L’ús dels signes de puntuació en català (amb desenes d’exemples!)

Signes de puntuació
Com puc saber quan es posa punt o quan es posa coma?

Quan es fa servir el punt i coma?

Per a què serveixen els dos punts?

Són preguntes molt habituals i avui intentaré respondre-les totes.

Veuràs que, en alguns casos, la tria d’un signe de puntuació o un altre és subjectiva. En altres casos, en canvi, hi ha una norma establerta per saber quin signe de puntuació hem de fer servir.

En aquest article repassarem les funcions del punt, la coma, els dos punts i el punt i coma. No només aprendràs quan fer-los servir, sinó també quins són els errors més freqüents. I tot això, amb desenes d’exemples!

Et convido a continuar llegint aquest article per millorar la teva puntuació en català.

El punt

El signe del punt (.) representa una pausa llarga. Després del punt sempre comencem amb majúscula.

Quan es fa servir el punt?

L’ús principal del punt és per indicar que una oració és completa i independent (té sentit ella sola).

Segons la relació entre les diferents frases que porten punt, parlem de punt i seguit (per marcar el final d’un enunciat), punt i a part (per marcar el final d’un paràgraf) o punt final (per marcar el final d’un text).

EXCEPCIÓ: no fem servir punt després del signe d’interrogació o d’exclamació.

Vols venir amb mi?. Em faries molt feliç.

Vols venir amb mi? Em faries molt feliç.

Per cert, tingues en compte que la pausa del punt és més llarga o més forta que la de la coma. Llegeix aquestes frases d’exemple en veu alta i fixa-t’hi:

He descansat tota la tarda perquè no podia amb la meva ànima. Demà ja treballaré de valent.

He descansat tota la tarda, ja que demà he de treballar de valent.

 

 

Altres usos del punt

 • També existeix el punt abreviatiu, que es fa servir per indicar que una paraula s’ha abreujat.

màx. (màxim)

 • En català, separem els milers, els milions i els milers de milions amb punt (nombres que expressen quantitat).

Aquesta troballa té 1.500 anys.

 • Podem fer servir el punt (i també els dos punts, tot i que no és tan recomanable) per separar les hores dels minuts.

Hem quedat a les 6.50 h a casa meva.

 • El punt és el signe recomanat com a separador del dia, mes i any en les dates (tot i que també es pot usar la barra inclinada o el guionet).

11.11.2011.

 • Al comiat d’un correu electrònic o d’una carta, abans del nom hi posem punt si la frase de comiat té un verb en forma personal; si no, hi posem coma:
 1. Rebeu una salutació ben cordial.  Martí  Martorell
 2. Salutacions cordials, Martí Martorell

 

 

Quan no es fa servir punt en català?

Aquí tens alguns exemples d’errors típics amb el punt:

 1. No es posa punt darrere d’un punt abreviatiu, dels punts suspensius ni darrere dels signes d’interrogació i d’exclamació.

Aquesta setmana he d’anar al supermercat, al metge, al dentista, a la perruqueria, etc..

Aquesta setmana he d’anar al supermercat, al metge, al dentista, a la perruqueria, etc.

Com li agrada la gresca….

Com li agrada la gresca

Què vols?. No t’he sentit.

Què vols?. No t’he sentit.

No fotis!. Això sí que no m’ho esperava.

No fotis! Això sí que no m’ho esperava.

 1. Els decimals no se separen amb un punt, sinó amb una coma.

Pesa 3.5 kg.

Pesa 3,5 kg.

 1. Els símbols no porten punt. En l’exemple anterior, hi ha un punt després del símbol kg perquè acaba la frase. Si aquest símbol sortís enmig d’una frase o aïllat, s’escriuria sense punt.

Pesa 3.5 kg. i mesura 30 cm.

Pesa 3,5 kg i mesura 30 cm.

 1. Les sigles tampoc porten punt.

Treballa per a l’O.N.U.

Treballa per a l’ONU.

 1. Els anys s’escriuen sense punt.

És una fotografia de l’any 1.952.

És una fotografia de l’any 1952.

 1. Els títols i els anunciats aïllats (rètols, instruccions breus…) no porten punt.

Les mil i una nits

L’acollida d’immigrants xinesos a Barcelona

No fumeu

 1. Els títols i subtítols d’informes, treballs acadèmics, obres tampoc porten punt quan apareixen aïllats del text o quan l’encapçalen.
  •  Introducció a l’aprenentatge en línia
  • 1. Preparació del professorat
 1. En cartes i altres documents que inclouen de manera aïllada el nom d’una persona, el càrrec i la data, no s’ha de posar punt després d’aquests elements.

