Text narratiu: estructura, característiques i exemple

Text narratiu en català

Has d’escriure un text narratiu i no saps per on començar?

Quan penses en històries, te’n venen moltes al cap. Anècdotes reals, històries inventades…

El problema és plasmar-les sobre el paper.

Perquè, no ho podem negar: tots temem la síndrome del full en blanc.

Tanmateix, amb un bon esquema i seguint una estructura i quatre consells, aconseguiràs escriure una narració amb cara i ulls.

En aquesta entrada t’explico què és un text narratiu, quina estructura té (els elements imprescindibles!) i quines són les seves característiques. A més, t’he preparat un exemple de text narratiu perquè puguis veure tots aquests elements en acció!

Continua llegint i aprèn a crear històries escrites.

 

Què és un text narratiu?

Un text narratiu relata uns fets imaginaris o reals; és a dir, explica una història. La història passa en un temps i un espai determinats, i les accions narrades estan relacionades en si.

En els textos narratius sempre hi ha un narrador, que és la persona que explica allò que succeeix als personatges.

⏩ Exemples de text narratiu

Els contes, les novel·les, els relats, els mites, les llegendes, les anècdotes, els diaris i fins i tot les notícies són exemples de textos narratius.

 

L’estructura d’un text narratiu

Les narracions tenen l’estructura habitual dividida en tres parts (introducció, desenvolupament i conclusió). Això no obstant, en aquesta tipologia textual les tres parts prenen noms diferents: plantejament, nus i desenllaç. Segur que et sona de l’escola! Vegem què inclou cada part.

🔶 Plantejament

A l’inici del relat s’indica en quina època i lloc ocorren els fets. A més, es presenten els personatges principals de la història. És molt comú que en aquesta part de la narració també es desvetlli el problema, la dificultat o el conflicte en què es basarà el relat.

🔶 Nus

En aquesta part del text narratiu es desenvolupa l’acció. Hi apareixen nous personatges, situacions i dificultats que els personatges principals hauran de resoldre.

🔶 Desenllaç

En la part final, els personatges solen trobar la solució al problema o conflicte, encara que de vegades aquesta solució no sempre sigui la que esperen. En moltes narracions, el desenllaç també serveix per transmetre un missatge que fa reflexionar el lector.

 

https://youtu.be/T632IpYaVwo

 

Quines són les característiques d’un text narratiu?

Tot seguit veurem quines són les característiques textuals i gramaticals d’un text narratiu en català. En altres paraules, quins elements no hi poden faltar des d’un punt de vista del contingut i del llenguatge.

⏩ Característiques textuals de les narracions

Tota narració està composta pels elements següents: el narrador (intern o extern), els personatges (principals i secundaris), la trama i el marc narratiu. Vegem-los:

Narrador

És qui relata la història. Pot ser narrador intern, és a dir, participa en els fets en primera persona, o narrador extern, que relata la història en tercera persona, com si la veiés des de fora, però no en forma part.

Personatges

Són els “actors” principals i secundaris del relat. Els personatges són els encarregats de generar i solucionar els problemes que sorgeixen a la trama.

Trama

És el conjunt d’accions i fets que es desencadenen al llarg del text narratiu. Normalment, la trama té un ordre —plantejament, nus i desenllaç—, com hem vist en l’apartat anterior. Tanmateix, aquest patró no sempre se segueix de manera estricta. Es pot jugar amb el relat i explicar primer alguns que han succeït després del moment present de la història, per exemple.

Marc narratiu

Són l’espai i el temps en què tenen lloc els esdeveniments.

 

T’has de presentar a una prova de català i vols millorar l’àrea d’expressió escrita? El quadern d’exercicis 👉 “Millora la teva redacció en català en 20 dies” t’ajudarà a escriure textos més ben estructurats, correctes i llegibles. Dona-hi una ullada!

 

⏩ Característiques gramaticals dels textos narratius

Aquestes són algunes de les característiques lingüístiques dels textos narratius:

  • Ús de temps verbals en passat i en present. En passat, s’empren especialment el pretèrit indefinit (he anat), el pretèrit perfet perifràstic (vaig anar) i el pretèrit imperfet (anava).
  • Ús de connectors temporals, adverbis i locucions adverbials de temps que ajuden a fer avançar la narració. Aquí en tens alguns exemples: durant, després, de bon matí, en acabat, paral·lelament, simultàniament, tothora, de sobte, tot seguit, aleshores, a hores d’ara
  • Ús d’adjectius i explicacions detallades per situar el lector i fer que s’imagini de manera vívida com són els personatges, quins moviments fan, quines situacions es troben…

 

Exemple de text narratiu

Tot seguit et mostro un exemple de text narratiu i, a sota, el comento breument perquè et fixis en aspectes clau que he esmentat al llarg d’aquest article.

 

Exemple de text narratiu

 

📑 Comentari de l’exemple de text narratiu

Si t’hi fixes, l’estructura del text està dividida en tres parts clarament diferenciades: el plantejament, el nus i el desenllaç.

Al primer paràgraf, el plantejament, se situa el lector en l’espai (un poble entre muntanyes) i en el temps (les deu del matí d’un dissabte d’octubre) i es presenta la protagonista de la història: la Martina. A més, es comença a introduir el “problema” (vol agafar la jaqueta perquè és possible que faci fred).

Al segon paràgraf, el nus, es desenvolupa la història (el “problema”) i les sensacions de la protagonista quan no troba la jaqueta, i es presenta un nou personatge relacionat amb la trama: la seva germana Clara.

Per acabar, al tercer paràgraf, es conta com es resol el “problema”, és a dir, on era la jaqueta. D’altra banda, aquest desenllaç s’explica amb un punt d’ironia que fa que la història sigui més atractiva.

Quant al llenguatge, es fan servir temps verbals en passat, adjectius, descripcions i diversos connectors temporals (ressaltats en groc) per acompanyar la història al llarg d’una línia temporal invisible.

Espero que aquest article t’hagi ajudat a entendre com és un text narratiu i a escriure els teus propis relats! I, ara, gaudeix escrivint!

 

Núria Masdeu