3 errors amb el verb haver-hi en català

En català cometem una sèrie d’errors molt habituals amb el verb haver-hi. I no només les persones que l’aprenen com a llengua estrangera, sinó molts parlants nadius.

En aquest breu article veurem com s’escriu correctament i quins errors hem d’evitar.

 

https://youtu.be/laJNSdkO_wk

Què vol dir haver-hi en català?

Haver-hi és un verb impersonal. Aquí tens la definició del DIEC 2 sobre aquesta accepció del verb haver-hi:

 

haver-hi en catalá

La forma haver-hi no té plural

Tot i que s’admet el plural en registres col·loquials, en els registres formals haver-hi és invariable.

Hi han tres persones a la sala.

Hi ha tres persones a la sala.

Hi havien molts mosquits.

Hi havia molts mosquits.

 

 

En la forma haver-hi no es pot ometre el pronom hi

El pronom hi és necessari i no el podem ometre. Per tant, aquesta expressió sense hi és incorrecta en català:

Havia un quadre molt famós.

Hi havia un quadre molt famós.

Recorda que el verb haver sense pronom només es fa servir en les formes verbals compostes; és a dir, combinat amb un altre verb. Per exemple: Havia vingut aquell mateix dia.

 

No s’ha de fer servir el pronom en amb haver-hi si s’esmenta allò que hi ha

Mira aquesta frase d’exemple. És incorrecta perquè hi ha una duplicació d’elements:

Volia unir-se al grup, però ja n’hi havia moltes persones.

Podem fer servir el pronom en si ometem persones. Per tant, aquestes dues oracions són correctes:

Volia unir-se al grup, però ja hi havia moltes persones.

Volia unir-se al grup, però ja n’hi havia moltes.

Espero haver resolt els teus dubtes sobre l’ús d’aquest verb impersonal en català. Ara toca posar-ho en pràctica! Gaudeix escrivint. 🙂

Núria Masdeu