Exercicis de pronoms relatius amb solucions | C2

Exerccis pronoms relatius

Sempre que tenim un mot (pronom) que substitueix un altre mot o sintagma, ens fem un embolic. Fixa’t en els maldecaps que porten els pronoms febles! Si et dic la veritat, els pronoms relatius no són una excepció.

N’hi ha de diferents tipus: què amb accent, que sense accent, el qual, qui, on

La pregunta és: quan n’hem de fer servir un o un altre? 👇

Posa’t a prova! Aquest exercici de pronoms relatius (amb solucions!) t’ajudarà a practicar i a entendre els teus errors. Si tens un examen de català (batxillerat, selectivitat, C1 o C2), a què esperes?

Ara bé, abans de fer-lo, et recomano que consultis aquesta entrada del blog amb informació sobre les oracions relatives i els pronoms relatius. Després, et proposo que facis aquests set exercicis per assegurar-te que ho has entès tot. Espero que et serveixi!

Important: si vols descarregar un PDF amb els exercicis i les solucions, més endavant trobaràs un botó per descarregar-lo.

Les oracions de relatiu adjectives i substantives

El primer pas per entendre els pronoms relatius és entendre en quin tipus d’oracions es fan servir. Com et deixa, en aquesta entrada del blog t’ho explico de manera detallada i amb molts exemples. Et recomano que la llegeixis abans de fer aquests exercicis, perquè aprendràs:

 • Què són les oracions de relatiu
 • Quins tipus d’oracions de relatiu hi ha: adjectives i substantives
 • Quins tipus de relatives hi ha: explicatives i especificatives
 • Què és el pronom relatiu i l’antecedent
 • Quins pronoms relatius es poden fer servir segons el tipus d’oració i el tipus d’antecedent
 • Errors habituals amb els pronoms relatius (LLEGEIX-LOS!)

 

 

Exercicis de pronoms relatius (C2 de català)

Ara sí, fes aquests set exercicis sobre els pronoms relatius.

Bona sort!

Per cert, si prefereixes descarregar-te un PDF amb tots els exercicis i les solucions per imprimir-lo i treballar-hi més còmodament, fes clic 👉 aquí.

Exercicis d’oracions de relatiu explicatives o especificatives

 

Exercici 1. Marca aquestes oracions relatives com a especificatives (ES) o explicatives (EX).

 1. El viatge que he somiat tota la vida és a les illes Maldives. El que farem aquest estiu és a Roma.
 2. El viatge, que he somiat tota la vida, és a les illes Maldives.
 3. M’ha tocat fer l’activitat amb un noi que es diu Robert.
 4. M’ha tocat fer l’activitat amb un noi, que es diu Robert, i no he pogut anar de parella amb la meva amiga Laura.
 5. No facis cas d’aquesta dona, que no té raó.
 6. La persona que faci bé aquest exercici és intel·ligent.

 

Exercici 2. Ara que ja has classificat les oracions, substitueix, quan es pugui, el pronom relatiu que pel pronom relatiu compost que correspongui (el qual, la qual, els quals o les quals).

 1. El viatge que he somiat tota la vida és a les illes Maldives. El que farem aquest estiu és a Roma.
 2. El viatge, que he somiat tota la vida, és a les illes Maldives.
 3. M’ha tocat fer l’activitat amb un noi que es diu Robert.
 4. M’ha tocat fer l’activitat amb un noi, que es diu Robert, i no he pogut anar de parella amb la meva amiga Laura.
 5. No facis cas d’aquesta dona, que no té raó.
 6. La persona que faci bé aquest exercici és intel·ligent.

 

Exercicis dels pronoms relatius què i que

Exercici 3. Escull l’opció de pronom relatiu correcta: què amb accent o que sense accent?

 1. El festival què/que surt a les notícies és de música electrònica.
 2. El festival de què/que tothom parla és de música electrònica.
 3. Els pantalons a què/que et refereixes em van grans.
 4. Em fa vergonya explicar el motiu per què/que he perdut.
 5. El veí, què/que està boig rematat, es diu Rafel.
 6. El sofà què/que volem comprar està d’oferta.
 7. El pare, què/que era un feix de nervis, no va obrir la boca.
 8. L’argument en què/que es basa aquest treball és molt dèbil.

 

Exercici per completar: pronoms relatius què, qui i on i els relatius compostos corresponents

Exercici 4. Completa el buit amb el pronom relatiu correcte: què, qui o on. Si cal, posa-hi també la preposició que pertoqui.

 1. La tenda ________ hem passat la nit era per a dues persones.
 2. L’obra de teatre ________ et refereixes és molt interessant.
 3. La persona ________ et refereixes és molt interessant.
 4. El professor a ________ ha escrit és catedràtic.
 5. No he vist mai els nens ________ em parles.
 6. No he vist mai les cases ________ em parles.
 7. L’esdeveniment ________ ha participat estava destinat a personal sanitari.
 8. El mirador ________ ha caigut l’avi és el més alt de tots.

Exercici 5. Ara completa el buit de les mateixes oracions amb la preposició adient + el pronom relatiu compost correcte: el qual, la qual, els quals o les quals.

