Exercicis de diftongs i hiats

Exercicis de diftongs i hiats

 

Aquí trobaràs 7 exercicis de diftongs i hiats amb solucions perquè puguis practicar la teoria que ja has après.

Alerta! Si encara no t’has llegit l’explicació sobre els diftongs i els hiats, dona una ullada a aquest enllaç. Ja ho veuràs: un cop llegida, els exercicis et semblaran pa sucat amb oli.

I, ara, a fer colzes!

Diftongs i hiats: exercicis en PDF

Si ets d’aquelles persones que no es volen desprendre del paper i el llapis (o que simplement hi treballen millor), et pots descarregar els exercicis en PDF fent clic en aquest botó. 👇

Descarrega’ls en PDF

 

 

Exercicis de diftongs creixents i decreixents

Exercici 1. Les paraules següents tenen diftongs? A les que en tinguin, indica si el diftong és creixent o decreixent.

 1. Aire __________
 2. Quadre __________
 3. Caure __________
 4. Piula __________
 5. Aeroport __________
 6. Paraigua __________
 7. Dia __________
 8. Aiguat __________
 9. Cuina __________
 10. Peix __________
 11. Llengües __________
 12. Camió __________

 

Exercici 2. Marca els diftongs de les oracions següents.

 1. Hi ha una família d’orenetes que ha niat al meu terrat.
 2. És qüestió d’entendre-hi.
 3. Aquests dies vaig enfeinada.
 4. No té les eines necessàries per arreglar la joguina.
 5. Els pingüins viuen al Pol Sud.
 6. Aprendre llengües t’anirà molt bé.
 7. Gaudeix de les vacances
 8. Sempre duu un somriure al rostre.
 9. La ciutat és un ambient sorollós.

🎁 Fes el nostre test d’ortografia gratuït. 👉 Avalua el teu nivell d’ortografia en català aquí!

Exercici de triftongs

Exercici 3. Aquestes paraules presenten triftongs? Subratlla’ls!

 1. Dèieu
 2. Guió
 3. Aguait
 4. Estudieu
 5. Quiosc
 6. Joia
 7. Obsequiar
 8. Relíquia
 9. Rèieu

 

Exercici de hiats

Exercici 4. Les paraules següents tenen hiats? Subratlla’ls.

 1. Aqüífer
 2. Teatre
 3. Aeri
 4. Dies
 5. Cua
 6. Lliure
 7. Ambulància
 8. Aorta
 9. Noia

 

Exercicis de diftongs i hiats

Exercici 5. Identifica si les paraules tenen un diftong o un hiat. En cas de diftong, indica’n el tipus.

 1. Guantera __________
 2. Consultoria __________
 3. Astronauta __________
 4. Eòlic __________
 5. Jaure __________
 6. Nociu __________
 7. Web __________
 8. Minotaure __________
 9. Iode __________
 10. Riu __________
 11. Coerció __________
 12. Cloure __________

 

Exercici 6. Separa per síl·labes les paraules següents. Són diftongs, triftongs o hiats? Per exemple:

 • Cuina                  cui-na                  diftong decreixent
 1. Amiant __________       _______________
 2. Paciència __________       _______________
 3. Aigua __________       _______________
 4. Guardiola __________       _______________
 5. Fotografia __________       _______________
 6. Clauer __________       _______________
 7. Riuada __________       _______________
 8. Creueu __________       _______________
 9. Riure __________       _______________
 10. Cremeu __________       _______________

 

Exercici 7. En els textos següents, subratlla els diftongs (DC, diftong creixent; DD, diftong decreixent) i els hiats (H). En el cas dels diftongs, indica de quin tipus són. Fes servir els codis que t’indico entre parèntesis.

 1. Avui a la tarda anirem al centre cívic. L’associació de veïns ha organitzat una rua de carnaval i hi ha convidat les entitats del barri. Diuen que, primer de tot, hauríem de fer la instància.

 

 1. Anualment, amb les meves amigues fem un viatge. Al juny vam anar al país de la pasta i la pizza. Val a dir que Itàlia també té una arquitectura preciosa.

 

 1. L’actuació dels meus tiets va ser tot un èxit. Van tocar a València, en una població amb un aire rural.

 

 1. La Maria va agafar un avió per anar a Finlàndia. Hi va anar a l’estiu i volia estar-s’hi deu dies. Va tornar quatre anys més tard i parlava dues llengües més.

 

 

Solucions

Exercici 1. Les paraules següents tenen diftongs? A les que en tinguin, indica si el diftong és creixent o decreixent.

 1. Aire decreixent
 2. Quadre creixent
 3. Caure decreixent
 4. Piula decreixent
 5. Aeroport no hi ha diftong
 6. Paraigua creixent
 7. Dia no hi ha diftong
 8. Aiguat decreixent / creixent
 9. Cuina decreixent
 10. Peix decreixent
 11. Llengües creixent
 12. Camió no hi ha diftong

Exercici 2. Marca els diftongs de les oracions següents.

 1. Hi ha una família d’orenetes que ha niat al meu terrat.
 2. És qüestió d’entendre-hi.
 3. Aquests dies estic enfeinada.
 4. No té les eines necessàries per arreglar la joguina.
 5. Els pingüins neden a l’aigua.
 6. Aprendre llengües t’anirà molt bé.
 7. Gaudeix de les vacances
 8. Sempre duu un somriure al rostre.
 9. La ciutat és un ambient sorollós.

Exercici 3. Aquestes paraules presenten triftongs? Subratlla’ls!

 1. ieu
 2. Guió
 3. Aguait
 4. Estudieu
 5. Quiosc
 6. Joia
 7. Creueu
 8. Relíquia
 9. ieu

Exercici 4. Les paraules següents tenen hiats? Subratlla’ls.

 1. Aqüífer
 2. Teatre
 3. Aeri
 4. Dies
 5. Cua
 6. Lliure
 7. Ambulància
 8. Aorta
 9. Noia

Exercici 5. Identifica si les paraules tenen un diftong o un hiat. En cas de diftong, indica’n el tipus.

a)      Guantera

b)     Consultoria

c)      Astronauta

d)     lic

e)     Jaure

f)       Nociu

g)      Web

h)     Minotaure

i)       Iode

j)       Riu

k)      Coerc

l)       Cloure

 

diftong creixent

hiat

diftong decreixent

hiat

diftong decreixent

diftong decreixent

diftong creixent

diftong decreixent

diftong creixent

diftong decreixent

hiat / hiat

diftong decreixent

 

Exercici 6. Separa per síl·labes les paraules següents. Són diftongs, triftongs o hiats?

 

a)      a-mi-ant

b)     pa-ci-èn-ci-a

c)      ai-gua

d)     guar-di-o-la

e)     fo-to-gra-fi-a

f)       cla-uer

g)      ri-ua-da

h)     cre-ueu

i)       riu-re

j)       cre-meu

 

hiat

hiat / hiat

diftong decreixent / diftong creixent

diftong creixent / hiat

hiat

diftong creixent

diftong creixent

triftong

diftong decreixent

diftong decreixent

 

Exercici 7. En els textos següents, subratlla els diftongs (DC, diftong creixent; DD, diftong decreixent) i els hiats (H). En el cas dels diftongs, indica de quin tipus són. Fes servir els codis que t’indico entre parèntesis.

resolució exercicis diftongs

Núria Masdeu