Les abreviatures en català: una guia completa

les abreviatures en català

 

Segur que t’hi has trobat més d’una vegada. Estàs llegint un text i, de sobte, t’hi apareix: pl., p. e., s/n o etc. Són abreviatures, formes escurçades d’una paraula. Coneixes el significat d’aquests exemples?

Aquestes són abreviatures habituals, així que pot ser que ja les coneguis i sàpigues com es llegeixen. N’hi ha d’altres, però, que no es veuen tan sovint. Per exemple, saps què vol dir v/f, fra. o llic.? O, encara més inusual: a. de la n. e.?

En aquest article trobaràs una explicació completa de tot el que has de saber de les abreviatures.

 

Què és una abreviatura

Una abreviatura és la representació escurçada d’una paraula o d’un sintagma. Aquesta representació es forma o bé amb la lletra inicial de les paraules o sintagmes (com p. o., per per ordre), o bé suprimint algunes lletres finals (com loc. adv., per locució adverbial), o bé emprant només algunes de les lletres (sense cap ordre concret, com dte., per descompte).

Per citar les que t’he mostrat abans:

  • pl.: plaça
  • p. e.: per exemple
  • s/n: sense número
  • etc.: etcètera

Segons si representen un mot o més d’un, distingim entre abreviatures simples i abreviatures compostes

 

Tipus d’abreviatures

Abreviatures simples i abreviatures compostes

Les abreviatures simples són les que representen només un mot. En són exemples Dr., que fa referència a doctor; St., a sant, o núm., a número.

Les abreviatures compostes, com ja et deus imaginar, són les que representen més d’una paraula. Aquí ja n’has vist alguns exemples, com ara v/f, que equival a al vostre favor, i a. de la n. e., a abans de la nostra era. T’ho esperaves? És una abreviatura poc comuna i inusualment llarga, no trobes? Es fa servir com a sinònim de a. C. (abans de Crist) si no es vol mencionar el component religiós.

Com segurament ja has notat, les abreviatures es marquen amb un punt o una barra. En el cas de les abreviatures compostes, cal conservar tots els elements (preposicions i articles) i abreujar cada paraula amb un punt, deixant un espai entre mot i mot. Si emprem la barra inclinada, no cal mantenir preposicions i articles ni afegir-hi espais. Tingues en compte, però, que no poden coincidir mai punt i barra.

 

Criteris per a la formació d’abreviatures

Les abreviatures es poden formar per truncament o per contracció.

  • Amb el truncament eliminem la part final d’una paraula. Per exemple: trad., en lloc de traducció.
  • Amb la contracció obviem algunes lletres, però no totes seguides, com en el cas anterior, ja que es conserven la part inicial i la part final del mot. Per exemple: att., per atentament.

I ara, com s’escriuen les abreviatures?

💡 Cursiva o rodona

Doncs com si escrivissis la paraula: en rodona. Només s’escriuen en cursiva si fan referència a estrangerismes o si s’empra la paraula en un sentit metalingüístic (com és el cas d’aquest article).

Tot i això, les abreviatures que fan referència a estrangerismes —que normalment van en cursiva— poden escriure’s en rodona o en cursiva. Per exemple: sine loco (sense lloc) pot escriure’s com a s. l. o s. l.

 

 

💡 Majúscules o minúscules

I, en majúscula o en minúscula? Has vist algun exemple en què apareixia l’abreviatura en majúscula?

Generalment, les abreviatures s’escriuen en minúscula. Només es fa servir majúscula quan la paraula en si s’escriu així (per exemple, a. C., per abans de Crist) o quan abreviem els tractaments de persona. Abreviatures com Dr. i Dra. (doctor i doctora), Sr. i Sra. (senyor i senyora), M. Il·ltre. Sr. i M. Il·ltre. Sra. (Molt Il·lustre Senyor o Senyora) o Mn. (mossèn) s’escriuen amb majúscula inicial.

