matís diferent:

Per què vols venir? (raó)

Per a què vols venir? (amb quina finalitat)

A vegades totes dues opcions són correctes; la que triem depèn del valor que vulguem destacar.

  1. Per a què també és un pronom relatiu que equival a per al qual.

L’autor per a què escrivia (= per al qual escrivia) es deia Dalmau Pons.

Espero haver resolt els teus dubtes sobre quan has d’escriure perquè junt i per què separat. Ara toca practicar! I si tens cap altre dubte, deixa’l als comentaris.

 

Núria Masdeu