Top 10 d’expressions incorrectes en català

expresions incorrectes en català

Quan acabis de llegir aquesta entrada del blog, et posaràs les mans al cap.

Estic segura que alguna d’aquestes expressions (o fins i tot més d’una!) la fas servir pràcticament cada dia. Però no només tu, tu i (gairebé) tothom!

Deixa la vergonya i casa i diverteix-te aprenent les 10 expressions incorrectes més habituals en català.

A partir d’ara, ja no tens excusa per dir-les i escriure-les bé. 😉

 

1.     Arrel de

La primera expressió és la famosa arrel de. Fixa’t en aquest exemple:

 

ARREL DE és incorrecte en català

 

En sentit figurat, quan arrel de indica causa, l’expressió correcta és arran de, sinònim de a conseqüència de.

Per cert, arran de, en sentit literal, també vol dir ‘al mateix nivell’, ‘quasi tocant’. Per exemple: “Talla el vestit arran de la costura”.

 

2.     En quant a

La segona expressió incorrecta és en quant a o en quan a (m’ho trobo sovint amb te o sense).

L’expressió adequada és quant a, amb te i sense preposició davant. Aquesta expressió és sinònima de pel que fa a, pel que respecta a, en relació amb, etc.

 

EN QUANT A és una expressió incorrecta

 

3.     En base a

Continuem amb la tercera expressió: en base a. Aquesta locució, quan es fa servir amb el significat de ‘prenent com a base’, no és normativa. Per tant, evitem-la en contextos formals! Fixa’t en aquest exemple:

 

Com es diu EN BASE A en català

 

Com es diu correctament? Tenim diverses opcions. Una de molt senzilla és d’acord amb. També tenim segons, partint de, a partir de, sobre la base de (fixa’t que aquí fem servir la paraula base, però les preposicions canvien)

Dit això, segons el context i l’oració, en podem utilitzar unes o unes altres.

 

4.     Olorar a

He de reconèixer que aquesta expressió em fa una mica de ràbia, no ho puc negar. Has sentit mai “La cuina olora a pa de pessic”? Doncs no és correcte. Per què? T’ho explico tot seguit.

El verb olorar en català fa referència a l’acció i és un verb transitiu, és a dir, necessita un complement directe. Olorar vol dir ‘aspirar aire amb el nas per sentir l’olor d’una cosa’ (DIEC2). Per exemple, “El meu germà sempre olora el menjar abans de tastar-lo” (= fa una acció, ell olora una cosa).

Ara bé, no podem fer servir olorar per indicar que una cosa desprèn una olor. El verb correcte és fer olor. Fixa’t que la diferència és molt visual:

 

OLORAR A i FER OLOR A són expressions incorrectes

 

Per això, la frase que he esmentat al principi d’aquest apartat no és correcta.

A més, en català, la preposició correcta és de: fer olor de. Podem dir que una cosa fa olor, simplement, o indicar de què fa olor, amb la preposició de.

 

Com es diu OLORAR correctament en catala

 

Passa el mateix si fas servir el verb olorar en sentit figurat, quan vol dir ‘descobrir per algun indici una cosa oculta’, com veus a l’exemple del diccionari. Funciona exactament igual i amb la preposició de.

Amb altres verbs relacionats amb les percepcions també es fa servir la preposició de: fer pudor de, tenir gust de, soroll de

 

5.     En relació a

L’expressió en relació a no és recomanable en català. Quan significa ‘pel que fa a’, les expressions adequades són en relació amb i amb relació a. Fixa-t’hi bé, perquè és un joc de preposicions!

En relació a la teva proposta, t’he de dir que m’ha semblat espectacular.

En relació amb la teva proposta, t’he de dir que m’ha semblat espectacular.

Amb relació a la teva proposta, t’he de dir que m’ha semblat espectacular.

 

 

6.     Fer-se amb

L’expressió fer-se amb, amb el sentit d’aconseguir alguna cosa, no és correcta en català. Podem fer servir altres verbs com aconseguir, apoderar-se de, adquirir, etc. Tria el que encaixi millor segons el context.

IMPORTANT: l’expressió fer-se amb existeix i és correcta quan vol dir ‘tractar-se amb algú’. Per exemple: “Es fa molt amb la seva cosina”.

 

 FER-SE AMB és incorrecte en català

 

7.     Dintre de

I què me’n dius de “Dintre de dos hores tinc una classe de català”? L’expressió dintre de no és correcta per expressar el temps que falta per a una cosa. Substitueix-la per d’aquí a.

 

Marxo a Alemanya dintre de tres dies.

Marxo a Alemanya d’aquí a tres dies.

 

Si et continues posant així de morena, dintre de poc semblaràs caribenya.

Si et continues posant així de morena, d’aquí a poc semblaràs caribenya.

 

 

8.     Sentar les bases

Et sona, oi? I tant, que et sona! La diem, l’escrivim, la llegim, l’escoltem…

En realitat, el problema rau en el verb sentar, que no existeix en català i, tot i això, l’emprem en moltes expressions com ara sentar les bases, sentar les condicions, sentar un precedent, etc.

Quan parlem d’establir els fonaments d’una cosa, hem de fer servir el verb assentar, amb a i doble esse, com veus en aquest exemple.

 

Com es diu SENTAR LES BASES en català

 

D’altra banda, podem utilitzar sinònims com establir, posar, fixar… Aquí tens altres exemples d’expressions correctes per expressar aquest significat.

 

SENTAR o ASSENTAR. Sinònims

 

9.     Recolzar algú

Què vol dir recolzar en català? Vol dir que el pes d’una cosa o d’una persona descansa sobre un suport. En aquesta imatge, la persona està inclinada, descansant els colzes a la barana.

 

RECOLZAR quan és correcte

El verb recolzar també es pot fer servir en sentit figurat.

Ara bé, quan fa referència a advocar per alguna cosa, defensar-la, l’expressió correcta és donar suport. Fixa’t en aquest exemple:

 

RECOLZAR o DONAR SUPORT

 

Un altre exemple:

Aquest partit polític recolza la nostra iniciativa.

Aquest partit polític dona suport a la nostra iniciativa. [= defensa la iniciativa, advoca per la iniciativa]

 

10. El més aviat possible

L’expressió el més aviat possible, per expressar la necessitat d’immediatesa, no és correcta en català. Tenim diverses opcions. La primera és afegir-hi la preposició a i canviar l’article el per al. A banda d’això, hi ha diverses alternatives, com ara tan aviat com es puga o com més aviat millor. Llegeix l’exemple:

 

T’he de dir una cosa molt important! Vine el més aviat possible, si us plau.

T’he de dir una cosa molt important! Vine al més aviat possible, si us plau.

T’he de dir una cosa molt important! Vine tan aviat com puguis, si us plau.

T’he de dir una cosa molt important! Vine com més aviat millor, si us plau.

 

Més expressions incorrectes en català…

T’ha agradat aquesta recopilació? Si t’ha semblat interessant, al canal de YouTube “Parlem d’escriure en català” trobaràs molt més contingut com aquest per millorar el teu català escrit. Subscriu-t’hi i activa la campaneta per continuar millorant el teu català setmana rere setmana d’una manera entretinguda i gratuïta.

Núria Masdeu