El correu electrònic personal | Examen B2 català

Com s'escriu un correu electrònic personal

Tots hem escrit correus electrònics personals a familiars, amics, companys de feina amb qui tenim molta confiança… Tanmateix, de vegades dubtem sobre si ho estem fent bé.

La salutació i el comiat són adequats?

Com s’estructura un correu personal? Em deixo alguna part clau?

La salutació s’escriu amb coma, punt, dos punts o sense cap signe de puntuació?

I moltes preguntes més!

En aquest article responc els dubtes més habituals sobre el correu personal i et dono una mostra de correu perquè la puguis usar com a referència quan escriguis els teus.

 

Què és un correu personal?

El correu electrònic personal és un missatge que va adreçat a una amistat, a un familiar o a una persona amb qui tens confiança.

Tot i que l’estructura és igual que la d’un correu formal, el to i el vocabulari són diferents. En un correu personal, l’estil és informal, més proper i relaxat. De fet, és gairebé igual que en una carta personal; només canvien alguns elements com el lloc i la data, que en un correu no s’han d’especificar.

 

Llenguatge i to informal d’un correu electrònic personal

 

Les parts d’un correu personal

L’estructura d’un correu personal ha d’incloure els elements següents:

 • L’assumpte: és el tema de què tracta el correu i ha de ser clar, concís i específic. En un examen de nivell de català, com ara el B2, no et demanen que l’incloguis; només t’has de centrar en el cos del missatge.
 • La salutació: obre el text del missatge saludant la persona a qui va destinat. La salutació ha de ser informal, propera, d’acord amb la relació que tinguis amb aquella persona. Més avall et mostraré alguns exemples de salutacions informals.
 • El cos del missatge: és el text principal del correu en què expliques allò que vols comunicar al destinatari. El text ha d’estar dividit en diferents paràgrafs i ha de seguir un ordre lògic. Es comença amb una introducció (quin és el motiu del correu), seguida pel desenvolupament (explicació detallada del tema del correu) i s’acaba amb la conclusió (resum breu, indicació de què vols aconseguir amb aquell missatge…).
 • El comiat: acomiada’t del destinatari amb una fórmula adequada al nivell de formalitat baix. Tingues en compte que la fórmula de salutació i la de comiat han de ser coherents. Tot seguit trobaràs alguns exemples de comiats personals en català.
 • Signatura: inclou el teu nom. A diferència del correu formal, no cal posar-hi res més, ja que és un escrit personal i el destinatari et coneix bé.

📑 Exemples de salutació i comiat en correus personals

Aquí tens alguns exemples de com pots iniciar i tancar un missatge personal en català.

 

Salutacions i comiats correu electrònic exàmen B2 català

 

El llenguatge en un correu electrònic personal

A banda de la salutació i el comiat, la resta del missatge també ha d’estar escrit en un to i un llenguatge propers. Per què? Perquè t’adreces a una persona de confiança amb qui tens una relació propera.

Aquesta relació fa que utilitzis un to informal i, per tant, la segona persona del singular (tu: “et vull convidar…”). Si escrius a un amic, la forma vós o vostè (“us vull convidar”, “el vull convidar”) no seria adequada.

El llenguatge ha de ser planer i clar perquè el destinatari t’entengui. L’estil de comunicació en correus personals és molt més directe que en els formals, en què s’empra fraseologia formal més rebuscada. Fixa’t en aquest exemple:

 • Correu formal: Em plau de comunicar-vos que el dissabte vinent…
 • Correu personal: T’escric perquè el dissabte…

Pot tenir fins i tot un caràcter conversacional, ja que de vegades escrivim com si parléssim. Per exemple:

Recordes allò que et vaig explicar de la Laia? Doncs ara resulta que…

Ara bé, planer i clar no vol dir que el missatge hagi de ser telegràfic. Al cos del text, assegura’t d’explicar els fets, els arguments o les vivències de manera detallada, ordenada i lògica.

📑 Consells per escriure un correu personal en un examen de català: nivell B2

Et presentes al B2 de català i has d’escriure un correu personal? Aquesta llista d’ítems inclou els aspectes que tenen en compte els avaluadors a l’hora de puntuar el teu correu.

 • Registre: assegura’t que el grau de formalitat i el to siguin adequats. Has d’escriure un correu informal que s’adeqüi a la situació comunicativa i la finalitat del missatge.
 • Contingut: rellegeix el correu per assegurar-te que conté tota la informació necessària que et demanen a l’enunciat de l’exercici.
 • Estructura: el text està dividit en paràgrafs i té una introducció, un desenvolupament i una cloenda o conclusió?
 • Cohesió: el text és clar i les oracions estan ben connectades? Rellegeix-lo amb una mirada externa. Si hi ha alguna frase que no s’entén bé, reescriu-la. I no t’oblidis d’usar alguns connectors textuals!
 • Correcció: comprova que no hi hagi errors ortogràfics o morfosintàctics i que el lèxic sigui adequat i precís.
 • Expressió: usa un vocabulari variat i diferents estructures que enriqueixin l’expressió del text. L’objectiu final és que el text sigui fluid.

Errors en la puntuació i l’ús de majúscules en els correus personals

En aquest vídeo t’explico els errors més habituals en els correus electrònics. Fixa’t especialment en la puntuació. T’ajudarà a guanyar punts, sobretot, si et presentes a un examen de català.

 

 

Mostra d’un correu electrònic personal

Tot seguit et mostro un correu personal d’exemple que t’ajudarà a entendre tot el que t’he explicat fins ara.

 

Exemple de correu personal exàmen B2 català

 

Ara fixa’t en les parts de l’estructura que et marco a la imatge de sota. Si cal, torna’l a llegir.

 

Exemple de correu electrònic personal

 

Espero que aquest article t’hagi ajudat a redactar correus personals correctes i eficaços. Si t’estàs preparant per a un examen com el B2 i vols saber com escriure altes tipus de textos, consulta aquest enllaç sobre les tipologies textuals en català.

 

Núria Masdeu