Hem o em? Aprèn quan s’escriu amb hac o sense

Hem o em

Hem amb hac o em sense hac?

Aquestes dues paraules es pronuncien de manera molt similar o igual, però tenen un significat i un ús completament diferents.

En aquest article t’explico com aprendre a distingir-les per evitar aquest error ortogràfic tan comú en català; un error que molts correctors automàtics no detecten.

Som-hi!

https://youtu.be/AabeRMjvvdI

 

Quan s’escriu hem amb hac?

La forma hem amb hac és del verb haver. És la primera persona del plural del present d’indicatiu. És a dir, és el verb que acompanyaria el pronom nosaltres. A més, funciona com a auxiliar d’un temps verbal compost.

 

Maneres de saber si hem porta hac

Si vols assegurar-te que hem s’escriu amb hac, prova aquests trucs:

1) Si pots posar-hi nosaltres davant i va seguit d’un verb en participi, porta hac.

(Nosaltres) Hem decidit que ens quedarem a casa.

2) Si ho pots substituir pel verb haver en un altre temps verbal, com havíem, porta hac.

(Nosaltres) Havíem decidit que ens quedaríem a casa.

3) Si pots posar-hi nosaltres davant i va seguit de la preposició de + infinitiu (en sentit d’obligació), també porta hac.

(Nosaltres) Hem d’entrenar a primera hora.

4) Si en castellà es tradueix per hemos, porta hac.

En català: hem decidit

En castellà: hemos decidido

Quan s’escriu em sense hac?

En aquest cas no és del verb haver, sinó que pot ser un pronom feble o bé la marca de primera persona d’un verb pronominal. Tot seguit t’ho explico amb exemples.

Maneres de saber que em no porta hac

1) Es tracta d’un pronom feble de la primera persona del singular (jo) quan va davant d’un verb i substitueix la construcció a mi. Per exemple, quan diem:

Em va fer un regal espectacular. (= va fer un regal a mi)

Si parles català occidental dius me en comptes d’em, tens un altre truc per saber si s’escriu sense hac.

Em va fer un regal = Me va fer un regal

2) A banda de pronom feble, em també pot ser la marca de primera persona d’un verb pronominal. En aquest cas, si pots posar jo davant (no nosaltres, com quan porta hac!), s’escriu sense hac.
(Jo) Em vaig emprenyar com una mona (del verb pronominal emprenyar-se)

3) El tercer truc serveix per a tots els casos d’em sense hac: si en castellà es tradueix per me (i no per hemos), s’escriu sense hac.

Em va fer un regal (Me hizo un regalo)

Em vaig emprenyar (Me enfadé)

Espero haver resolt el teu dubte i que aquests trucs et serveixin d’ara endavant. Si tens cap pregunta, deixa-la als comentaris. 🙂

 

 

Núria Masdeu