Tanmateix, per descomptat, si les abreviatures apareixen al començament d’una frase o després d’un punt, també s’escriuen en majúscula.

💡 L’apòstrof en les abreviatures

Els apòstrofs es mantenen. Això vol dir que, si topes amb una paraula que normalment s’apostrofa, també n’has d’apostrofar l’abreviatura. Fixa’t en els exemples següents:

  • L’adv. (advocat) ens va aconsellar no anar a judici.
  • Donem la benvinguda a l’Excma. Sra. Cases.
  • Segons l’art. 15 del Codi civil.

💡 L’accentuació en les abreviatures

Igual que passa amb l’apòstrof, les abreviatures també conserven l’accent de la paraula que representen. Comprova-ho amb els exemples següents:

  • àt. per àtic
  • índ. per índex
  • màx. per màxim

💡 El plural de les abreviatures

Hi ha dues maneres de formar el plural de les abreviatures:

  1. Quan l’abreviatura conserva la part final de la paraula
   a la qual designa, s’afegeix
   -s o -es, segons la normativa.
  • admtiu. (administratiu) admtius. (administratius)
  • bda. (baixada) bdes. (baixades)
  • Compte, que cal canviar també el nombre dels articles que formen part d’una abreviatura.
  • N. de la t. (nota de la traductora) → N. de les t. (nota de les traductores)
  1. Si l’abreviatura s’ha format per truncament, no varia.
  • Si telèfon s’abrevia com a tel., telèfons també s’abrevia com a tel.

Alerta! És incorrecte doblar una lletra per indicar el plural.

Per exemple, el plural de pàgina continua sent p. o pàg., no és correcte pp. (ni pàgs., com s’ha indicat
abans).

 

Altres qüestions que has de tenir en compte

Les abreviatures poden ser un recurs molt útil, ja que et poden servir per estalviar-te temps i espai. Tanmateix, n’has de fer un ús mesurat i trobar la situació en què es poden utilitzar sense problemes.

A continuació et mostro uns criteris generals que et poden ajudar a emprar-les amb seny.

  1. Les abreviatures són molt útils per a taules, gràfics, llistes, etc.
  2. Si veus que et falta espai, pots utilitzar abreviatures comunes o crear-ne de noves. En tot cas, assegura’t que es poden entendre sense problemes, i si creus que poden generar confusió, afegeix-hi una definició la primera vegada que apareixen.
  3. Els textos tècnics o científics sovint contenen moltes abreviatures. En aquests casos, se sol incloure un glossari.
  4. Normalment, els textos formals presenten menys abreviatures que els informals.
  5. Hi ha algunes paraules que presenten una forma escurçada com a abreviatura o com a sigla. Per exemple: societat anònima es pot escurçar com a SA o s. a. En aquests casos, és millor utilitzar la sigla.

Tingues en compte que, si mai estàs escrivint un text i vols fer servir abreviatures, sempre has de tenir present el públic. Planteja’t això: el text va adreçat a algú que pot conèixer les abreviatures que utilitzes?

I, finalment, la recomanació més important: sigues coherent. No facis servir dues abreviatures diferents per a una mateixa paraula en un text i no segueixis criteris diferents.

Ves amb compte! Pot ser que alguna abreviatura pugui referir-se a diferents conceptes o que hi hagi diferents abreviatures per a una mateixa paraula. És el cas de l’abreviatura ed., que pot fer referència a edició, editor/a o editorial.

 

Abreviatures del teu dia a dia

Aquí et mostro algunes de les abreviatures més habituals. Són abreviatures amb què et pots trobar fàcilment en la teva vida quotidiana. Sigui en un formulari, en una pàgina web, en un full d’inscripció, etc.

A veure quantes en coneixes!

🎈 Abreviatures dels dies de la setmana

En català, els dies de la setmana comencen tots per la mateixa síl·laba, de manera que no ens serviria fer servir només la primera lletra ni tampoc les dues primeres lletres.

