L’atribut en català: significat i exemples

L'atribut

Hi ha un complement que sempre m’ha semblat un dels més fàcils d’identificar: és l’atribut. I si continues llegint aquest article, entendràs el perquè. De moment, mira aquests exemples d’atribut:

La Marta és alta.

La Marta està malalta.

La Marta sembla enfadada.

Com t’he dit, tot seguit coneixeràs l’atribut, però abans d’explicar-te detalladament què és un atribut en català i quines característiques té, et vull proposar que, fixant-te en les oracions anteriors, intentis deduir-ho tu. El subratllat i la negreta et poden servir de pista. 😉

Què és l’atribut en català? Significat

Has pogut fer-te una petita idea sobre què és l’atribut? Si t’he marcat els verbs ser, estar i semblar, és perquè són el seu gran tret identificatiu.

Aleshores, què és l’atribut?

L’atribut és el complement introduït pels verbs ser, estar i semblar, i concorda en gènere i nombre amb el subjecte.

Fixa’t en aquesta oració: “La Marta és alta”. Si ara canviem “la Marta” per “els nois”, també canviarà l’atribut: “Els nois són alts” (ara el subjecte i l’atribut estan en masculí i en plural).

Aquests tres verbs fan de lligam entre el subjecte i el complement i són coneguts com a verbs copulatius o quasicopulatius. És per això que les construccions amb atribut s’anomenen oracions copulatives.

❓ Què són els verbs copulatius?

Els verbs copulatius (ser, estar, semblar i parèixer) són un nexe entre el subjecte i el complement. El verb ser és copulatiu i gairebé no aporta cap contingut semàntic; és a dir, ser per si mateix no té significat (gairebé). En canvi, els verbs estar i semblar/parèixer són verbs quasicopulatius. El primer aporta un significat aspectual i el segon parell, modal. Tot i aquesta distinció de nom, tots són tractats com a copulatius. En aquest enllaç pots consultar els verbs copulatius i quasicopulatius a la Gramàtica catalana.

 

Exemples d’atribut en català

A banda d’entendre el significat d’atribut, també és important que sàpigues quins tipus d’estructures poden fer d’atribut. Te’n mostro algunes amb exemples perquè ho puguis veure més clar. 😉

 • Sintagma nominal → La Dolors és una doctora jubilada.
 • Sintagma adjectival → El Ricard és vidu.
 • Sintagma adverbial → La Maria està .
 • Sintagma preposicional → Aquesta nina sembla de cera.
 • Pronom → La presidenta és ella.
 • Oració subordinada → El compromís sembla que no és segur.

Com es pot identificar un atribut?

Ara que ja coneixes totes les característiques de l’atribut, sabries dir-me com pots identificar un atribut?

Efectivament, l’atribut el podràs detectar gràcies a la presència dels verbs ser, estar i semblar/parèixer. A més, l’atribut concorda amb el subjecte en gènere i nombre.

 

Tipus d’oracions copulatives

Com et deia, les oracions que tenen un atribut s’anomenen oracions copulatives. Tot seguit et presento les quatre classes d’oracions copulatives que existeixen.

 

📝 Oracions copulatives d’identificació

En aquestes construccions s’estableix una relació d’identitat entre dos sintagmes nominals o elements equivalents. És a dir, s’indica que el referent del subjecte i de l’atribut és el mateix. A més, són oracions amb el verb ser.

Qualsevol dels dos sintagmes pot aparèixer davant o darrere del verb ser, depenent de l’element que es vulgui identificar. Mira aquests exemples que segur que t’ajudaran:

El meu pare és el comptable. / El comptable és el meu pare.  “el meu pare” i “el comptable” són els dos sintagmes nominals que poden aparèixer indistintament davant o darrere del verb i que s’identifiquen l’un amb l’altre.

Una opció és que vinguis més tard. / Que vinguis més tard és una opció.

En les copulatives d’identificació, com has vist als exemples, l’atribut pot ser un SN definit o una oració subordinada substantiva.

 

❗ Concordança en les oracions copulatives

També has de tenir en compte un parell d’aspectes en relació amb la concordança:

 • Si un dels dos sintagmes és plural i l’altre és singular, el verb ser concorda amb el plural: “La meva afició són els castells” (i no: “La meva afició és els castells”).
 • Si els dos sintagmes són singulars, però un està format per un nom col·lectiu, el verb pot concordar tant en singular com en plural: “L’equip juvenil és el meu ídol” o “L’equip juvenil són els meus ídols”.

 

📝 Oracions copulatives de caracterització

En aquest tipus de copulatives s’assigna al subjecte un estat o una propietat. Es poden construir amb el verb ser, estar o semblar/parèixer. Et mostro un parell d’exemples:

El plat és petit. →  Aquí atribueixo al plat la propietat de ser petit.

La mare està contenta. → Aquí indico l’estat (transitori) en el qual es troba la mare.

L’atribut pot ser un S. adj., un S. adv., un S. prep. o un SN no definit.

 

📝 Oracions copulatives locatives i copulatives temporals

Les copulatives locatives expressen una localització i les temporals, una situació temporal. Totes dues es formen amb els verbs ser i estar, tot i que les copulatives temporals és menys freqüent trobar-les amb el verb estar. Et poso tres exemples d’aquestes construccions:

La Jana és a la feina. (copulativa locativa)

El dinar és demà. (copulativa temporal)

Estaran cinc dies a casa nostra. (copulativa temporal)

En el cas de les locatives, l’atribut pot ser un S. prep. o un S. adv. En el de les temporals, pot ser un S. prep., un S. adv o també un SN.