 1. La tenda ________ hem passat la nit era per a dues persones.
 2. L’obra de teatre ________ et refereixes és molt interessant.
 3. La persona ________ et refereixes és molt interessant.
 4. El professor a ________ ha escrit és catedràtic.
 5. No he vist mai els nens ________ em parles.
 6. No he vist mai les cases ________ em parles.
 7. L’esdeveniment ________ ha participat estava destinat a personal sanitari.
 8. El mirador ________ ha caigut l’avi és el més alt de tots.

 

Exercici de correcció de pronoms relatius

Exercici 6. Corregeix les oracions següents.

 1. La meva mare m’ha regalat el vestit amb el que es va casar.
 2. He premiat l’alumne de què estava més orgullosa.
 3. Li agrada el germà què és ros, no el morè.
 4. L’activitat a que s’ha apuntat és molt divertida.
 5. Cluc és el restaurant on hi anem cada diumenge.
 6. L’actriu la qual protagonitza aquesta sèrie és d’origen suec.
 7. He acceptat una proposta que no hi estic interessada.
 8. Cobra un milió d’euros al mes lo qual és una barbaritat.

 

Exercici per crear oracions relatives a partir de dues frases

Exercici 7. Uneix aquestes oracions utilitzant un pronom relatiu.

 1. El company fa piragüisme. El company es diu David.
 2. La Laia sempre arriba tard. Vaig en cotxe amb la Laia.
 3. Els espectacles són increïbles. Aquesta companyia de dansa fa els espectacles.
 4. El noi és un poca-solta. Parles del noi.
 5. El restaurant és libanès. Hem dinat al restaurant.

 

Descarrega els exercicis de pronoms relatius en PDF

Prefereixes treballar amb un arxiu PDF o imprimir els exercicis per fer-los a mà? 👉 Descarrega un PDF amb els exercicis per imprimir en aquest enllaç. 👈

 

 

Solucions dels exercicis de pronoms relatius

 

Exercici 1

 1. ES [sense comes]
 2. EX [entre comes]
 3. ES [sense comes]
 4. EX [entre comes]
 5. EX [entre comes]
 6. ES [sense comes]

Exercici 2

 1. [No es pot substituir, perquè és una relativa especificativa.]
 2. El viatge, el qual he somiat tota la vida, és a les illes Maldives.
 3. [No es pot substituir, perquè és una relativa especificativa.]
 4. M’ha tocat fer l’activitat amb un noi, el qual es diu Robert, i no he pogut anar de parella amb la meva amiga Laura.
 5. No facis cas d’aquesta dona, la qual no té raó.
 6. [No es pot substituir, perquè és una relativa especificativa.]
[En les oracions relatives explicatives es pot fer servir el qual, la qual, els quals o les quals com a sinònim de que.]

Exercici 3

 1. que
 2. què
 3. què
 4. què
 5. que
 6. que
 7. que
 8. què
[Quan va precedit de preposició, què porta accent.]

Exercici 4

 1. on
 2. a què
 3. a qui
 4. qui
 5. de qui
 6. de què
 7. en què
 8. on
[què, referit a objectes o conceptes abstractes; qui, referit a persones; on, referit a llocs físics, no metafòrics]

Exercici 5

 1. en la qual
 2. a la qual
 3. a la qual
 4. al qual
 5. dels quals
 6. de les quals
 7. en el qual
 8. en el qual

Exercici 6

 1. La meva mare m’ha regalat el vestit amb què / amb el qual es va casar. [Pronom relatiu tònic, amb accent, perquè va precedit de preposició, o bé pronom relatiu compost.]
 2. He premiat l’alumne de qui / del qual estava més orgullosa. [Pronom relatiu referit a persones o bé pronom relatiu compost.]
 3. Li agrada el germà que és ros, no el morè. [Pronom relatiu àton, sense accent, perquè no va precedit de preposició.]
 4. L’activitat a què /a la qual s’ha apuntat és molt divertida. [Pronom relatiu tònic, amb accent, perquè va precedit de preposició, o bé pronom relatiu compost.]
 5. Cluc és el restaurant on anem cada diumenge. [On substitueix restaurant; amb el pronom feble hi hi hauria una duplicació.]
 6. L’actriu que protagonitza aquesta sèrie és d’origen suec. [En les oracions relatives especificatives, és a dir, sense comes, el relatiu que no es pot intercanviar per article + ]
 7. He acceptat una proposta en què / en la qual no hi estic interessada. [En registres formals, quan el verb demana preposició, no es pot utilitzar el pronom relatiu àton que + pronom feble.]
 8. Cobra un milió d’euros al mes, la qual cosa / cosa que és una barbaritat. [Lo qual no s’admet com a pronom relatiu neutre. A més, hi falta la coma.]

Exercici 7

 1. El company que fa piragüisme es diu David.
 2. La Laia amb qui / amb la qual vaig en cotxe sempre arriba tard.
 3. Els espectacles que fa aquesta companyia de dansa són increïbles.
 4. El noi de qui / del qual parles és un poca-solta.
 5. El restaurant on / en què / en el qual hem dinat és libanès.

Núria Masdeu