Els demostratius en català

Els demostratius en català

Què són els demostratius?

Saps que n’hi ha de diferents tipus?

Quina diferència hi ha entre determinants i pronoms demostratius?

Si busques la resposta a aquestes preguntes, continua llegint!

A l’entrada d’avui t’explico què són els demostratius, quins tipus de demostratius hi ha i quines són les formes de masculí, femení, singular i plural. A més, et mostraré algunes oracions d’exemple i fins i tot et deixaré un exercici perquè puguis practicar. Som-hi!

Què són els demostratius?

Els demostratius són un tipus de paraules que ens indiquen la situació d’un element o un moment del qual es parla respecte del lloc o el moment en què es troba l’interlocutor.

Sona una mica estrany, no?

Bé, en definitiva, els demostratius són determinants, pronoms o adverbis que ens permeten assenyalar alguna cosa o algun moment i identificar-lo en relació amb l’espai o el temps. Els demostratius, per tant, expressen diferents graus de proximitat o llunyania respecte al lloc o el moment en què es troba l’interlocutor.

Tipus de demostratius

 

Llegeix aquests dos parells d’oracions amb demostratius (en negreta) per entendre el que t’acabo d’explicar:

Aquest és el meu gos. [Aquest indica que el gos és a prop.]

Aquell és el meu gos. [Aquell indica que el gos és més lluny.]

 

Aquesta nit soparem pollastre amb patates. [Aquesta indica que la nit és propera en el temps, respecte al moment actual.]

Aquella nit vam sopar pollastre amb patates. [Aquella indica que la nit és llunyana en el temps, respecte al moment actual.]

 

📜 Taula de demostratius en català

Et mostro una taula amb tots els demostratius que hi ha. Per entendre-la, continua llegint i t’explico els diferents tipus de demostratius que tenim en català.

Taula de demostratius

 

Tipus de demostratius en català

Sabies que hi ha determinants demostratius, pronoms demostratius i adverbis demostratius? Vegem cada tipus de demostratiu amb exemples! 👇

 

📕 Els determinants demostratius

Els determinants demostratius expressen el grau de proximitat en l’espai, el temps o el discurs respecte al nom al qual es refereixen.

Fàcil, oi? Doncs a continuació et deixo una taula amb tots els determinants demostratius ben classificats. Veuràs que tenen nombre (singular o plural) i també gènere (femení o masculí). Amb aquesta taula també podràs distingir quins determinants cal fer servir segons el nivell de proximitat o llunyania.

Taula de determinants demostratius

Segons la variant de català que parlis, fixa’t que els demostratius que expressen proximitat varien. Per exemple, a Barcelona direm “aquest cotxe”, mentre que a les Terres de l’Ebre direm “este cotxe”.

 

💡 Exemples de determinants demostratius

A continuació pots veure diversos exemples de demostratius de proximitat i llunyania.

Primer, en masculí:

 • Masculí singular (proximitat): Aquest bolígraf és vermell.
 • Masculí plural (proximitat): Aquests bolígrafs són vermells.
 • Masculí singular (llunyania): Aquell bolígraf és vermell.
 • Masculí plural (llunyania): Aquells bolígrafs són vermells.

I ara, en femení:

 • Femení singular (proximitat): Aquesta casa és petita.
 • Femení plural (proximitat): Aquestes cases són petites.
 • Femení singular (llunyania): Aquella casa és petita.
 • Femení plural (llunyania): Aquelles cases són petites.

 

📗 Els pronoms demostratius

Recorda que quan aquests demostratius acompanyen un substantiu, són determinants demostratius. En canvi, si el demostratiu en qüestió substitueix un substantiu (no l’acompanya, sinó que el substitueix), parlem de pronoms demostratius.

Vegem-ne un exemple:

Aquesta jaqueta també és molt maca.

[Determinant. Aquesta acompanya el substantiu jaqueta.]

Però:

No sé si triaré aquesta o aquella.

[Pronom. Aquesta i aquella en aquest cas substitueixen el substantiu jaqueta.]

Diferència entre determinant demostratiu i pronom demostratiu

 

També hi ha els pronoms demostratius neutres, que substitueixen un antecedent neutre, inconcret o genèric: açò, això i allò.

Això és increïble!

Què és allò que hi ha sobre la taula?

Completem la taula que t’he mostrat abans amb aquests pronoms neutres a l’última columna:

Taula de determinants demostratius amb pronoms

 

📘 Els adverbis demostratius

Els adverbis demostratius es fan servir per parlar d’un lloc en referència a l’espai en què se situen els interlocutors. Són ací, aquí i allí/allà. Per exemple:

Vine aquí ara mateix!

Allà no parlen català.

Tornem a completar la taula amb una columna addicional a la dreta:

 

Taula de demostratius

 

I bé? Has pogut reforçar els teus coneixements sobre els demostratius en català? Espero que sí i, de fet, per assegurar-me que has entès tot el que t’he explicat, a continuació et deixo un exercici perquè puguis posar en pràctica la teoria sobre els determinants demostratius. Pots comprovar si l’has fet bé amb les solucions que trobaràs al final. Endavant!

 

Exercici de demostratius

Exercici 1. Completa els buits de les oracions següents amb el determinant demostratiu que més convingui: aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells o aquelles.

 1. a) _____ (proximitat) casa d’aquí és la del meu amic Joan.
 2. b) Em pots donar ____ (llunyania) bolígraf de l’escriptori, si us plau?
 3. c) _____ (proximitat) llibre és molt entretingut.
 4. d) _____ (llunyania) nenes, les que van per l’altra vorera, són del meu curs.
 5. e) _____ (llunyania) nina és la preferida de la meva filla.
 6. f) Els mitjons més llargs que tinc són _____ (proximitat).
 7. g) _____ (proximitat) botigues sempre tanquen a les nou de la nit.
 8. h) Mira, _____ (llunyania) d’allà són els meus pares.

 

Espero que amb la teoria i aquest exercici final hagis après a fer servir els demostratius. Si vols practicar altres aspectes del català com ara les preposicions, consulta aquest article del blog.

 

✍ Solucionari

Exercici 1:

 1. a) Aquesta
 2. b) aquell
 3. c) Aquest
 4. d) Aquelles
 5. e) Aquella
 6. f) Aquests
 7. g) Aquestes
 8. h) aquells

Núria Masdeu