 

Pronominalització de l’atribut: quins pronoms febles pots fer servir?

Segons com va introduït, l’atribut es pot substituir pels pronoms que et mostro a la taula següent: ho, en, hi o el/la/els/les. Dona-hi un cop d’ull i més avall te l’explico.

Pronominalització de l’atribut quins pronoms febles pots fer servir

 

🔹 Pronoms el, la, l’, els i les

Quan l’atribut va introduït per un article determinat (el, la, els, les) o un demostratiu (aquest, aquesta, aquell, aquella…), se substitueix per el, la, l’, els o les, segons correspongui. Per exemple:

La noia és la directora. → La noia l’és.

La gramàtica actual també admet la substitució pel pronom ho. Tanmateix, pot ser que en alguns exàmens no s’admeti aquesta opció.

Ella és la directora? Sí que l’és. / Sí que ho és.

 

🔸 Pronom ho

Quan l’atribut va introduït per un article indeterminat (un, una, uns, unes), un numeral, un indefinit, un quantitatiu o quan no va introduït per res, se substitueix per ho. Passa el mateix quan l’atribut és un sintagma preposicional, adjectival o adverbial sense determinant. Mira aquests exemples:

El Víctor és un bon noi. → El Víctor ho és.

La Xènia serà metgessa. → La Xènia ho serà.

El seu pare sembla content. → El seu pare ho sembla.

Les persianes són de plàstic. → Les persianes ho són.

 

🔹 Pronom en: l’atribut emfàtic

Es pot donar el cas que es vulgui emfasitzar l’atribut. Aleshores, el substituïm per en. A més, en aquests casos cal repetir l’atribut introduint-lo amb la preposició de i separar-lo amb una coma de la resta de la frase. Llegeix aquests exemples:

Era molt repel·lent → De repel·lent, n’era molt.

Sembla molt simpàtica → En sembla molt, de simpàtica.

 

Quan a l’oració atributiva hi ha un adjectiu quantitatiu i és exclamativa, el pronom també és en:

Que n’està, d’enamorat!

Compte, perquè aquest és un dels casos en que s’escriu que sense accent.

 

🔸 Pronom hi: excepció

Si l’atribut del verb ser o estar és un sintagma preposicional o un sintagma adverbial locatiu, aleshores es representa pel pronom hi:

Les claus són allà, però abans no hi eren.

La Gemma és a casa? Sí, hi és.

 

Diferència entre atribut i complement predicatiu

En aquesta taula et mostro la diferència entre el complement predicatiu i l’atribut. Dona-hi un cop i, si vols consultar informació ampliada, llegeix aquest article sobre el complement predicatiu.

Diferència entre atribut i complement predicatiu

 

 

Exercicis de l’atribut

Ara que ja has entès què és l’atribut, com s’identifica i per quins pronoms se substitueix, et proposo que facis aquests dos exercicis.

 

EXERCICI 1. Localitza els complements atributius de les oracions que en tinguin.

 1. La Laia està molt contenta.
 2. La casa té dos garatges i un jardí.
 3. Aquesta gossa sembla esbojarrada.
 4. Els teus pares són molt simpàtics.
 5. Tots els pantalons eren de cotó.
 6. La Maria ha quedat amb la Júlia.
 7. No compris el sofà.
 8. Casa teva sembla una mansió.

 

 

EXERCICI 2. A les oracions següents substitueix l’atribut subratllat per un pronom feble.

 1. El Gerard i el Pau semblen enfadats, però no estan enfadats.
 2. El teu fill és jugador de futbol? / Sí que és jugador de futbol.
 3. La teva dona és la presidenta? / Sí que és la presidenta.
 4. El sofà està tacat i el terra també està tacat.
 5. La taula era de fusta, però no semblava de fusta.
 6. Cada dia estava trista, però ara mai no està trista.
 7. Semblava molt atrevida. / A mi no em semblava atrevida. [emfàtic]
 8. Mira’ls, semblen els guanyadors. / Sí, semblen els guanyadors.

 

Ara ja pots consultar el solucionar al final!

Espero que aquest article t’hagi ajudat a dominar al 100 % l’atribut. A l’inici t’he dit que a mi em sembla un dels complements més senzills. Què n’opines tu? No em negaràs que és ben fàcil de localitzar, oi? 😜 T’animo a continuar aprenent i per això et suggereixo que consultis l’article d’oracions subordinades.

 

✍ Solucionari

 

Exercici 1.

 • Les oracions 2, 6 i 7 no tenen complement atributiu.
 • Oracions que sí que tenen complement atributiu. L’atribut és el següent:
 1. molt contenta.
 2. esbojarrada.
 3. molt simpàtics.
 4. de cotó.
 5. una mansió.

 

Exercici 2.

 1. però no ho
 2. Sí que ho és.
 3. Sí que l’és. [També s’admet Sí que ho és]
 4. també ho està.
 5. però no ho
 6. però ara mai no ho està.
 7. A mi no me’n semblava, d’atrevida.
 8. Sí, els [També s’admet Sí, ho semblen]

Núria Masdeu