Quan es fa servir COM QUE en català?

Com o com que català

 

Dubtes sobre si has d’escriure com o com que en determinades oracions en català?

En aquest article t’explico quan es fa servir la locució causal com que, així com algunes curiositats amb el com i el com que.

Ús de com que en oracions causals

Les oracions causals són aquelles que expressen la causa o el motiu pel qual s’ha fet una cosa. Tot i que en registres informals podem trobar oracions causals escrites amb com, és molt comú afegir-hi el que. Fixa’t en aquest exemple:

 

com que registres informals

 

Si ho escrius sempre amb la conjunció que, et servirà tant per als registres informals com formals i t’asseguraràs de no fallar en un examen. Per què? Perquè en els registres formals no és correcte l’ús de com. Per tant, fes servir la locució com que (i no com) per introduir oracions causals.

 

com que registres formals

 

exemples com que

 

Matís de les oracions causals amb com que

Amb altres connectors com perquè, el motiu (complement circumstancial de causa) el posem al final. És a dir, posposat a l’oració a la qual s’adjunta.

Ara bé, si volem traslladar la informació de la causa al principi, llavors podem usar com que. Si t’hi fixes, la part de l’oració que expressa la causa està anteposada a l’oració a la qual s’adjunta. D’aquesta manera aconseguim expressar un matís molt important: amb el com que introduïm informació coneguda. Pot ser coneguda perquè ha aparegut prèviament en la conversa, perquè els interlocutors la saben o perquè el parlant actua com si fos informació coneguda.

 

Com que causal

 

Curiositats sobre la locució com que

Vegem quatre curiositats sobre aquesta locució.

  1. De vegades no apareix al principi de tot de la frase. Apareix anteposada, però després d’altres elements als quals es vol donar importància. Per exemple:

 

exemple de com que en català

 

  1. En converses espontànies, podem fer servir el com que encara que no hi hagi l’oració principal. Aquest tipus d’oracions s’anomenen causals suspeses i les fem servir quan la persona que parla intenta justificar-se per alguna cosa que ha fet o ha dit i que a l’interlocutor li pareix estranya. Et mostro un exemple:

 

com que exemple

 

  1. En català antic, les causals amb com es construïen amb el verb en subjuntiu. Això encara es manté en algunes expressions actuals que es fan servir en registres molt formals, com ara com sigui que o com fos que.

 

com sigui que

 

  1. Segur que has sentit mil vegades preguntes com la següent:

 

com que igual a per que

 

Aquestes preguntes s’anomenen interrogatives parcials reforçades. Es fan servir per preguntar el motiu d’alguna cosa i porten el verb ser conjugat entre el com i la conjunció que. L’expressió com és que (el com és un adverbi causal) equivaldria al per què interrogatiu.

Compte! No el confonguis amb l’adverbi com de manera que veus a la frase de sota! La pregunta sense que vol dir “De quina manera has vingut? En cotxe, a peu…”.

 

com has vingut

Espero que aquest article hagi resolt els teus dubtes!

 

 

Núria Masdeu