Marta Dalmau

Directora comercial

Tarragona, 2 de gener de 2022

 

La coma

El signe de la coma (,) representa una pausa curta (més breu que la del punt). També es fa servir per fer aclariments o incisos (es posen entre comes). És un signe complex i moltes vegades no sabem quan cal i quan no. Tot seguit t’ho explico amb exemples.

Quan es fa servir la coma?

 • Fem servir la coma per delimitar aclariments o explicacions (incisos). Els escrivim entre comes, o amb una sola coma si l’incís tanca la frase. Per saber si un fragment de text és un incís, prova d’eliminar-lo; si no afecta la sintaxi ni el significat de l’oració, vol dir que ho és.

La Violeta, la seva exdona, ara té una altra parella.

Es va alçar i, amb una veu esfereïdora, va cridar: “Ja n’hi ha prou!”.

M’ha trucat el Manel, el director de l’empresa.

 • En català, separem els elements d’una enumeració amb coma. Recorda que, en general, davant de les conjuncions i, o i ni no hi va coma (llevat d’algunes excepcions que t’explico més avall a l’apartat “Quan no es fa servir la coma en català?”).

Hem visitat les ciutat següents: Venècia, Florència, Roma i Palerm.

Nota: si l’enumeració és complexa i els elements ja inclouen comes, hauràs de fer el servir el punt i coma (consulta la secció d’aquesta entrada dedicada al punt i coma).

 • Fem servir coma per separar els vocatius de la resta de la frase. El vocatiu és el nom que es fa servir per cridar l’interlocutor i reclamar-ne l’atenció.

Vine, Xavier, que hem de parlar.

Hola, Clara. Com va?

Ei, tu, que no em sents?

 • En les oracions compostes, fem servir coma davant de conjuncions o locucions conjuntives adversatives (però, sinó, tot i que, malgrat que…) i consecutives (així que, de manera que, o sigui que…).

Em va ajudar, però ho va fer sense ganes.

He acabat abans, així que et puc acompanyar.

D’una banda, estic d’acord amb ella. De l’altra, penso que exagera una mica en la manera com ho explica.

És canadenc, és a dir, que està acostumat al fred.

Abans d’aquests connectors, en canvi, la puntuació és més flexible. Podem fer servir la coma, el punt i coma o el punt, segons com sigui de forta la pausa. En aquest cas, el punt i el punt i coma són intercanviables; la coma, no sempre.

No em cau bé; tanmateix, reconec que és una peça clau de l’equip.

No em cau bé. Tanmateix, reconec que és una peça clau de l’equip.

 • Fem servir la coma per separar el subjecte dels complements verbals quan s’omet el verb perquè ja s’ha esmentat abans.

Primer has de cosir la màniga; després, les butxaques.

Quan es fa servir la coma

 

 • Fem servir la coma per substituir un verb que s’ha elidit, encara que no s’hagi esmentat abans.

El germà gran, metge; el germà petit, professor.

 • Separem amb coma les oracions subordinades condicionals (comencen per si) quan es col·loquen davant de l’oració principal.

Si vols participar-hi, has de demanar permís al president.

Has de demanar permís al president si vols participar-hi.

 • Separem amb una coma les expressions distributives dobles, com ara “no només / sinó també” i “o bé / o bé”, llevat que siguin fragments curts.

Tens dues opcions: o bé deixes la feina i estudies a temps complet, o bé continues a l’empresa i fas algun curs que duri menys hores.

Tens dues opcions: o bé estudies o bé treballes.

 • Quan desplacem un element de la frase a una posició que no és l’habitual (subjecte + verb + complements), posem una coma per marcar que aquest element s’ha desplaçat i la pausa corresponent.

L’has fet massa cenyida, la faldilla! [Ordre habitual: “Has fet la faldilla massa cenyida.”]

Canta molt bé, la Laura. [Ordre habitual: “La Laura canta molt bé.”]

Al capellà, ha escrit una carta! [Ordre habitual: “Ha escrit una carta al capellà!”]

 • Els decimals s’escriuen amb coma (i no amb punt!).

Pesa 3,6 kg.

 • En cartes i documents, escrivim una coma entre el lloc i la data o entre el dia de la setmana i el dia del mes.

