Exemple de correu electrònic formal per al C1

Exemple de CORREU electrònic FORMAL C1 de català

T’estàs preparant el C1 de català i vols aprendre a redactar un correu electrònic formal?

Llegeix aquesta entrada per entendre en quines situacions has d’escriure un correu formal, com s’estructura, quines són les fórmules de salutació i comiat per a correus formals, així com altres frases típiques que t’ajudaran a expressar el teu missatge amb un grau de formalitat alt.

Tot això es complementa amb una mostra comentada de correu electrònic formal, alguns consells de com es puntua la part escrita de l’examen C1 i altres remarques sobre puntuació en correus electrònics.

Som-hi!

En quines situacions hem d’escriure un correu electrònic formal?

El correu electrònic formal s’adreça a persones a qui no coneixem, a qui no coneixem bé o que tenen un càrrec alt, per exemple. En definitiva, a persones amb qui la relació és distant, respectuosa i d’acord amb determinades normes socials.

Ara bé, dins de la formalitat hi ha diversos graus. La situació comunicativa i el nivell de confiança que tinguis amb el destinatari del correu defineixen com t’hi adreces, quin grau de formalitat fas servir (alt, mitjà o baix). Aquí tens una situació d’exemple:

 

exemples de grau de formalitat correu electrònic

 

Per tant, normalment escrivim correus electrònics formals en situacions com les següents, entre d’altres:

  • Correus acadèmics i professionals
  • Correus amb l’Administració o amb organismes oficials
  • Sol·licituds de treball
  • Presentació de reclamacions i queixes

Nota: si en comptes d’un correu electrònic has d’escriure una carta formal, et serviran moltes de les indicacions d’aquesta entrada del blog. Tot i això, et recomano que donis una ullada a l’entrada de la carta formal, on trobaràs informació addicional i específica.

🎁 Descarrega la nostra guia gratuïta del C1 👉 aquí!

Les parts d’un correu electrònic formal

Les dues parts principals del correu electrònic són la capçalera i el cos.

 

Estructura correu electrònic nivell C1

 

Si vols veure com és l’estructura completa d’un correu, et recomano que donis una ullada a aquest article del blog, perquè en aquesta entrada que estàs llegint ens centrarem en el cos del correu; és a dir, el text del missatge.

Com s’escriu el cos d’un correu electrònic formal

El cos és el missatge que hem d’enviar i es divideix en les parts següents: la salutació, el nucli del missatge (introducció, desenvolupament i conclusió), el comiat i la signatura. A la captura de sota et mostro un exemple amb les parts clarament diferenciades.

 

Parts d’un correu electrònic formal per al C1 de català

 

Si t’estàs preparant per a la prova del nivell C1, he creat tres mostres d’examen digitals amb què podràs practicar per al dia de la prova. Inclouen els errors més habituals en català, així com un solucionari amb les respostes i explicacions perquè puguis millorar els teus punts febles. 👉 Dona un cop d’ull a les mostres d’examen del nivell C1 de català!

 

Tot seguit veurem les característiques de cada part.

🖐 Fórmules de salutació formals

Saluda la persona a qui t’adreces fent servir una fórmula adequada a la situació comunicativa. Al final d’aquest apartat et mostraré una taula amb salutacions i comiats possibles per a correus amb un grau de formalitat mitjà o alt.

📑 Nucli del missatge

Introducció, desenvolupament i conclusió: com passa amb totes les tipologies textuals, el cos del text ha de seguir un ordre lògic. A la introducció, presenta’t a tu mateix (si cal), presenta el tema de què parlaràs i digues el motiu pel qual escrius; al desenvolupament, exposa la informació principal i els detalls, i a la conclusió, tanca el correu indicant què esperes de l’altra persona. El vocabulari i el to han de ser coherents amb el nivell de formalitat.

🖐 Fórmules de comiat formals

Fes servir una fórmula adequada per acomiadar-te de la persona a qui t’adreces. És molt important que mantinguis la coherència amb la salutació. Si necessites inspiració, dona una ullada a la taula de sota.

