Quan s’escriu tan o tant? 3 maneres de saber si ho estàs fent bé

tan o tant

“Fa tant fred” o “fa tan fred”?

De vegades se’ns oblida la te de tant. Altres vegades la hi posem i, en canvi, no hi ha d’anar. Quan dues paraules es pronuncien igual, és molt fàcil equivocar-se.

Per això, en aquest article vull aclarir un dels errors més comuns en els textos en català: quan s’escriu tant amb te o sense.

Et donaré 3 maneres de comprovar si ho estàs escrivint correctament.

Però això no és tot! A més, repassarem cinc expressions molt comunes amb tant que potser escrius malament.

Quan s’escriu tan sense te?

L’adverbi tan s’escriu sense te. A continuació et dono 3 maneres de saber que ho estàs fent bé:

  • Quan va davant d’un adjectiu o d’un adverbi.

Aquelles casetes són tan boniques! (boniques és un adjectiu).
Per què has començat tan aviat? (aviat és un adverbi).

  • Tan sense te és invariable; la forma es manté amb independència de si la paraula és singular o plural, masculina o femenina. És a dir, en “Aquelles casetes són tan boniques!” i “Aquells quadres són tan bonics!”, l’adverbi tan no varia.
  • Si la traducció al castellà és tan (i no tanto), en català és igual.

Aquelles casetes són tan boniques! (¡Esas casitas son tan bonitas!)

 

 

Quan s’escriu tant amb te?

Per saber si has d’escriure tant amb te, fes les quatre comprovacions següents.

  • Comprova si parles de quantitat. Llavors porta te.

Escriu tant que se li estan acabant les idees.

  • Comprova si el tant complementa un nom o un verb.

Treballa tant que no té temps de res (aquí acompanya el verb treballar)

Hi ha tant soroll de fons que no s’entén res (acompanya el substantiu soroll)

  • Si acompanya un nom, com en l’últim exemple, el tant ha de concordar en gènere i nombre amb el nom. És a dir, si el nom és masculí singular, farem servir tant, però si és femení plural, direm tantes. Per exemple:

Hi ha tant soroll de fons que no s’entén res.

Però:

Hi ha tantes coses que no s’hi pot entrar.

O:

Hi ha tanta gent que no es veu res.

  • Tradueix-ho al castellà. Si en castellà és tanto, en català és tant amb te.

Hi ha tant soroll de fons (Hay tanto ruido de fondo)

 

Explicació resumida de tan o tant

T’has fet un embolic? Et un resum ràpid. 🙂

Tan sense te complementa un adjectiu o un adverbi, és invariable i es pot traduir al castellà per tan.

En canvi, tant amb te complementa un nom o un verb. Quan complementa un nom, concorda en gènere i nombre amb el nom. Quan complementa un verb, és invariable. Es pot traduir al castellà per tanto.

 

Quan s’escriu tan com o tant com?

Quan utilitzem l’expressió tan… com amb un valor comparatiu, seguim la norma general: tan sense te davant d’adjectiu.

És tan tossut com son pare.

Excepció:

Escrivim tant davant d’un adjectiu o d’un adverbi si la construcció tant… com no té un valor comparatiu, sinó copulatiu o inclusiu, i la pots substituir per la conjunció i. Mira aquest exemple:

El pla estratègic té un abast tant municipal com comarcal (= El pla estratègic té un abast municipal i comarcal).

 

5  expressions en què fem servir tant amb te

No vull tancar aquest article sense parlar de com s’escriuen quatre expressions amb tant que fem servir molt sovint en el dia a dia: i tant, per tant, tant de bo, de tant en tant i tant se val. Anota-les!

Com s’escriu i tant?

I tant és una expressió d’afirmació en català que equival a evidentment, per descomptat, és clar, naturalment. S’escriu sempre amb te final.

Oh, i tant, que m’agrada! És el meu preferit!

Com s’escriu per tant?

El connector discursiu per tant, sinònim de per consegüent, en conseqüència, s’escriu amb te final.

No m’agrada la ciutat. Per tant, no vull anar de vacances a Londres.

Com s’escriu tant de bo?

L’expressió de desig tant de bo s’escriu amb te.

Tant de bo que guanyi el premi!

Com s’escriu de tant en tant?

L’expressió temporal de tant en tant, que vol dir a intervals llargs, també s’escriu amb te. Recorda’t que és incorrecta la forma de quan en quan. Pots fer servir expressions sinònimes com ara de tard en tard, de temps en temps o de trast en trast.

De quan en quan li agrada prendre’s una copa de vi.

De tan en tan li agrada prendre’s una copa de vi.

De tant en tant li agrada prendre’s una copa de vi.

De tard en tard li agrada prendre’s una copa de vi.

Com s’escriu tant se val?

Les expressions tant se val i tant és, que serveixen per expressar que una cosa és igual o és indiferent, s’escriuen amb te.

Tant se val que em parli com que no!

Tan sols o tant sols?

Aquesta última expressió, sinònima de només o solament, s’escriu sense te, a diferència de les altres. Tanmateix, volia incloure-la a la llista perquè és un altre error molt habitual en català. La forma correcta és tan sols.

Tan sols volia que m’escoltés…

Espero que aquest article t’hagi ajudat a entendre la diferència entre aquestes dues paraules. Ara només et queda posar-ho en pràctica! Si vols veure altres errors comuns amb paraules que s’escriuen de manera similar, com hem i em o per què i perquè, et recomano que consultis aquests articles del blog.

Núria Masdeu