Tarragona, 14 de febrer de 2022

Dilluns, 14 de febrer de 2022

 • En una carta, un document o un correu electrònic, també fem servir coma al final de la salutació i de la fórmula de comiat.

Benvolguda Carme,

Xxxxxx

Atentament,

Pau Vila

 • En una adreça, separa els elements següents: nom de carrer, número d’edifici i número de pis.

Carrer Rosselló, 103, 2n 3a

 • Entre el nom d’una empresa i la sigla que l’acompanya és optatiu posar-hi coma. Entre el nom de l’empresa i l’abreviatura (en minúscula i amb punts) és obligatori. Mira aquests exemples:

Corregim Correccions SL

Corregim Correccions, SL

Corregim Correccions, s. l.

Curiositat sobre la coma i el signe d’interrogació o d’admiració:

Si es posa coma després d’un signe d’interrogació (?) o d’admiració (!), la paraula que va després de la coma ha de començar amb minúscula.

T’ha dit quan?, On?, Per què?

T’ha dit quan?, on?, per què?

Quan no es fa servir la coma en català?

Aquí tens alguns casos típics d’errors amb la coma:

 1. En general no es posa coma davant de les conjuncions i, o i ni.

El gos és net, simpàtic, i poc pelut.

El gos és net, simpàtic i poc pelut.

 

Exemples amb la coma

 

Excepcions:

 • Davant de ni es pot posar coma si els elements coordinats són llargs o complexos.

No vull que em parlis d’aquella nit de carnaval fatídica, ni que me la recordis mai més.

 • En una enumeració, si cada element és introduït per una conjunció, podem separar-los amb comes.

No m’agrada ni que m’escrigui, ni que em truqui, ni que em faci regals.

 • Si els elements coordinats són llargs o complexos, o bé ja hi ha una altra i, podem posar una coma davant de l’última i.

Hem pujat al castell i a l’ermita, i ens hem allargat fins a la bassa.

 • Si tenim dues oracions independents unides per una i, podem posar una coma davant de la conjunció.

Volem iniciar el projecte aquest estiu, i és important que ho fem per tots els alumnes.

 1. En les enumeracions, no es posa coma davant de punts suspensius.

Hem de comprar peres, pomes, maduixes, taronges,…

Hem de comprar peres, pomes, maduixes, taronges…

Hem de comprar peres, pomes, maduixes, taronges, etc.

 1. No hem de posar coma entre el subjecte i el verb. Només hi ha dues excepcions: quan el subjecte és llarg o complex, i quan hi ha un incís entre comes que separa subjecte i verb. En aquest article sobre errors de puntuació habituals hi trobaràs l’explicació amb exemples.

El cotxe que hem llogat, sembla més gran que una caravana.

El cotxe que hem llogat sembla més gran que una caravana.

 1. Tampoc no es posa coma entre el verb i els complements.

L’Arnau m’ha trucat per dir-me, que no vindrà aquest cap de setmana.

L’Arnau m’ha trucat per dir-me que no vindrà aquest cap de setmana.

 1. No es posa coma entre paraules o expressions repetides per donar èmfasi.

La seva filla és guapa, guapa.

La seva filla és guapa guapa.

Si la paraula que és repeteix és un verb, sí que la hi podem posar.

Rascant, rascant, va aconseguir fer un forat com un puny.

 

El punt i coma

El signe del punt i coma (;) es fa servir per marcar una connexió entre dues frases que tenen sentit complet. Després del punt i coma escrivim amb minúscula. Per cert, el plural és punts i coma, i no punts i comes.

Quan es fa servir el punt i coma?

El punt i coma marca una pausa intermèdia entre la coma i el punt. És un signe prou “flexible” i subjectiu, perquè en molts casos es pot intercanviar amb la coma, el punt o els dos punts. Vegem les funcions principals del punt i coma:

 • Enllaça dues oracions amb sentit complet que estan estretament relacionades. L’oració de la dreta expressa una conclusió, un resum, una conseqüència, una explicació o una demostració del que s’ha dit a l’oració de l’esquerra. En aquest ús, també són vàlids els dos punts.

Vam discutir durant dues hores quina era la millor solució; la meva no va guanyar.

 • Separa els elements d’una enumeració complexa que ja inclou comes. Fixa’t que abans de l’últim element es fa servir la coma en comptes del punt i coma.

