Els prefixos porten guionet en català? Novetat 2021

Quan els prefixos porten guionet en català

Has vist prefixos escrits de diferents maneres (amb guionet, sense, amb espai…) i ja no saps quina és la versió correcta.

Si vols saber com s’escriuen els prefixos en català, ets al lloc adequat!

En aquest article t’explico breument com s’escriuen els mots amb prefix, quina és la norma (actualitzada el 2021!) i quines excepcions hi ha. A més, et poso exemples perquè no et quedi cap dubte.

 

https://youtu.be/TjoxpLdepTM

Els prefixos s’escriuen sense guionet i sense espai en la majoria dels casos

Per norma general, el prefix i el mot a què fa referència s’escriuen junts. És a dir, sense espai i sense guionet.

Per tant, la forma correcta és postguerra i no post-guerra ni post guerra.

× post-guerra

× post guerra

postguerra

Aquí tens altres exemples de prefixos inseparables: intergalàctic, antinatural, preconcebut, sobreprotegit

Ara bé, com gairebé sempre, hi ha excepcions.

Quan hem de posar un guionet en els mots prefixats?

Hi ha dos guionets que es mantenen amb la nova ortografia de 2021.

En primer lloc, posarem guionet en el cas del prefix “no”, quan va seguit d’un adjectiu o un substantiu i es tracta d’expressions prefixades: la no-violència, llibres de no-ficció, països no-bel·ligerants.

Segon cas: en l’àmbit científic, quan es coordinen dos elements iguals amb prefixos diferents, es pot fer servir el guionet per ometre el primer: pre- i postoperatori.

Prefixos amb espai

Deixant de banda aquests casos, abans del canvi en l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans el 2021, alguns prefixos es consideraven excepcions i s’escrivien amb guionet. Ara, aquest guionet se substitueix per un espai, amb l’objectiu de simplificar l’ortografia catalana.

Tot seguit veurem quines són aquestes excepcions que porten espai.

 1. Paraules prefixades amb grafies especials

Principalment, quan el prefix precedeix una paraula que comença amb un format diferent (majúscula, cometes, cursiva o una xifra) s’escriu amb espai. Mira aquests exemples per entendre-ho millor:

– Quan el prefix precedeix una paraula que s’escriu amb majúscula inicial: ex Iugoslàvia.
– Quan precedeix una xifra: selecció sub 21.
– Quan precedeix una sigla o un símbol: mini USB.
– Quan precedeix una paraula escrita entre cometes o en cursiva: ex hipster.

En el cas dels noms propis que comencen amb majúscula, si la paraula prefixada crea un nom nou propi, s’escriu junta i es posa la lletra inicial de prefix en majúscula. És a dir, escriurem Prepirineus en comptes de pre Pirineus.

2. El prefix en expressions lexicalitzades o paraules amb guionet

Un sintagma lexicalitzat és un grup de paraules que formen una unitat lèxica, és a dir, paraules que quan van juntes tenen un significat concret. Per exemple: primera dama. Aquests dos mots de manera independent tenen un significat, però quan van junts n’adquireixen un de nou. Doncs bé, quan el prefix precedeix un sintagma lexicalitzat, una locució o una paraula amb guionet, s’escriu amb espai.

ex alt càrrec / ex primera dama
anti nord-americana

Però compte! Segons la nova ortografia, si el prefix forma una unitat lèxica preexistent amb el primer component del sintagma, s’escriu enganxat al primer mot, encara que formi part d’una expressió lexicalitzada. És el cas de subdirectora general. Aquest cas es produeix sobretot amb càrrecs i professions.

Ús optatiu de l’espai (i no del guionet) en els prefixos

Quan dues paraules s’escriuen igual, però tenen significats diferents, es pot posar un espai per evitar confusions. És el cas de corrector, que pot fer referència al professional que corregeix textos o a una persona que és rectora juntament amb una altra (co rector).

També s’hi pot deixar un espai per evitar grafies detonants (ex exiliat en comptes d’exexiliat).

Pren nota d’aquests exemples i evitaràs un dels errors ortogràfics més habituals en català.

Núria Masdeu