“Com” o “com a” en català?

Com o com a en català

T’has plantejat quina diferència hi ha entre com i com a?

A vegades t’ho corregeixen i no saps per què?

En aquest breu article aprendràs quan cal escriure com o com a en català i quines són les excepcions.

A més, al final podràs practicar amb un exercici. També hi ha les solucions perquè puguis comprovar si ho has fet bé.

Som-hi! 👇

 

 

Quan s’escriu com en català?

Aquesta resposta és la més fàcil.

Com és un adverbi de comparació. En aquest sentit, és sinònim de l’expressió igual que o de la mateixa manera que. Fixa’t en aquests exemples:

 

Quan s'escriu COM en català

 

Un truc per saber si tenim un com comparatiu és repetir el verb. Si funciona, vol dir que s’escriu sense preposició. Provem-ho: “És tossuda com ho és sa mare” o “Balla com balla un professional”. Les dues frases han superat la prova.

 

Quan s’escriu com a en català?

Com a és una locució que introdueix propietats i es pot substituir per diverses expressions segons el context. Per exemple: en qualitat de, en concepte de, en funció de

 

Quan s'escriu COM A en català

 

Important: tingues en compte que la preposició a es manté encara que després hi hagi una paraula començada per a.

 

Exemple de COM A en català

 

Diferència entre com i com a

En resum, com expressa comparació i és sinònim de l’expressió igual que o de la mateixa manera que. Com a introdueix una propietat i és sinònim de la locució en qualitat de, entre d’altres.

 

 Diferència entre COM i COM A en català

 

Però, com sempre, hi ha excepcions o casos especials… Vegem-los!

 

Excepcions en l’ús de com i com a

Hi ha tres casos especials en què no se segueixen les normes que t’acabo d’explicar.

 1. Davant d’un nom determinat per un article, un indefinit, un demostratiu o un complement amb la preposició de, la preposició a cau i emprem com en comptes de com a. Fixa’t en la diferència entre aquestes dues frases:

 

Excepcions de COM i COM A

 

 1. En sentit comparatiu, quan equival a “com si fossin” i la paraula que segueix és un adjectiu o bé un nom sense determinant ni quantificador, podem fer servir com o com a. Totes dues opcions són correctes (depèn del teu parlar).

 

COM A és correcte en català

 

 1. Podem escriure com o com a quan fa de quantificador o modificador i equival a prou, força, aproximadament, més aviat… Emprem l’expressió amb a en registres informals i sense a en registres formals.

 

COM o COM A

 

Exercici de com i com a

Completa aquestes oracions amb com o com a, segons correspongui. Al final hi trobaràs el solucionari.

 1. És tan intel·ligent ………….. la seva germana.
 2. ………….. metge, no et pot dir una altra cosa.
 3. L’espectacle es fa servir ………….. reclam.
 4. Escriu ………….. un nen de cinc anys.
 5. És considerat ………….. el millor cardiòleg de Catalunya.
 6. Es vesteixen ………….. indecents.
 7. No sé què em passa. Estic ………….. trista.
 8. ………….. espectadora, no he trobat gens bé el que han fet els actors.
 9. Aquest vestit està ………….. arrugat, oi?
 10. ………….. professionals, hem de prendre decisions informades.
 11. S’han comportat ………….. nens.

 

 

Solució de l’exercici

 1. com
 2. com a
 3. com a
 4. com
 5. com
 6. com / com a
 7. com [formal] / com a [informal]
 8. com a
 9. com [formal] / com a [informal]
 10. com a
 11. com / com a

Espero haver aclarit tots els teus dubtes sobre el com i el com a perquè puguis evitar aquest error tan habitual en català. Si t’ha agradat aquest article, també et pot interessar la diferència entre per i per a, entre perquè i per què o entre potser i pot ser.

Núria Masdeu