Aquests van ser els resultats de la temporada: Ulldecona, 43; Tortosa, 37; Amposta, 22, i Alcanar, 20.

 • Es fa servir punt i coma (o punt i seguit) davant de connectors adversatius, concessius, il·latius, consecutius, etc. (per exemple: en efecte, és a dir, tanmateix, malgrat això, no obstant això…).

Ha arribat d’hora; malgrat això, no portava els deures fets.

 • En llistes que contenen diversos elements en línies independents i escrits en minúscula inicial, tots els elements se separen amb punt i coma, llevat de l’últim, que porta punt. Amb aquesta funció, també es poden fer servir la coma o el punt.

Aspectes que cal tenir en compte:

— la gramàtica;

— l’ortografia;

— l’estil;

— la coherència.

 

Quan es fa servir el punt i coma

 

Els dos punts

El signe dels dos punts (:) es fa servir per introduir informació. Després dels dos punts comencem amb minúscula.

Quan es fan servir els dos punts?

Els dos punts marquen una pausa intermèdia entre la coma i el punt. Indiquen una relació entre les dues parts de l’oració (abans i després dels dos punts), i el segon fragment depèn del primer i el complementa.

Aquests són els usos més habituals dels dos punts:

 • Introdueixen enumeracions i llistes.

Has de fer les tasques següents: revisar el projecte, passar el corrector, adaptar el tipus de lletra i enviar-lo al client.

 • Abans de posar un exemple, es poden fer servir els dos punts o la coma (després d’expressions com per exemple, és a dir, següent, etc.).

Les paraules agudes acabades en vocal porten accent. Per exemple: català.

 • Introdueixen citacions textuals i les paraules literals que ha dit una persona.

I llavors el Joan va dir: «Qui vulgui un augment de sou, que es guanyi el pa amb la suor del seu front».

 • Introdueixen una conseqüència, una conclusió, una explicació o una demostració d’allò que acabem de dir.

El quadre està dividit en dues parts: el cel ennuvolat, que representa la ment de l’artista, i la mar revolta, símbol de la seva obra.

 • Poden substituir una conjunció o locució conjuntiva causal o consecutiva (per exemple: ja que, perquè, atès que, vist que, de manera que, fins al punt que…). En altres paraules, connecten oracions de causa-efecte o introdueixen conclusions o resums.

No cal que vinguis: m’acompanya la Paula. (= No cal que vinguis, ja que m’acompanya la Paula.)

 • També es fan servir com a símbol de divisió i per indicar proporcions (per exemple, l’escala d’un mapa). En una divisió, recorda’t de deixar un espai entre les xifres i els símbols.

8 : 4 = 2

 • En títols, serveixen per enllaçar el concepte general (abans dels dos punts) amb el tema específic (darrere dels dos punts).

La literatura romàntica: estudi comparatiu de les obres més rellevants del segle xviii

Quan no es fan servir els dos punts en català?

Aquí tens alguns exemples d’usos incorrectes i no recomanables dels dos punts:

 1. En cartes i correus electrònics, després de la salutació és preferible posar-hi una coma.

Benvolgut Manel:

Benvolgut Manel,

 1. No es recomanable fer servir els dos punts dues vegades en una mateixa frase. Podem substituir-los per un altre signe de puntuació, com ara els parèntesis.

Cal tenir en compte dos aspectes: la mida i el pes: 20 m i 250 kg de mitjana.

Cal tenir en compte dos aspectes: la mida i el pes (20 m i 250 kg de mitjana).

 1. No farem servir els dos punts per introduir un incís. Els incisos s’escriuen entre cometes, entre guions llargs o entre parèntesis. Si vols obtenir-ne més informació, en aquest article t’explico com es fa servir el guió en incisos i diàlegs.

Els guanyadors del premi: el Pau i el Marc, són joves emprenedors catalans.

Els guanyadors del premi, el Pau i el Marc, són joves emprenedors catalans.

 1. No farem servir els dos punts per introduir una citació amb una estructura que demana una coma. Fixa’t en aquests exemples:

Com afirma Nietzsche: «la vida sense música seria un error».

Com afirma Nietzsche, «la vida sense música seria un error».

Nietzsche afirma: «La vida sense música seria un error».

Espero que aquest article t’hagi ajudat a entendre com es fan servir els signes de puntuació en català. Si tens cap dubte o pregunta, et llegeixo als comentaris!

Núria Masdeu