Exercicis de la dièresi en català | Amb solucions

Exercicis dièresi
Traduir, traduït, traduint; heroi i heroïna; aquari i aqüífer

Per què hi ha lletres que s’escriuen amb dos puntets i com podem saber quines paraules n’han de portar?

Aquests dos puntets es coneixen amb el nom de dièresi i són un signe gràfic que en català es posa a sobre de la i o la u per donar informació sobre la pronúncia d’una paraula.

Es fa servir per indicar que es pronuncia la u de les combinacions que, qui, gue, gui (com, per exemple, següent); per marcar que, en lloc de diftong, dues vocals es llegeixen com un hiat (ru-ï-na), o per indicar que una i que es troba entre dues vocals es pronuncia sola (en-va-ï-a).

Per aprendre a utilitzar la dièresi hi ha un seguit de normes. És clar que, com totes les bones normes, també tenen excepcions. Si vols aprendre a utilitzar correctament la dièresi en català, consulta aquesta entrada del blog.

Un cop que hagis repassat la teoria, practica amb els exercicis que t’he preparat a continuació. Els pots fer en línia o bé descarregar el PDF per imprimir-lo i fer-los a mà. Al final de tot podràs comprovar com ho has fet amb el solucionari.

Som-hi!

Descarrega els exercicis de la dièresi en PDF

Si prefereixes imprimir aquests exercicis per treballar-hi amb paper i boli, 👉 Descarrega’ls en PDF 👈.

 

https://youtu.be/g_ccfTMcyO8

 

Exercicis de la dièresi

Vols comprovar si has entès quan es fa servir la dièresi? Practica amb aquests quatre exercicis!

Exercici 1. Llegeix les frases següents i posa la dièresi a les paraules que ho necessitin.

 1. Ahir estava malalta i em va cuidar la meva veina.
 2. Encara han de comptar els vots per correu, però no crec que els resultats actuals variin gaire.
 3. Aquest documental parlava de pinguins i d’ossos polars.
 4. El pont del Diable és un aqueducte que queda a prop de Tarragona.
 5. Tinc un company de classe que se sap les capitals de tots els paisos.
 6. La pujada del riu Onyar ha deixat amoinats els veins i les veines de Girona.
 7. Li ha aplicat un unguent perquè li curi la ferida.
 8. L’avi no hi sent gaire bé. Li falla l’oida.
 9. Si compres una ampolla de llet, la segona és gratuita.
 10. La cafeina també és un component addictiu.

 

Exercici 2. Practica la dièresi amb els verbs! Recordes en quins casos cal posar-hi els dos puntets? Conjuga les formes verbals entre parèntesis.

 1. Estava ……………… (conduir) quan un cérvol va saltar a la carretera.
 2. No crec que el professor ……………… (canviar) la data de l’examen.
 3. Un alumne m’ha entregat un text ……………… (traduir) amb traducció automàtica.
 4. El meu amic m’ha ……………… (trair) i ha vist un capítol de la sèrie sense mi.
 5. Abans, el fet de saber idiomes no ……………… (influir) a l’hora d’aconseguir una feina.
 6. Estaria bé que ell ……………… (agrair) la feina que li han fet.
 7. És important que s’……………… (avaluar) el progrés de l’alumnat.
 8. És hora que el president ……………… (iniciar) l’acte.
 9. Ves ……………… (diluir) la barreja mentre redacto l’informe.
 10. Sherlock Holmes ……………… (deduir) i resolia tots els casos.

 

Exercici 3. Escull l’opció correcta.

 1. aiguat / aigüat
 2. egoïsme / egoisme
 3. heroïna / heroina
 4. simultaneitat / simultaneïtat
 5. figüera / figuera
 6. raïm / raim
 7. llengues / llengües
 8. beneit / beneït
 9. romegüera / romeguera
 10. diürn / diurn
 11. peuc / peüc

 

Exercici 4. Escriu el femení de les paraules següents:

 1. Heroi:
 2. Suís:
 3. Maleït:
 4. Genuí:
 5. Ucraïnès:
 6. Substituït:
 7. Amics:
 8. Geniüt:
 9. Roí:
 10. Lluís:

Solucions dels exercicis sobre la dièresi

Exercici 1:

 1. veïna
 2. variïn
 3. pingüins
 4. aqüeducte
 5. països
 6. amoïnats / veïns / veïnes
 7. ungüent
 8. oïda
 9. gratuïta
 10. cafeïna

Exercici 2:

 1. conduint
 2. canviï
 3. traduït
 4. traït
 5. influïa
 6. agraís
 7. avaluï
 8. iniciï
 9. diluint
 10. deduïa

Exercici 3:

 1. aiguat
 2. egoisme
 3. heroïna
 4. simultaneïtat
 5. figuera
 6. raïm
 7. llengües
 8. Les dues són correctes. Beneit fa referència a una persona ximple; beneït és el participi del verb beneir.
 9. romeguera
 10. diürn
 11. peüc

Exercici 4:

 1. heroïna
 2. suïssa
 3. maleïda
 4. genuïna
 5. ucraïnesa
 6. substituïda
 7. amigues
 8. geniüda
 9. roïna
 10. Lluïsa

 

Com ha anat? Espero que aquests exercicis t’hagin semblat útils i que els hagis encertat tots (o la majoria!) després d’aprendre quan es fa servir la dièresi. Si vols practicar altres aspectes de la llengua catalana, et poden interessar aquests exercicis sobre els pronoms febles o aquests sobre l’ús de l’apòstrof en català.

Núria Masdeu