Quan escrivim M o N en català | Guia definitiva

Les grafies n,m i mp

normes de la lletra m en català

quan escrivim n en català

mp català

 

Avui et vull parlar de les consonants m i n i del grup consonàntic mp. Has de saber que són poc complexes, però cal tenir en compte alguns aspectes a l’hora d’escriure-les i pronunciar-les.

Sons nasals

Abans de començar… sabies que aquestes lletres són conegudes amb el nom de nasals? Fixa’t que si pronuncies la m o la n trauràs l’aire a través del nas. Ho has provat? És per aquest motiu que reben aquest nom.

Les nasals m i n poden aparèixer a inici de mot, al mig i al final.

Ara bé, la pregunta important és… 👇

 

Quan escrivim m o n en català?

Perquè si bé la m i la n no presenten gaires dificultats ortogràfiques, és cert que en la seva pronúncia es poden confondre quan entren en contacte amb altres sons.

Tot seguit et donaré unes quantes indicacions que t’ajudaran a saber quan utilitzar-ne una o l’altra.

 

⏩ La lletra M

Escriurem la lletra m en els casos següents:

  • Davant de les grafies b, p i m, com en símbol, camperol o Excepció: s’escriuen amb n les paraules compostes, com ara benparlat o enmig.
  • Davant de la grafia f, com en amfibi o triomf. Excepció: s’escriu n davant dels mots que comencen per con-, en- i in-. Dins d’aquestes excepcions amb n, cal tenir en compte que s’escriuen amb m els cultismes com èmfasi, emfisema, emfiteusi o emfraxi i els seus derivats.

 

Et mostro una taula per tal que puguis veure de manera visual això que t’acabo d’explicar.

 

normes de la lletra m en català

⏩ La lletra N

Escriurem la lletra n en els casos següents:

  • Davant de la grafia v, com en convent, desenvolupar o investigar. Excepcions: hi ha alguns mots excepcionals com els provinents de la forma llatina vir (decemvir), la paraula tramvia i els mots amb el prefix circum- (circumveí).
  • Davant de la grafia n en aquests casos:
  • Mots compostos en què el prefix és con-, en- i in- seguits de mots amb n- inicial: connotar, ennoblir, innombrable.
  • Cultismes i manlleus que habitualment es pronuncien amb una sola n: annex, tricenni o henna.
  • Mots patrimonials: Anna, Monner (cognom) o tarannà.

 

Igual que amb la lletra m, et mostro una taula visual amb tota aquesta informació sobre la n.

quan escrivim n en català

 

⏩ Les lletres MP

Hi ha algunes paraules que contenen el grup de grafies mp, en què la lletra p és muda. Però compte de no equivocar-te, perquè malgrat que la p sigui muda, cal escriure-la.

Són les paraules acabades amb -sumpte i -sumpció, com: assumpte, presumpció. I altres paraules com: atemptat, compte, exempt, redemptor o símptoma.

 

mp català

 

Quan s’escriu conte, comte o compte?

Has de vigilar amb les paraules conte, comte i compte:

  • Conte: fa referència a una narració breu. Exemple: Un conte molt bonic.
  • Comte, comtessa: fa referència a un títol nobiliari. Exemple: El comte Dràcula.
  • Compte: fa referència al càlcul/suma. Exemple: He demanat el compte al cambrer.

 

Dona una ullada a aquest vídeo sobre les diferències entre compte i conte:

https://www.youtube.com/watch?v=PeR98cngq1I

 

Ara que ja coneixes la teoria sobre les lletres m, n i mp, t’animo a practicar amb aquest exercici.

 

Marc Calvera