Aquí, el que s’ha decidit és fer servir la d —així també ens és més fàcil poder concloure que es tracta d’un dia de la setmana— i afegir-hi una altra lletra de la paraula.

Per exemple, dilluns es converteix en dl.; dimarts, en dt.; dimecres, en dc.; dijous, en dj.; divendres, en dv. (div. fa referència a divisió!); dissabte, en ds., i diumenge, en dg.

 

Els dies de la setmana.jpg

 

🎈 Abreviatures dels mesos de l’any

Les abreviatures dels mesos també són molt freqüents i ens poden aparèixer en taules, gràfics, formularis, etc.

Aquí, les abreviatures sí que es formen per truncament. Conservem, per tant, les dues o les tres primeres lletres de cada mes. Fixa’t en la taula següent:

 

els messos de l'any

 

Oi que has vist que març, maig i juny no tenen abreviatura? Això és perquè són paraules molt curtes. Només tenen quatre lletres, de manera que, si se’n fes una abreviatura, tindrien el mateix nombre de caràcters que la paraula en si. En aquests casos, no es formen abreviatures.

🎈 Abreviatures dels nombres ordinals

Depenent del llibre d’estil que consultis, pot ser que, pel que fa als nombres ordinals, et trobis que t’ofereixen diferents opcions.

Es poden escriure de dues maneres diferents:

  1. Amb l’última lletra del nom tocant la xifra (és optatiu posar punt després de la lletra). Per exemple, 1r (per primer) o 2a. (per segona).
  2. Amb la xifra seguida d’un punt i amb la lletra volada.

1.r (per primer) o 2.a (per segona).

En general, els llibres d’estil recomanen fer servir la primera opció.

Triïs la que triïs, assegura’t de ser coherent durant tot el text.

Si vols obtenir més informació sobre l’escriptura dels nombres, dona una ullada a aquest article sobre els numerals en català. Hi explico com s’escriuen, quan s’escriuen amb xifres o amb lletres, etc.

🎈 Abreviatures de carrers i vies

Les abreviatures de carrers i vies probablement són de les més habituals que hi ha. Es fan servir a l’hora d’apuntar adreces, i en el nostre dia a dia ens les trobem molt sovint: als mapes, a les cartes, als webs, etc.

A continuació et mostro una llista de les més freqüents:

 

carres i vies

 

🎈 Abreviatures de noms propis en català

Aquí ens podem referir a dos tipus de noms propis: els de persona i els d’empreses, associacions, etc. Tanmateix, no s’abreugen com a abreviatures, sinó que adopten la forma de sigles o acrònims i normalment s’escriuen amb les inicials.

Per exemple:

FTI, fa referència a Facultat de Traducció i Interpretació; EUA, a Estats Units d’Amèrica, etc.

Els noms propis de persona de vegades també apareixen amb les inicials, tot i que no solem llegir el nom complet, sinó que pronunciem la lletra. Segur que coneixes la J. K. Rowling, oi? I per tancar aquest tema, has de saber que els noms de persona que comencen amb Ll (per exemple, Lluís) es poden abreujar indistintament amb L. o Ll.

 

Diccionari d’abreviatures en català

En fi, les abreviatures constitueixen el seu propi món. Amb aquest article segur que n’has après de noves i has repassat abreviatures que ja sabies. En tot cas, tot i que sovint es poden deduir, és gairebé inevitable que, en algun moment, et trobis amb alguna abreviatura que no coneguis.

Si mai et passa, no t’has de preocupar. Pots acostar-te a la biblioteca més propera per consultar algun diccionari d’abreviatures o, si prefereixes un recurs en línia, pots consultar aquesta pàgina de la UOC o de l’ésAdir, on trobaràs un recull de les abreviacions més freqüents.

 

 

Núria Masdeu