Canvis en l’ortografia catalana 2021

canvis en l'ortografia catalana
El 2016 hi va haver canvis importants en l’ortografia catalana, com ara l’eliminació de molts accents diacrítics en català o l’escriptura dels mots prefixats. El període de moratòria per implantar aquestes normes s’ha allargat fins al 2021, que és quan s’ha aprovat la versió definitiva de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (OIEC).

Només s’hi han aplicat dos canvis i no han tingut tant ressò com els de fa uns anys. Malgrat això, si t’agrada escriure correctament en català, convé saber-los. Un canvi està relacionat amb l’alfabet; l’altre, amb l’escriptura dels mots prefixats. Vegem-los!

Canvi en l’ortografia catalana: com s’escriuen les paraules prefixades?

Aquest canvi afecta moltes paraules que escrivim sovint, ja que els mots prefixats apareixen en tot tipus de textos.

En general, els prefixos s’escriuen units al mot. Per exemple: antinatural. Ara bé, hi ha excepcions. Et deixo l’enllaç a un article del blog on t’explico tot el que has de saber sobre com s’escriuen els prefixos. Tanmateix, si et vols centrar en el resum dels canvis ortogràfics de 2021, continua llegint.

Alguns prefixos que portaven guionet ara porten espai (novetats 2021)

  • Quan la paraula que acompanya el prefix té alguna particularitat gràfica (comença amb majúscula, és una xifra, està escrita entre cometes o en cursiva), cal deixar un espai.

Canvi respecte al 2016: abans calia posar-hi un guionet.

Et poso un parell d’exemples:

Abans: mini-USB, selecció sub-21

Ara: mini USB, selecció sub 21

  • Quan el prefix acompanya una expressió lexicalitzada (grup de mots que quan van junts tenen un significat establert) o una paraula amb guionet, també ha d’haver-hi un espai.

Canvi respecte al 2016: abans calia posar-hi un guionet.

Et poso un parell d’exemples:

Abans: ex-alt càrrec, anti-nord-americana

Ara: ex alt càrrec, anti nord-americana

Tanmateix, si el prefix forma una unitat lèxica preexistent amb el primer element del sintagma, l’escriurem enganxat al primer element. És el cas de sotsinspector d’impostos.

  • En cas d’homonímia (paraules que s’escriuen igual però tenen significats diferents) o grafies detonants, podem afegir-hi un espai.

Canvi respecte al 2016: abans podíem posar-hi un guionet.

Et poso uns exemple:

Abans: co-rector, ex-xa

Ara: co rector, ex xa

En el cas de co rector, l’escrivim separat perquè volem evitar que es el mot es confongui amb el professional que corregeix (corrector).

Canvi en l’ortografia catalana: les lletres de l’alfabet

Ara, l’ortografia catalana admet la forma valenciana per escriure les lletres efa, ela, ema, ena, erra i essa. Per tant, també són correctes les formes efe, ele, eme, ene, erre i esse.

Com veus, aquests són els canvis ortogràfics més recents que has de tenir en compte quan escriguis en català. Si tens cap dubte o pregunta, deixa’l als comentaris.

Núria Masdeu