Com s’escriu un informe proposta en català | Examen C2

Com s’escriu un informe proposta en català

Si t’estàs preparant per al C2, ja deus saber que un dels possibles textos que hauràs de redactar és un informe proposta.

He creat aquesta entrada per explicar-te breument què és un informe, quines parts ha de tenir i quin tipus de llenguatge hi has de fer servir.

A més, t’he preparat un informe proposta d’exemple perquè puguis comparar el que t’explico amb un text creat per a aquest fi.

Quan arribis al final, t’asseguro que et sentiràs preparat per redactar un informe a l’examen.Què és un informe?

Un informe és un tipus de text especialitzat, redactat per una persona experta o que ha investigat una qüestió, en què s’exposen de manera objectiva una sèrie de dades i fets. La finalitat de l’informe és transmetre informació sobre una situació determinada a una persona o grup de persones que hauran de prendre una decisió al respecte.

Hi ha dos tipus d’informes: els informes proposta i els informes tècnics. En aquesta entrada veurem com es redacta un informe proposta.

Quina informació ha de contenir un informe?

En general, la informació que no pot faltar en un informe és la següent (més avall veurem quines parts ha de tenir un informe proposta):

 • El resum de la situació o del problema.
 • L’objectiu de l’informe: amb quina finalitat s’escriu?, què es vol aconseguir?
 • L’exposició dels arguments o de les propostes de manera objectiva.
 • La proposta final que resol el problema.
 • L’autor del text, el càrrec, el lloc i la data.

Un informe ha de contenir informació breu, clara i rellevant. D’aquesta manera, el lector pot entendre la situació de manera ràpida i prendre una decisió informada.Quin llenguatge s’ha de fer servir en un informe?

La redacció d’un informe ha de ser clara i entenedora perquè sigui fàcil de llegir. Recorda’t que l’objectiu principal d’aquest escrit és que s’entenguin la problemàtica, els arguments i les propostes que hi exposes. Per aconseguir-ho, fes servir oracions curtes i ben enllaçades per mitjà de connectors i altres nexes, i utilitza un lèxic precís.

D’altra banda, tingues en compte que un informe és un text objectiu en què s’exposen fets sense fer judicis de valor. Per aquest motiu és comú emprar una redacció impersonal i un llenguatge neutre.

 

Vols millorar la teva redacció en català per a un examen? He seleccionat els errors més comuns que em trobo en les redaccions i t’explico com corregir-los. Dona un cop d’ull al quadern d’exercicis 👉 “Millora la teva redacció en català en 20 dies”.

 

Quines parts ha de tenir un informe en català?

Els informes són textos amb una estructura molt marcada. A més, poden incloure annexos i suports visuals com ara gràfics, imatges, pressupostos, etc.

Abans d’escriure el teu informe proposta, llegeix detingudament aquestes recomanacions. Quan acabis de redactar-lo, torna-les a llegir per comprovar que no t’hagis deixat res.

 • Títol: tot informe ha de tenir un títol, i aquest ha de descriure de manera clara el tema de l’informe. En aquest cas, preval la claredat en comptes l’originalitat.
 • Introducció: la introducció ha de ser concisa. És important que s’hi indiqui l’objectiu de l’informe i que es faci un breu resum del contingut que hi trobarà el lector. Per redactar l’objectiu, fes servir un verb en infinitiu. Per exemple: “L’objectiu d’aquest informe és analitzar/comparar/descriure/exposar/avaluar…”.
 • Desenvolupament: el desenvolupament ha d’estar format per diferents apartats, i cadascun d’aquests apartats ha de parlar d’un dels punts que es volen tractar. Per tant, les seccions han d’estar clarament diferenciades.
 • Conclusió: la conclusió és l’últim apartat de la redacció de l’informe. Tal com indica la paraula, hi ha d’haver un tancament, una cloenda. En aquesta secció es poden fer recomanacions, suggeriments, propostes de millora, etc. En el cas de l’informe proposta, a la conclusió hi ha d’haver la proposta final.
 • Lloc i data: escriu el lloc i la data en el format següent: Ulldecona, 26 de maig de 2022. No t’oblidis de la coma després de la ciutat, escriu el mes en minúscula i la preposició davant de l’any sense article (de 2022 en comptes de del 2022). Al final de la data, no hi posis punt.
 • Nom i cognoms de l’autor: en un informe no hi pot faltar el nom de la persona que l’escriu. També hi pots afegir el càrrec. Per exemple:

