Quan s’escriu “potser” o “pot ser”? Junt o separat?

Potser o pot ser

Es pot escriure de dues maneres: en una sola paraula (potser) o en dues (pot ser). Tanmateix, s’utilitza de manera diferent i a vegades té un significat diferent.

En aquesta entrada aprendràs a diferenciar quan s’escriu junt o separat. L’explicació és breu i inclou exemples. Som-hi!

Explicació resumida del potser junt o separat

Si vols l’explicació resumida, pot ser s’escriu separat quan tenim dos verbs, el verb poder i el verb ser en infinitiu, i parlem de possibilitat.

En canvi, s’escriu en una sola paraula quan és un adverbi que denota possibilitat, i en un altre cas que veurem a continuació.

Si amb aquesta explicació gramatical resumida no n’has tingut prou, tot seguit t’ho explico en detall i amb exemples.

 

https://www.youtube.com/watch?v=63WuCUZ_ODQ&t=1s

 

Explicació completa i exemples de l’error amb potser i pot ser

Quan s’escriu potser junt? Adverbi + verb en indicatiu

Potser junt és un adverbi que indica possibilitat. Podem substituir-lo per expressions com probablement o tal vegada, com veiem a l’exemple:

Potser vindrà acompanyada.

Tal vegada vindrà acompanyada.

Requisit indispensable del potser junt en sentit de possibilitat: el verb ha d’estar en indicatiu. En les tres primeres frases d’aquest exemple, les formes verbals són en indicatiu i, per tant, són correctes. Ara bé, és incorrecte fer servir potser + subjuntiu. Així, la quarta frase no és correcta.

Potser ve acompanyada.

Potser vindrà acompanyada.

Potser vindria acompanyada.

Potser vingui acompanyada.

 

potser junt en català

Excepció: potser amb verb en subjuntiu

Malgrat el que acabo de dir, hi ha una excepció en què podem fer servir el potser junt amb un verb en subjuntiu.

A principi d’oració, quan tenim potser + que + el verb en subjuntiu. En aquest cas, però, canvi el significat. No denota possibilitat, sinó que ho fem servir per atenuar un suggeriment, una ordre o una prohibició.

Potser que vagis marxant.

Potser que no siguis tan antipàtic.

En el primer exemple, estem convidant la persona a marxar d’una manera més suau, en comptes de fer servir un imperatiu i dir-li: “Marxa!”. En el segon, fem servir una manera menys directa que dir a algú que no sigui antipàtic.

 

excepció de potser junt

 

Quan s’escriu pot ser separat, en dues paraules?

Pot ser també indica possibilitat i és sinònim de l’expressió és possible que.

Pot ser que vingui acompanyada.

Aquí, si t’hi fixes, sí que fem servir el verb en subjuntiu.

 

Cuan s'escriu pot ser separat

Recapitulació de les diferents opcions per escriure potser correctament

D’acord amb l’explicació que acabem de veure, quan parlem de possibilitat, tenim diferents maneres de dir una mateixa frase. Segons el temps verbal que fem servir, haurem d’escriure potser en una paraula o en dues.

T’ho mostro en aquesta imatge, amb un exemple on he fet servir la mateixa frase canviant el verb.

 

Potser junt o separat?

 

Espero haver resolt els teus dubtes amb aquesta expressió de possibilitat. Si t’ha agradat aquest article, et convido a perdre’t pel blog, on trobaràs altres entrades interessants sobre llengua catalana.

Núria Masdeu