📝 Signatura

En els correus electrònics formals, la signatura inclou informació addicional a banda del nom i els cognoms. Per exemple, s’hi pot incloure el càrrec del remitent, el departament on treballa, l’empresa o l’organisme en nom del qual escriu, així com altres dades de contacte (telèfons, adreces postals, enllaços a webs i xarxes socials) i textos legals.

⏱ Data

En un correu formal, no cal posar-hi la data, perquè ja hi surt per defecte (a diferència del que passa amb una carta formal).

📑 Mostres de comiats i salutacions formals

Aquí tens una taula salutacions i comiats per a correus formals. Segons la confiança que tinguis amb la persona a qui envies el correu, pots fer servir un grau de formalitat més alt o menys. Com pots veure, hi ha fórmules que apareixen en tots dos contextos (per exemple: salutacions o cordialment) i d’altres que són específiques d’un to molt formal (ben atentament) o menys formal (fins aviat).

 

salutacions i comiats correu electrònic C1 català

 

Exemples de correus electrònics formals de nivell C1

Dona una ullada a aquestes mostres de correus amb diferents graus de formalitat.

📧 Mostra d’un correu electrònic formal per al C1

Llegeix aquesta mostra de correu formal. En aquest cas, el grau de formalitat és alt. Fixa’t en les parts ressaltades en groc i llegeix l’anàlisi de sota per entendre les característiques del correu.

 

Exemple de correu electrònic formal del nivell C1

 

Anàlisi del correu electrònic formal:

 • “Benvolgut senyor Grau,”: salutació formal.
 • “Em plau de comunicar-vos…”, “Us recordo que […] cal que ens feu arribar…”, “Us demano que em trameteu…”: vocabulari, to i fraseologia adequats a la situació comunicativa.
 • “Atentament,”: comiat formal.
 • “Andreu Vallespí”, “Secretari”, “Associació ARTIS”: signatura (nom i cognom), càrrec i organisme al qual representa.

 

📨 Exemple d’un correu electrònic amb un grau de formalitat mitjà

Aquí tens una altra mostra de correu. En aquest cas, però, el grau de formalitat és mitjà, perquè hi ha una certa relació de confiança entre l’emissor i la destinatària. El correu és cordial i professional, però fa servir la segona persona del singular (tu) i un to més informal que el primer correu.

 

Mostra de correu electrònic amb un grau de formalitat mitjà nivell C1

 

Anàlisi del correu electrònic amb un grau de formalitat mitjà:

  • “Hola, Àlex,”: salutació neutra, grau de formalitat mitjà.
  • T’escric per demanar-te…”: expressió introductòria adequada, ús de la forma tu (informal).
  • “Digues-me”: ús d’expressions pròpies del llenguatge formal (digues-me digue’m).
  • “Gràcies per endavant i salutacions,”: comiat informal.
  • “Sandra Serra”, “Cap de Recursos Humans”, “SOMambient”: signatura (nom i cognom), càrrec i empresa a la qual representa.

 

 

Consells per escriure un correu formal per al nivell C1 de català

Et vols presentar a un examen de nivell C1 de català i has d’escriure una carta o un correu formal? Tot seguit et mostro quins aspectes tenen en compte els avaluadors a l’hora de corregir el teu text.

  • Disposició: s’avalua si el text inclou els elements bàsics d’una carta o un correu formal. És a dir, la salutació, el cos, el comiat, la signatura i, en el cas d’una carta, també la data. A més, es té en compte la distribució del correu o la carta.
  • Registre: assegura’t que el grau de formalitat, el llenguatge i el to siguin adequats a la situació comunicativa i a l’objectiu del missatge.
  • Organització: el missatge presenta l’estructura típica d’un correu electrònic formal? La informació que dones al correu respon al que se’t demana a l’enunciat? La resposta a aquestes dues preguntes ha de ser “sí”.
  • Cohesió: el text és clar i les oracions estan ben lligades? En rellegir-lo, no ha d’haver-hi cap oració que et faci tornar enrere per entendre-la. Ah!, i no t’oblidis d’usar connectors quan redactis un correu formal. Recorda’t que t’ajuden a organitzar les idees de manera clara i faciliten la comprensió del text.
  • Variació: fes servir un vocabulari variat i precís (paraules específiques, sinònims, oracions complexes, diferents connectors…). En definitiva, un llenguatge que enriqueixi l’expressió del text.
  • Correcció: assegura’t d’usar expressions, construccions, frases i mots normatius. Vigila que no hi hagi errors ortogràfics, morfosintàctics o de lèxic.

