Les preposicions A i EN en expressions de lloc

preposició “EN” o “A”

Quan parlem de lloc, quan es fa servir la preposició a i quan es fa servir en?

Es pot dir “Aniré de vacances en el seu poble”?

“He redactat moltes crítiques al teu programa” i “He redactat moltes crítiques en el teu programa” tenen el mateix significat o volen dir coses diferents?

Llegeix aquest esquema resum per entendre-ho. 👇

Esquema de l’ús de les preposicions en i a en expressions de lloc

 

Taula d’ús de les preposicions “en” i “a” en expressions de lloc

 

Quan es fa servir la preposició a?

 

Quan es fa servir la preposició “a” en expressions de lloc (esquema)

 

En expressions de lloc, utilitzarem la preposició a en els casos següents:

⏩ a)     Amb verbs que expressen direcció o moviment

Si el verb que acompanya la preposició indica moviment o direcció, en general farem servir a. Fixa’t en els exemples següents:

Anirem al càmping del meu cosí.

Durant les vacances, volarem a aquests cinc països.

Has d’inserir el sobre al forat de la bústia.

També emprarem la preposició a si es formula una pregunta amb un verb de moviment o direcció:

A quin cinema vols anar?

⏩ b)     Amb llocs reals o físics, topònims i noms propis

Farem servir la preposició a davant de llocs reals o físics (entesos com un espai on algú pot quedar-se o fer alguna cosa); topònims i noms propis de llocs, empreses o productes.

Tinc tota la informació desada a l’USB. [lloc real/físic]

Estic amb l’avi a la granja. [lloc real/físic]

Viu tot l’any a Tanzània. [topònim]

Hem dinat a Cal Manel. [nom propi d’un lloc]

Treballa a TV3. [nom propi]

⏩ c)     Amb llocs figurats (sense article)

També és possible emprar la preposició a per parlar d’un lloc figurat, si aquest no porta article.

A primària hauríem d’ensenyar els alumnes a treballar la intel·ligència emocional.

⏩ d)     Amb les parts del cos

Així mateix, usarem a amb les parts del cos.

Tinc una piga al dit. [part del cos]

Quan es fa servir la preposició en?

Escriurem en per introduir expressions de lloc en els casos següents:a)     Preguntes amb verbs estàtics

Si tenim una pregunta i el verb no expressa moviment, farem servir en. Per exemple, davant de l’interrogatiu quin.

En quin cinema vols veure la pel·lícula? [El verb veure és estàtic.]

Fixa’t en la diferència amb la pregunta que expressa moviment:

A quin cinema vols anar? [El verb anar expressa desplaçament.]

 

Quan es poden fer servir indistintament en i a?

Quan són correctes les preposicions “a” i “en” en expres

⏩ a)     Expressions de lloc amb complement introduït per un article indefinit, quantitatiu, demostratiu o res

Si el complement que segueix la preposició va introduït per un article indefinit (un, una, uns, unes), un quantitatiu (molts, bastant, gaire, gens…), un demostratiu (aquest, aquesta, aquells…), un indefinit (un, algun), un numeral, o no va introduït per cap determinant, es pot emprar qualsevol de les dues preposicions: en o a.

Viu en/a un poble molt petit. [article indefinit]

Estic entrant en/a un hotel de cinc estrelles. [article indefinit]

Ha pescat en/a molts rius de la província. [quantitatiu]

S’ha casat en/a aquesta església tan antiga. [demostratiu]

Vols pujar en/a aquella atracció? [demostratiu]

S’allotgen en/a ø hotels de mala mort. [sense determinant]

⏩ b)     Amb llocs figurats (amb article definit)

En el cas de llocs figurats que porten article, s’admet en o a.

En/A l’eslògan hi ha tres faltes d’ortografia.

En/A l’associació de titellaires són tots molt simpàtics.

La història té lloc en/a la Tarragona del segle xx.

Ho pots llegir en el / al capítol V.

En aquests exemples en què el complement està introduït per l’article definit, tot i que totes dues preposicions es consideren correctes, és preferible fer servir la preposició en.

Com a parlants, podem notar que com més figurat és el lloc, més genuí ens sembla emprar la preposició en.

⏩ c)     Amb verbs estàtics, en general…

Quan el verb que acompanya la preposició no indica moviment, sinó que parla d’una acció estàtica, generalment utilitzarem la preposició a. Tanmateix, segons el parlar també es pot emprar en.

Treballa a/en la fàbrica de cosmètica.

En els parlars valencians és més comú l’ús d’en per a casos com aquest.

Espero que aquest article hagi resolt aquest dubte tan freqüent. Si vols repassar altres dubtes amb les preposicions, et recomano que donis una ullada a aquest article del blog.

 

Marc Calvera