Com escriure un article d’opinió en català pas a pas

Com escriure un article d'opinió
Si vols escriure un bon article d’opinió, no cal que siguis escriptor ni periodista, però sí que has de tenir en compte alguns aspectes importants. En aquesta entrada t’explico què és un article d’opinió, quines característiques té i quins passos cal seguir perquè puguis escriure el teu com un professional.

Què és un article d’opinió?

Un article d’opinió és un text del gènere periodístic en el qual l’autor expressa la seva opinió particular sobre un tema d’actualitat. Es tracta d’un text breu (entre 500 i 800 paraules) amb unes característiques, una estructura formal i un llenguatge determinats.

Quant a l’extensió, t’he dit un nombre de paraules orientatiu. Tingues en compte que la llargada pot variar segons per a què l’escriguis. Per exemple, et poden demanar que redactis un article d’opinió per a la prova d’expressió escrita d’un examen de català, i normalment aquests textos tenen una extensió inferior (200-300 paraules).

🎁 Descarrega la nostra guia gratuïta del C1 👉 aquí!

Abans de començar a escriure…

Com sempre, abans de començar a redactar un text, cal que consideris alguns aspectes previs. En els apartats següents te’ls detallo.

Escull un tema i busca informació fiable

Un article d’opinió pot tractar sobre qualsevol tema, però t’aconsello que en triïs un d’actualitat. Recorda’t que el lector d’aquest tipus de textos sol ser una persona a qui interessa llegir notícies actuals.

Si ja saps de què parlaràs, en primer lloc, cal que busquis informació fiable sobre el tema escollit. No corris el risc d’opinar sobre alguna cosa que desconeixes: els arguments que exposaràs han d’estar fonamentats en informació veraç. En segon lloc, tria els arguments que desenvoluparàs.

El to i el punt de vista

No perdis de vista que el teu lector ideal no només vol informar-se, sinó que està interessat a veure altres parers per formar-se una opinió per si mateix. Per tant, l’article que redactis ha d’expressar el teu criteri particular.

Per fer-ho, cal que utilitzis la veu activa i un punt de vista subjectiu (tot i que també pot ser objectiu i neutre). Fes servir la primera persona del singular i marques textuals valoratives (per exemple, verbs que expressen opinió), i expressa’t amb sinceritat i seguretat. Si optes per un to més objectiu i neutre, pots fer servir expressions com ara és evident que, es comenta que, és molt possible que… En canvi, amb un to més subjectiu i personal es poden emprar expressions com ara jo penso, segons la meva experiència, per a mi

No oblidis, però, que es tracta d’un gènere periodístic. Per tant, t’has d’adequar a un registre estàndard i formal, i evitar col·loquialismes extrems. Fes servir un to cordial i respectuós i adopta un punt de vista positiu a l’hora de fer propostes.

 

📢  Vols millorar la redacció dels teus treballs, exàmens i altres textos en català? He seleccionat els errors més comuns que em trobo en textos escrits i t’explico com corregir-los. Dona un cop d’ull al quadern d’exercicis 👉 “Millora la teva redacció en català en 20 dies”.

 

 

Quina estructura té un article d’opinió?

L’article d’opinió és un tipus de text argumentatiu i segueix una estructura formal ben definida. Et recomano que comencis fent un esquema amb els punts següents:

 • Títol: no hi pot faltar! El títol d’un article d’opinió ha de ser atractiu i original; és a dir, busca un títol que capti l’atenció del lector i, alhora, deixi clar de què tracta l’article.
 • Introducció: és el primer paràgraf on presentaràs el tema de l’article i situaràs el lector. L’ objectiu és situar el lector perquè conegui la informació necessària per entendre la resta del text i entengui per què és un tema d’actualitat o d’interès. Pots aprofitar aquestes primeres línies per captar l’atenció del lector, per exemple, amb una pregunta.
 • Tesi: és la teva opinió o posicionament, i cal que sigui clara i precisa. Pots incloure la tesi a la introducció o bé en el següent paràgraf.
 • Argumentació: en els paràgrafs que creguis necessaris, exposa els teus arguments per justificar la tesi. També hi pots incloure contraarguments o antítesis, per rebatre o contrastar determinades idees.

T’aconsello que desenvolupis un argument per paràgraf. D’aquesta manera, el text serà més àgil i entenedor. En aquesta entrada del blog sobre com escriure un text argumentatiu trobaràs els tipus d’arguments que pots fer servir.

És important que ordenis els arguments amb una certa lògica, per facilitar-ne la comprensió. Ho pots fer de més a menys rellevants, per ordre cronològic o seguint qualsevol altre criteri que creguis que dona sentit a l’argumentació.

Recorda’t de ser coherent, evitar repeticions innecessàries i mantenir el mateix registre fins al final.

 • Conclusió: l’últim paràgraf ha de reforçar la teva tesi i convèncer els lectors o, com a mínim, promoure la reflexió. Hi pots fer un resum de tot el que has exposat o plantejar una proposta nova.
 • Nom de l’autor: un article d’opinió ha d’incloure el nom i cognoms de la persona que l’ha escrit. Pots posar-lo al final del text o a sota del títol, segons el cas.

 

 

Exemple d’article d’opinió en català

Llegeix aquest article d’opinió de mostra i, en acabar, llegeix els punts clau que comento a sota. Veuràs com t’ajuda en la redacció dels teus propis articles!

 

exemple d'article d'opinió

 

Fixa’t en els aspectes següents del text:

  • Títol i nom de l’autora.
  • 5 paràgrafs clarament diferenciats: paràgraf 1, introducció; paràgrafs 2, 3 i 4, argumentació (tres arguments, un per paràgraf); paràgraf 5, conclusió.
  • Punt de vista subjectiu i to informal-neutre (ús de connectors com total a la conclusió).
  • Connectors i altres elements d’enllaç, com ara adverbis: evidentment, tanmateix, ara bé, però, això sí, total, actualment…
  • Pregunta per captar l’atenció a l’inici del text.
  • Ús de frases fetes.

Quan tinguis clara l’estructura i els arguments que hi vols desenvolupar, l’article et sortirà rodat! Espero que aquesta petita guia et sigui útil i que t’animis a escriure les teves opinions per als teus futurs lectors. I si t’estàs preparant per a una prova de nivell de català i necessites un cop de mà amb l’expressió escrita, no dubtis a posar-te en contacte amb mi.

 

Núria Masdeu