3 maneres incorrectes d’expressar obligació en català

En català tenim diverses maneres correctes per expressar obligació, necessitat o conveniència. Tanmateix, hi ha tres errors recurrents amb construccions incorrectes que utilitzem per influència del castellà.

En aquest article t’explico quines són les tres perífrasis d’obligació incorrectes i per quines construccions pots substituir-les.

 

 

1. Tenir que no és correcte en català

Convé substituir aquesta expressió per haver de + infinitiu, que és l’opció correcta en català.

No puc venir perquè tinc que anar al metge.

No puc venir perquè he d’anar al metge.

És correcte tenir de + infinitiu?

La construcció tenir de + infinitiu només es fa servir en registres informals; no és correcta en registres formals. Per tant, l’hauríem de substituir per haver de + infinitiu.

No puc venir perquè tinc d’anar al metge.

No puc venir perquè he d’anar al metge.

 

2. Hi ha que… no és correcte per expressar obligació

Haver-hi que és una altra estructura que utilitzem per influència del castellà i que no és acceptable en la nostra llengua.

Hi ha que fer un treball excepcional.

Hem de fer un treball excepcional.

 

3.  Ser precís no és correcte en català

Ser precís + infinitiu i ser precís que + subjuntiu són construccions incorrectes en català. Tenim diverses alternatives admeses per expressar necessitat o obligació, com les que trobaràs en aquest exemple.

És precís enviar aquest document.

Cal enviar aquest document.

És necessari enviar aquest document.

Hem d’enviar aquest document.

 

Com es pot expressar obligació correctament en català?

Com has vist en la versió correcta dels exemples anteriors, tens moltes maneres correctes d’expressar obligació. Aquí te’n deixo quatre:

  • haver de + infinitiu (per a la primera persona del singular, en alguns parlars s’utilitza haig de + infinitiu com a sinònim d’he de + infinitiu).
  • caldre + infinitiu (o caldre que + subjuntiu)
  • ser necessari + infinitiu (o ser necessari que + subjuntiu)
  • fer falta + infinitiu (o fer falta que + subjuntiu)

 

 

Espero que aquesta entrada hagi resolt els teus dubtes sobre com expressar obligació o necessitat en català. Si t’ha agradat, t’animo a donar una ullada al blog, perquè hi ha molts articles que et poden interessar.

Núria Masdeu