Diferència entre nombre i número en català

Nombre o número

Hi ha moltes persones que tenen dubtes sobre l’ús de nombre i número, i això és perquè en el llenguatge oral sovint s’intercanvien.

Quantes vegades has sentit a dir, per exemple, “Hi ha un gran número de persones”? Doncs no. Cal dir “Hi ha un gran nombre de persones”.

Els mots nombre i número tenen significats diferents. Per determinar quina de les dues paraules és l’adequada, t’has de fixar en el context.

 

https://youtu.be/ovAmI42PEYY

 

Quan s’utilitza la paraula nombre?

La paraula nombre s’utilitza en tres contextos diferents.

a) Com a sinònim de quantitat

Quan et refereixes a una quantitat indeterminada, cal que empris la paraula nombre. Fixa’t en l’exemple següent.

Hi havia un gran nombre d’estudiants a la conferència.

En aquesta frase es pot substituir nombre per quantitat:

Hi havia una gran quantitat d’estudiants a la conferència.

En canvi, no és correcte usar número (un error molt habitual!):

Hi havia un gran número d’estudiants a la conferència.

b) Com a nom d’una categoria gramatical

Quan parlem de llengua i fem referència a la categoria gramatical d’una paraula, fem servir nombre. El nombre és l’aspecte gramatical que marca si les paraules són singulars o plurals.

En aquest sintagma cal respectar la concordança de gènere i nombre.

c) En l’àmbit de les matemàtiques

I, per acabar, un cas prou difícil de distingir, ja que el solem confondre amb número i l’explicació dels diccionaris no del tot transparent.

Es fa servir la paraula nombre per referir-se a conceptes abstractes en l’àmbit de les matemàtiques o altres ciències (com nombre decimal, nombre cardinal, nombre parell, nombre senar, etc.). No al signe d’escriptura, sinó al concepte. Per tant, en els contextos següents s’empra la paraula nombre.

El resultat de sumar els nombres 12 i 13 és 25.

El nombre nou és divisible entre tres.

Els nombres parells es poden dividir entre 2.

El nombre pi és infinit.

 

Quan s’utilitza la paraula número?

La paraula número s’utilitza en sis contextos diferents. Es fa servir quan es refereix a:

a) El signe que representa un nombre

Quan et refereixes al signe que representa un nombre (el concepte matemàtic), s’escriu número. Fixa’t que els termes concepte i signe són essencials per entendre la diferència amb el cas c) de l’apartat anterior. Dona un cop d’ull als exemples següents.

A l’examen vas haver d’escriure els resultats en números o en lletres?

Escriu el número 23 a la pissarra. [escriu el signe que representa el nombre 23]

b) Un element dins d’una sèrie o col·lecció

Inclou els números que formen part d’una sèrie o d’una col·lecció; per exemple, números de carrer, de telèfon, de pàgines, etc.

Obriu els llibres a la pàgina número 83.

Visc al número 3 del carrer Vidal i Barraquer.

Indica el número de pòlissa en aquesta casella.

c) Les edicions d’una publicació periòdica

Per referir-se a publicacions periòdiques com, per exemple, de revistes, es fa servir número.

Quan cites una revista has d’incloure-hi el número de l’edició.

La revista Cavall Fort ha tret molts números.

d) Les actuacions d’un espectacle

Les peces dins d’un espectacle també s’anomenen números.

M’ha agradat molt l’últim número de l’espectacle de patinatge sobre gel.

e) Bitllets de jocs d’atzar

Els números de rifes, quines, loteries, etc. s’anomenen números.

Quin és el número guanyador de la loteria?

f) Càlculs d’alguna cosa

Si es fa servir en plural, números fa referència als càlculs d’alguna cosa. Fixa’t en els exemples següents, en què s’empren expressions habituals com ara fer números, no quadrar els números, estar en números vermells, no sortir els números:

Si volem comprar un cotxe, haurem de fer números per veure si ens el podem permetre.

Hem analitzat els guanys i les despeses i els números no quadren.

Ara ja coneixes tots els casos en què s’usa un mot o l’altre! Espero que amb aquesta explicació hagis entès la diferència entre nombre i número. Si vols practicar una mica, a continuació trobaràs un exercici i, al final de tot, el solucionari.

 

 

Exercici de la diferència entre nombre i número

Escriu nombre o número, segons convingui.

 1. El meu _________ ha guanyat la loteria.
 2. En aquest exercici hem de separar els _________ parells dels senars.
 3. A classe d’anglès m’he d’aprendre els _________ cardinals.
 4. El meu ________ preferit és el nou.
 5. A l’escola estem aprenent els _________ romans.
 6. El _________ de graduats ha augmentat considerablement.
 7. El _________ 34 està format per tres desenes i quatre unitats.

 

✍ Solucionari

 1. número
 2. nombres
 3. nombres
 4. número
 5. números
 6. nombre
 7. nombre

 

Núria Masdeu