Alhora junt o separat? A l’hora o alhora?

Alhora o a l'hora

Aquest dubte és supercomú. A l’hora i alhora sonen igual, però com s’escriuen?

De fet, és un error tan habitual que per això surt en molts exàmens de nivell de català.

En aquesta entrada t’explico en menys d’un minut quan es fa servir una forma o l’altra.

 

https://youtu.be/hJTwHjXZGjA

Quan s’escriu alhora, junt?

Alhora, en una sola paraula, és un adverbi que vol dir “al mateix temps”. Per exemple:

Escrivia i, alhora, parlava.

Es van despertar tots alhora.

 

Quan s’escriu a l’hora, separat?

En canvi, a l’hora, separat (preposició a + article apostrofat + hora), fa referència a la unitat de temps. Per exemple:

A l’hora de sopar sempre ha de fer alguna cosa més important.

En aquest cas parlem literalment de l’hora de sopar, que poden ser les 9 de la nit, per exemple.

Passa el mateix amb l’exemple següent:

Quedem a l’hora que et vagi bé.

En aquesta oració també fem servir l’expressió separada, que vol dir: quedem quan et vagi bé, a les 3, a les 4…

 

Diferència entre alhora i a l’hora

Per resumir, alhora s’escriu junt quan significa “a un mateix temps”, i separat quan vol dir “al moment de”.

Si t’ha agradat aquest article del blog i t’estàs preparant per fer un examen oficial de català, aquestes píndoles lingüístiques també et poden ajudar.

Núria Masdeu