Ús de gens, res, cap i ningú en català | Diferències i exercicis

Ús de gens, res, cap i ningú

“No tinc res de calor” o “No tinc gens de calor”? Quina és l’opció correcta?

En català, ens sorgeixen molts dubtes amb les partícules de negació gens, res, cap i ningú.

Si vols conèixer diferents maneres de negar i com utilitzar-les correctament, no et perdis aquest article on t’ho explico en detall i amb exemples.

Ah! I també t’he preparat un exercici amb solucionar-hi (al final de l’entrada) perquè practiquis una mica.

Comencem!

1. Gens

Gens (de) és un adverbi quantitatiu que serveix per definir una quantitat mínima o inexistent d’alguna cosa. Es fa servir amb quantitats que no es poden comptar.

Per exemple, la son (‘ganes de dormir’) no es pot comptar: *una son, *dues sons… Per tant, podem dir: “No té gens de son”.

En aquestes oracions d’exemple et mostro com pots emprar l’adverbi gens:

En Joan no té gens de gana.

A la Marta no li agrada gens comprar per internet.

 

2. Res

Res és un pronom indefinit que equival a dir ‘cap cosa’ (quantitat inexistent) i, com tots els pronoms, serveix per substituir un nom o un sintagma nominal. Per tant, res no acompanya cap substantiu.

Perquè ho entenguis millor, aquí et deixo una oració on substituiré el sintagma nominal pel pronom res:

Quan va llegir el testament del seu pare, va descobrir que no li havia deixat ni diners ni la casa.

Quan va llegir el testament del seu pare, va descobrir que no li havia deixat res. [= cap cosa]

Quan és incorrecte res en català?

Sovint es fa servir res de manera incorrecta per dir “gens ni mica”. Tingues en compte que en aquests casos el mot correcte és l’adverbi gens. T’explicaré un truc molt fàcil per saber si res és correcte: substitueix res per “cap cosa”. Si l’oració té sentit, vol dir que és correcte; si no, és incorrecte.

No m’agrada res que em parlis així. [No m’agrada cap cosa que em parlis així.]

No m’agrada gens que em parlis així.

No m’agrada res d’aquesta casa. [No m’agrada cap cosa d’aquesta casa.]

 

3. Cap

Cap és un adjectiu i pronom indefinit que es fa servir com a marca de negació. Quan s’usa en una oració negativa, significa ‘ni un’, ‘ni una’. Cap acompanya un substantiu i es fa servir amb noms comptables, a diferència de gens.

Fixa’t en aquests exemples, on els elements que acompanyen el mot cap es poden comptar (un nebot, dos nebots…; un estel, dos estels…):

Ell no té cap nebot. [= Ell no té ni un nebot / Ell té zero nebots]

No hem vist cap estel. [= No hem vist ni un estel / Hem vist zero estels]

En els exemples que acabem de veure podem utilitzar cap perquè té valor zero i fa referència a elements comptables.

IMPORTANT: Recorda’t que en registres formals no són correctes les formes ningun i ninguna amb el significat de cap. Només s’admeten col·loquialment en valencià i eivissenc.

No tinc ningun bitllet de 20 euros.

No tinc cap bitllet de 20 euros.

En oracions negatives, també es pot emprar cap com a sinònim de gens, com veus en aquest exemple:

No tinc cap ganes d’anar al casament [= No tinc gens de ganes d’anar de casament]

Nota: En oracions interrogatives, condicionals o que expressen suposició o dubte, cap pot ser equivalent a algun o alguna mena de.

Has vist cap bolígraf pel despatx? [= algun]

Que els fa cap angúnia tocar l’animal? [= alguna mena de]

 

4. Ningú

Ningú, igual que res, és un pronom indefinit de negació. Això vol dir que no acompanya cap nom, sinó que el substitueix. En aquest cas, fem servir ningú per referir-nos a ‘cap persona’. A tall d’exemple:

No ha vingut ningú a la inauguració de l’hotel. [= No ha vingut cap persona a la inauguració de l’hotel]

 

 

Diferència entre gens, res, cap i ningú

A continuació et deixo un resum del significat de cada partícula negativa amb exemples perquè et quedi clar com fer-les servir. Tot i això, si veus que encara tens dubtes, no pateixis. Després de la taula següent trobaràs una secció d’exercicis amb solucionari per posar-ho en pràctica.

diferencies entre gens, res, cap i ningú

 

Exercicis de res, gens, cap i ningú

EXERCICI 1. Emplena els buits amb la paraula negativa que correspongui:

 1. La seva àvia no té ______ casa a la platja.
 2. El casino va haver de tancar perquè no hi va entrar ______ durant un mes.
 3. No ha trobat ______ que li pugui regalar per al seu aniversari.
 4. No m’agrada ______ que em menteixis.
 5. Espero que ______ hagi llegit el meu diari personal.
 6. Avui no he trobat ______ bolet.
 7. A la Marta no li agrada ______ el bròquil.
 8. No pots fer ______ per compensar el que has fet.

EXERCICI 2: Escull l’opció correcta per completar les oracions següents:

1. En tot el matí no hem treballat ______.

a) res

b) gens

c) cap

2. En tot el matí no hem fet ______.

a) ningú

b) gens

c) res

3. Ho lamento, però no tinc ______ bolígraf per deixar-te.

a) cap

b) res

c) gens

4. En Josep i en Pere són germans, però no s’assemblen ______.

a) ningú

b) gens

c) res

5. La Susanna és molt valenta. No l’espanta ______.

a) res

b) cap

c) ningú

6. A l’armari no queda ______ tovallola neta.

a) res

b) gens

c) cap

7. El seu comportament no m’agrada ______.

a) cap

b) res

c) gens

8. La pel·lícula no és ______ de l’altre món.

a) ningú

b) cap

c) res

Solucions de l’exercici sobre gens, res, cap i ningú

EXERCICI 1:

 1. Cap
 2. Ningú
 3. Res
 4. Gens
 5. Ningú
 6. Cap
 7. Gens
 8. Res

 

EXERCICI 2:

 1. Gens (b)
 2. Res (c)
 3. Cap (a)
 4. Gens (b)
 5. Res/Ningú (a/c)
 6. Cap (c)
 7. Gens (c)
 8. Res (c)

 

 

Espero que aquesta entrada sobre les diferències entre les partícules de negació en català t’hagi ajudat a resoldre els teus dubtes i a practicar per als teus escrits o per als exàmens. I si t’ha agradat aquest article, també et pot interessar quan s’escriu què amb accent o sense i quan es fa servir per i per a en català.

Núria Masdeu