Sandra Guiu

Cap de Màrqueting

 

 

Exemple d’un informe en català

Tot seguit et mostro un exemple d’un informe proposta de 400 paraules (redacció original). Llegeix-lo i fixa’t en les diferents parts del text i en el llenguatge que s’utilitza:

Informe: proposta de remodelació de l’espai enjardinat comunitari

1. Introducció
L’assessoria que administra la comunitat de veïns de l’Edifici Foradada és l’encarregada de gestionar la remodelació de l’espai enjardinat de la comunitat. Cal que en el termini d’un mes els propietaris votin l’opció més adient per a l’espai i el pressupost de què disposen.
L’objectiu d’aquest informe és analitzar tres propostes de remodelació de l’espai enjardinat i proposar l’opció que més s’adequa a l’espai, al pressupost i al perfil dels veïns.

2. Anàlisi de les propostes de remodelació

a. Parc infantil i bancs

Parc infantil amb forma de castell i múltiples jocs integrats: obstacles, jocs d’equilibri, xarxes d’escalada, gronxador, tirolina, tobogan… Bancs al voltant del parc com a zona de descans.
Extensió: 50 m2
Cost: 5.000 €
Avantatges: espai orientat als infants.
Inconvenients: no ofereix una zona tranquil·la per als veïns que no tinguin infants.

b. Piscina i parc infantil

Parc infantil estàndard amb jocs bàsics: gronxador, tobogan, pont i escales. Piscina prefabricada fixa de polièster i fibra.
Extensió: piscina de 30 m2 i parc infantil de 20 m2
Cost: 25.000 €
Avantatges: zona d’esbarjo per a infants i adults.
Inconvenients: cost de construcció i manteniment de la piscina elevat i falta de lloc per seure o estirar-se.

c. Parc infantil i zona de barbacoa

Parc infantil amb forma de castell i múltiples jocs integrats: obstacles, jocs d’equilibri, xarxes d’escalada, gronxador, tirolina, tobogan… Àrea comuna per fer-hi barbacoes, amb dues barbacoes de gas i dues taules amb bancs.
Extensió: parc infantil de 30 m2 i zona de barbacoa i taules de 20 m2
Cost: 10.000 €
Avantatges: zona d’esbarjo per a infants i adults, amb taules i bancs per descansar i menjar.
Inconvenients: olor del menjar.

3. Proposta
Un cop analitzades les tres opcions, considerem que la tercera, amb parc infantil i zona de barbacoa, és la més satisfactòria, perquè ofereix un espai d’oci per a petits i grans on es poden reunir fins a 35 persones a l’aire lliure. A més, permet aprofitar de manera òptima l’espai disponible i encaixa en el pressupost de 20.000 euros assignat al projecte. Quant al possible inconvenient de l’olor de menjar, no afectaria cap habitatge, ja que la ubicació de les barbacoes seria a la paret il·lustrada de l’espai enjardinat, on no hi ha cap finestra.

[signatura]
Clara Vallmoll Esteve
Administradora de la comunitat de veïns de l’Edifici Foradada

Tarragona, 27 de maig de 2022

 

 

Exercici de redacció d’un informe

Si ja has llegit aquesta entrada i has analitzat l’exemple d’informe proposta que t’acabo de mostrar, és hora de posar tots aquests consells en pràctica. Redacta un informe proposta de 300 paraules d’acord amb la situació que et proposo a sota:

L’empresa on treballes no aplica la jornada reduïda els divendres per por que els clients no estiguin atesos si truquen o escriuen un correu electrònic divendres a la tarda. Els treballadors penseu que és possible gaudir dels beneficis de la jornada reduïda en divendres i, alhora, oferir el servei d’atenció al client. Ets el delegat de personal i en l’última reunió heu decidit presentar una proposta a Recursos Humans que solucioni aquesta situació.

Altres exemples de tipus de textos

Espero que aquest article t’hagi ajudat a entendre com es redacta un informe proposta en català. Si t’ha agradat i t’estàs preparant per a un examen com el C1 o el C2, també et poden interessar aquestes entrades sobre com s’escriu un text argumentatiu, com es redacta un article d’opinió o un text expositiu.

I si necessites un cop de mà amb una correcció personalitzada, no dubtis a posar-te en contacte amb mi!

Núria Masdeu