Com es redacta un bon text descriptiu

Text descriptiu

Has llegit algun cop un llibre o un article en què es descriu detalladament com és, per exemple, un carrer? De vegades són descripcions molt llargues (sembla que no s’hagin d’acabar mai!) i d’altres són curtes, però tant en un cas com en l’altre, et permeten imaginar perfectament el que es descriu.

Aquest tipus de redacció té un nom i avui te’l vull presentar: és el text descriptiu.

Què et sembla si a continuació t’explico tot el que has de saber sobre aquesta tipologia textual i, a més, et poso un exemple perquè te’n puguis fer una idea 100 % clara? Som-hi! 👇

 

Què és el text descriptiu?

Un text descriptiu és un tipus de text en què s’explica detalladament un fet o una circumstància. En aquest tipus de text també es descriu minuciosament persones, animals, objectes, llocs…

Així doncs, l’objectiu és que el receptor pugui fer-se una idea molt clara de com és allò que s’està descrivint.

Normalment, aquest tipus de textos formen part d’altres textos, com els textos narratius. És a dir, podem trobar descripcions dins d’altres tipologies textuals (relats, notícies, cartes, etc.).

 

Estructura d’un text descriptiu

En primer lloc, has de saber que no tenen una estructura clara, ja que quan es redacta un text descriptiu es presenta el tema (per exemple, un arbre) i es desenvolupa tota la descripció.

Tanmateix, sí que es poden distingir uns passos previs per fer un bon text descriptiu.

Quins són aquests passos?

  1. Observar les característiques més destacables d’allò que es vol descriure. Retornant a l’exemple de l’arbre, em fixaré en les fulles, els colors, les formes, si és petit o gran, etc.
  2. Estructurar i ordenar totes les característiques del primer punt. En el cas de l’exemple de l’arbre, primer pots comentar els aspectes més vistosos i després els detalls. O si vols descriure una persona, primer pots parlar dels trets físics i després dels psicològics.
  3. Redactar la descripció. Com que ja hauràs ordenat tots els trets, et serà fàcil poder fer una redacció clara i coherent.

 

 

Quines característiques tenen els textos descriptius?

Es distingeixen dos tipus de textos descriptius que t’explicaré tot seguit, i segons el tipus tenen unes característiques o unes altres. Primer, però, et comentaré les característiques generals d’aquesta tipologia textual:

  1. Les oracions poden ser simples o complexes. En una oració simple només hi ha un verb i es dona principalment una informació, com per exemple: “La Maria els cabells rossos”. En les oracions complexes, en canvi, hi ha més d’un verb i hi poden haver connectors. Per tant, s’hi dona més informació. Fixa’t en l’exemple: “La Maria els cabells rossos i amb uns rínxols ben definits que li cauen per l’espatlla com si fossin una cascada”.
  2. Hi predominen uns tipus de verbs concrets. Sobretot, els verbs copulatius (ser, estar i semblar/parèixer), els de pertinença (com tenir) i els de sentits i emocions (veure, olorar, sorprendre, alegrar…).
  3. Hi ha una gran varietat de lèxic. Hi predominen els adjectius qualificatius, els adverbis de manera o quantificadors, les metàfores, les comparacions i les personificacions, entre d’altres.
  4. La puntuació és rica. S’hi utilitza molt la coma, ja que les descripcions acostumen a ser enumeratives. També és possible trobar el punt i coma per separar seqüències on ja hi ha comes o el signe dels dos punts per encapçalar les enumeracions. Aquí trobaràs més informació sobre els signes de puntuació en català.

 

Tipus de textos descriptius

Dit això, ja et puc presentar els dos tipus de textos descriptius que t’he comentat abans. Són el text descriptiu objectiu i el text descriptiu subjectiu.

📑 Text descriptiu objectiu

En aquest tipus de descripcions la finalitat és explicar o informar. El punt de vista de l’autor és extern, això vol dir que no fa cap judici personal d’allò que està descrivint i que narra en tercera persona. Són textos que s’ajusten a la realitat, perquè s’hi exposen dades verificades, i es fan servir paraules precises i tècniques. Els articles de les enciclopèdies són un exemple d’aquest tipus de textos.

Un exemple de text descriptiu objectiu seria:

El lleó és un mamífer carnívor de la família dels fèlids. Té un cap gros i unes orelles curtes i arrodonides. No és gaire llarg de cos, ja que fa uns 180-250 cm de llargada, però el seu cos és robust i pot pesar fins a 200 kg. La cua del lleó és llarga i acaba amb un floc de pèls.

📑 Text descriptiu subjectiu

La descripció es fa des d’un punt de vista testimonial, perquè l’autor deixa entreveure la seva opinió o quines sensacions i sentiments li produeix el que està descrivint. En general, qui fa la descripció forma part del que explica, per això s’utilitzen els verbs en primera persona.

Mira aquest exemple de text descriptiu subjectiu:

Avui al tren he tingut una noia davant amb els cabells molt arrissats. Semblaven molt difícils de controlar, però els tenia d’allò més ben cuidats. Eren de color castany fosc, igual que els seus ulls. Tenia la cara petita, però li destacaven aquells ulls grans, foscos i rodons. La boca i el nas eren petits. Es notava que feia esport diàriament; les espatlles se li veien fortes i musculades, com tot el cos, fort i esvelt.

 

Exemple de text descriptiu

Tot seguit trobaràs un exemple de text descriptiu en què l’autor descriu un espai i parla de les sensacions que va sentir en veure’l. Quan el llegeixis fixa’t que el punt de vista és personal, perquè és un text subjectiu, i també observa la varietat del lèxic. Aquest text té vora 250 paraules.

El dia que vaig entrar per primer cop al nou pis de la meva amiga m’hi vaig sentir acollida. Encara no hi tenia gaires mobles, però el pis no necessitava res per ser una llar. L’entrada del bloc ja anunciava que aquells pisos eren especials. I quina escala! Contràriament a les típiques escales petites amb esglaons estrets, aquesta era ampla i elegant. Tot i que hi havia ascensor, em va venir de gust pujar-hi a peu; semblava que estava pujant les escales d’un palau.

Quan ja estava dins del pis, de seguida em van cridar l’atenció les parets rodones d’algunes estances. Potser és això el que fa que el pis tingui un caliu especial, tot queda més recollit. Els grans finestrals del menjador i la saleta d’estar deixaven veure el paisatge de fora: un carrer estret i tranquil i, de fons, les muntanyes. Quina sensació més idíl·lica que vaig sentir.

L’habitatge tenia una cuina, tres habitacions i dos lavabos. Cada porta que obria la meva amiga era com obrir una porta a un món màgic. Habitacions grans i amb molta llum del carrer, i les parets blanques com la neu immaculada, que feien que tot es veiés encara més gran i il·luminat. No feia falta que m’ensenyés tot el pis, només veient el rebedor n’hi havia prou per fer-ne una valoració ideal, immillorable.

Ara que ja saps com es redacta un text descriptiu i que coneixes quines característiques té, t’animes a redactar-ne tu un? I si tens ganes de conèixer altres tipus de text, et recomano que llegeixis aquests dos articles sobre altres tipologies textuals: el text argumentatiu i el text expositiu.

 

Marc Calvera