REGISTRAR o ENREGISTRAR?

 

Quina diferència hi ha entre els verbs registrar i enregistrar? Es poden fer servir indistintament? La resposta és “no sempre”. T’ho explico a continuació. 👇

Quan són correctes tant registrar com enregistrar?

enregistrar o registrar

 

ús de enregistrar i registrar

 

En quins casos es fa servir només enregistrar?

Hi ha dos casos en què només es pot fer servir enregistrar. Són aquests:

enregistrar català

 

exemple d'enregistrar

 

 enregistrar

 

 exemples de enregistrar

 

Resum de l’explicació de l’ús de registrar i enregistrar

 

Diferències enregistrar i registrar

 

 

 

Núria Masdeu