 

👀 Com es puntua el correu formal al nivell C1?

Quant a l’extensió, has d’escriure una carta o un correu formal de 150 paraules.

  • Com es compten les paraules? Tingues en compte que les paraules comencen a comptar després de la salutació. Els pronoms, les preposicions i els articles també es consideren paraules, tant si estan apostrofats com si no.
  • Quines paraules no es compten? Els noms propis, les sigles, les abreviatures i els símbols no es compten ni es corregeixen.
  • Què passa si un text és massa curt? Si el text té menys de 80 paraules, s’obté la puntuació més baixa en la resta de conceptes. Si té entre 80 i 110 paraules, els errors es compten proporcionalment, però en l’apartat de cohesió es redueix la puntuació a la banda de sota. Si, en canvi, té entre 110 i 140 paraules, l’únic que passa és que el nombre d’errors es compta de manera proporcional.
  • Com es compten els errors? Si en una paraula hi ha més d’un error, es compta com un sol error. Si escrius diversos cops una paraula amb els mateixos errors, també compta una sola vegada, llevat que siguin errors amb l’accent diacrític o construccions com per/per a, com/com a… Ara bé, si comets el mateix error en paraules diferents (per exemple, errors d’apostrofació), cada cop que t’equivoquis compta com un error.

 

Fraseologia per a correus electrònics formals

Et costa trobar les frases adequades per a correus formals? Aquí tens la solució! 👇

T’he preparat un recull de frases típiques segons quina sigui la finalitat del correu o d’un paràgraf concret: informar, sol·licitar, agrair, refusar, queixar-se, etc.

 

fraseologia correu electrònic examen C1

fraseologia correu electrònic examen C1 català

 

La puntuació en correus electrònics formals

Vigila amb l’ús incorrecte dels signes de puntuació. Segueix aquestes directrius:

 • Després de la salutació, posa-hi una coma. També es poden fer servir els dos punts, tot i que la majoria de llibres d’estil recomanen la coma. En tot cas, no l’ometis.

Benvolgut president,

Benvolgut president:

Benvolgut president

 • Quan facis servir la salutació i un vocatiu (el nom amb què t’adreces directament a una persona), posa una coma entre l’expressió de salutació i la persona a qui t’adreces.

Bon dia, senyor Prat,

Bon dia senyor Prat,

Fixa’t que és diferent de, per exemple, “Benvolgut senyor Prat”, en què benvolgut complementa el nom de la persona, no és un vocatiu, i per aquest motiu s’escriu sense coma.

 • Després de la salutació, escriu en una línia a banda i no comencis el text amb minúscula.

Bon dia, senyor Prat,

Us escric per comunicar-vos…

Bon dia, senyor Prat,

us escric per comunicar-vos…

 • El comiat es pot tancar amb coma o amb punt. Si no hi ha cap verb conjugat, amb coma; si n’hi ha algun, amb punt.

Salutacions cordials,

Atentament,

Salutacions cordials.

Atentament.

Rebeu una salutació ben cordial.

Rebeu una salutació ben cordial,

 

Espero que aquest article t’hagi ajudat a estructurar i redactar millor els teus correus formals tant per al C1 com per a la vida diària, si alguna situació ho requereix. D’ara endavant, aplica aquests consells i veuràs com millora la teva comunicació per escrit.

 

Núria Masdeu