Saps utilitzar diverses, diferents i vàries correctament?

Diferencia entres diverses, diferents i vàries_

T’has plantejat si hi ha diferències entre els adjectius diverses, diferents i vàries? Creus que els utilitzes correctament?

En aquesta entrada t’explico quines són les diferències entre aquests adjectius i també les diferències de significat segons la seva posició davant o darrere del nom. A més, t’he preparat un breu exercici amb solucions perquè practiquis!

Quan es fa servir diverses en català

Diverses és un adjectiu indefinit amb dos significats depenent de si es posa davant o darrere del nom.

Hi ha diverses magdalenes a la safata.

En aquest cas (davant del nom) la frase significa que hi ha algunes o unes quantes magdalenes a la safata. També pot voler dir ‘un cert nombre de magdalenes’. És a dir, que n’hi ha, però no sabem quantes.

Hi ha magdalenes diverses a la safata.

Aquí (darrere del nom), el significat és que les magdalenes de la safata són de distinta mena. Per exemple, que n’hi ha de xocolata i de crema.

Quan s’utilitza diferents en català

Diferents és un adjectiu indefinit invariable. Davant del nom, es pot utilitzar com a sinònim de diverses (equivalent a unes quantes). Darrere del nom, vol dir ‘que difereix en alguna cosa d’un altre’ (DIEC2).

Per tant, si agafem l’exemple anterior i hi utilitzem l’adjectiu diferents, la frase quedaria així:

Hi ha diferents magdalenes a la safata. [= unes quantes]

Hi ha magdalenes diferents la safata. [= de distinta mena]

 

 

Quan es fa servir vàries en català: usos incorrectes

Vàries també és un adjectiu i el podem utilitzar com a sinònim de diverses quan significa ‘de distinta mena, divers, diferent o variat’. S’escriu sempre darrere del nom.

Hi ha magdalenes vàries a la safata. = Hi ha magdalenes diverses a la safata.

Tanmateix, no es pot emprar davant del nom, ja que no significa ‘un cert nombre de’ o ‘algunes’. Per tant, l’oració que veus a continuació no és correcta en català. Compte!, perquè és un error molt habitual.

Hi ha vàries magdalenes a la safata.

 

 

Exercicis de diverses, vàries i diferents

Posa’t a prova! Completa les oracions amb l’opció o les opcions que consideris correctes. Al final de l’entrada del blog hi trobaràs les solucions.

– La Marta té ________ polseres.

a) diferents b) vàries    c) diverses

– Hem comprat un assortit d’ensaïmades _______. N’hi ha de crema i de cabell d’àngel.

a) diferents b) vàries c) diverses

– La guitarra, la viola i la balalaica són instruments ______.

a) diferents b) vàries c) diverses

– En Joan col·lecciona ______ monedes de països del món.

a) diferents b) vàries c) diverses

– Un joc de taula, si no es juga amb ______ persones no és divertit.

a) diferents b) vàries c) diverses

Espero que després de llegir les diferències entre els adjectius diverses, diferents i vàries i de fer l’exercici que t’he proposat, hagis pogut entendre millor com utilitzar-los en cada cas. I si t’ha agradat aquest article, també et pot interessar practicar l’ús de gens, res, cap i ningú en català.

Solucions de l’exercici

  1. Diferents (a) i diverses (c) són correctes.
  2. Les tres opcions són correctes.
  3. Diferents (a). Les opcions vàries i diverses no són correctes perquè no concorden amb el gènere del substantiu Si estiguessin en masculí, serien correctes.
  4. Diferents (a) i diverses (c) són correctes.
  5. Diferents (a) i diverses (c) són correctes.

Núria Masdeu