Els articles en català: la guia definitiva

Els articles en català

Saps què és un article? El saps identificar dins d’una oració?

Mira, abans de començar et proposo que llegeixis l’oració següent i, si pots, localitza els articles. Et dono una pista: n’hi ha dos! 😉

La Marta ha cuinat per primera vegada una truita.

És possible que els hagis identificat fàcilment o que no els hagis sabut trobar. No has de patir, perquè aquesta guia t’ajudarà a fer-ho!

Tot seguit parlaré de què és un article, t’explicaré els diferents tipus d’articles que hi ha, què són les contraccions i quan s’apostrofen els articles.

 

Determinants i articles: què són?

Abans d’explicar-te què és un article, vull parlar-te breument dels determinants.

Els determinants són paraules que especifiquen aspectes del nom, com la proximitat, la quantitat… De determinants n’hi ha de diferents tipus: articles, demostratius,  possessius, numerals, quantitatius i indefinits.

Doncs bé, d’entre tots aquests, en l’entrada d’avui ens centrarem en els articles.

 

Tipus de determinants

 

Què és un article?

L’article es defineix com un tipus de determinant que acompanya un substantiu i que informa sobre el gènere i el nombre d’aquest.

Què vol dir tot això? Doncs mira, crec que si t’ho dic d’una altra manera, serà més fàcil: l’article és una paraula que indica si el mot que el segueix és femení o masculí i si és singular o plural.

Fixa’t en aquests exemples on subratllo els articles: la pasta, el conill, un entrepà, els mobles…

Has de saber que l’article també pot acompanyar expressions o paraules que no són pròpiament un substantiu, sinó que són adjectius, verbs… En aquests casos, la presència de l’article fa que aquestes paraules agafin un valor de substantiu.

 

Llista d’articles en català

Ara que ja t’he definit què són els articles, et proposo que observis la taula que trobaràs a continuació, perquè hi ha tots els articles catalans.

 

llista d'articles en català

 

Com pots veure, l’article pot ser definit o indefinit. I, a més, també distingim l’article personal, que es posa davant dels noms propis de persones.

 

Tipus d’articles en català determinats i indeterminats

 

Els articles definits i indefinits en català

Et sembla bé si veiem en detall els articles definits i els articles indefinits? 👇

 

Els articles definits

L’article definit o determinat l’utilitzem davant de noms per referir-nos a coses concretes o conegudes.

Les seves formes singulars són el (masculí) i la (femení), però també adopta la forma apostrofada (l’) quan la paraula que el segueix comença per un so vocàlic (més endavant, tornaré a parlar dels articles apostrofats en català).

Pel que fa a les formes del plural, són els (masculí) i les (femení).

 

Diferència entre article definit i indefinit

 

Llegeix aquestes oracions amb tots els articles definits (subratllats), i segur que t’ajudaran a entendre el que t’acabo d’explicar:

El nen porta llibres.

La casa és groga.

L’avi ja dorm.

Els nois riuen.

Les flors s’han pansit.

 

Sobre els articles definits també has de saber que, en determinats parlars, presenten altres formes. Així, es distingeix entre les formes: es, sa, so, ses i sos, pròpies dels parlars baleàrics, i les formes lo i los, mantingudes en parlars nord-occidentals.

 

A més, sabies que hi ha molts topònims (noms de llocs) que porten article? Mira tots aquests exemples: el Port de la Selva, l’Hospitalet de Llobregat, la Garrotxa, l’Estartit, la Xina, l’Alguer…

Els articles indefinits

L’article indefinit o indeterminat ens permet interpretar com a informació nova el nom que el segueix. Això vol dir que el substantiu es presenta per primera vegada en el discurs i és desconegut per al receptor, o bé que es parla d’una cosa general, no concreta.

 

Exemples amb articles determinats i indeterminats

 

Les formes del singular dels articles indefinits són un (masculí) i una (femení); les formes del plural, uns (masculí) i unes (femení).

Observa les oracions següents on podràs veure un exemple de cada un dels articles indefinits:

El noi té un gos petit.

He visitat una casa fora de la ciutat.

Veig uns bolets de color vermell.

La nena porta unes pinces al cap.

Si vols practicar, posa’t a prova fent aquests exercicis d’articles online.

Exemples d’articles i concordança

Recordes que a l’inici t’he explicat que els articles han de concordar en gènere (masculí i femení) i nombre (singular i plural) amb el substantiu que precedeixen? Ara recupero algunes de les oracions que hem vist en els apartats anteriors per ensenyar-t’ho.

 

El nen porta llibres. ® nen és un nom masculí singular. Com que l’article hi ha de concordar en gènere i nombre, cal que també sigui masculí i singular. Si vols, ara mira la taula d’articles i veuràs que el és el correcte.

 

Les flors s’han pansit. –> flors: nom femení plural. Article definit: les (femení plural).

He visitat una casa fora de la ciutat. –> casa: nom femení singular. Article indefinit: una (femení singular).

Veig uns bolets de color vermell. –> bolets: nom masculí plural. Article indefinit: uns (masculí plural).

 

Els articles apostrofats

Quan t’he parlat dels articles definits singulars, ja t’he presentat la forma apostrofada que poden adoptar en alguns casos.

Com t’he dit, els articles el i la adopten la forma l’ quan el mot que encapçalen comença amb un so vocàlic. Però, compte, perquè hi ha una petita trampa! L’article la no s’apostrofa davant d’un mot començat per i o u àtones (tant si les precedeix la lletra h com si no). Mira: la universitat, la història, la humanitat i no l’universitat, l’història, l’humanitat…

Saps per què passa això? Perquè en aquests casos la a de l’article forma diftong amb la i o la u.

Així, doncs, vigila i no comencis a posar l’article apostrofat a tort i a dret! 😜

Per cert, també s’apostrofa l’article personal en/na: n’Enric, n’Helena.

Per obtenir informació detallada sobre l’apòstrof, consulta aquest article.

 

Les contraccions dels articles en català

En aquest article trobaràs informació completa sobre les contraccions en català. De moment, però, te’n faig cinc cèntims.

Quan els articles el i els van precedits per les preposicions a, de, per i per a, s’uneixen a aquestes preposicions i formen una contracció.

T’ensenyo gràficament el que t’acabo d’explicar:

 

Contraccions dels articles

 

Com pots veure, la preposició a + l’article el han format la contracció al, i la preposició per + l’article els han format la contracció pels.

Però, com sempre, hi ha algunes excepcions que has de tenir en compte:

  • Quan l’article masculí singular s’ha d’apostrofar, no hi ha contracció:

Han dinat a l’hort

Han dinat al hort

  • Quan l’article s’escriu en majúscula inicial perquè forma part d’un nom propi:

Han viatjat a El Salvador

Han viatjat al Salvador

Espero que aquesta guia t’hagi servit per conèixer a fons els articles.

 

Núria Masdeu