Com s’estructura un text en català

com s'estructura una text per un exàmen B1, B2, C1 i C2 de català

L’estructura d’un escrit no és un concepte abstracte que et van explicar a l’escola i que en realitat no serveix per a res. Al contrari!

L’estructura és un aspecte clau que afecta fins al punt que una persona abandona la lectura o no entén el teu missatge, o un avaluador posa una puntuació més baixa a un treball o un examen perquè la redacció no permet seguir el fil i dificulta la comprensió del text.

Sí, l’estructura és la base. Així que para atenció a aquests punts molt senzills que t’ajudaran a estructurar un text abans de començar-lo a escriure.

Quina estructura ha de tenir un text?

Els elements bàsics que componen l’esquelet d’un escrit són la introducció, el desenvolupament i la conclusió.

El que has de fer és adaptar la informació que inclous en aquestes parts segons el tipus de text que escrius. Evidentment, no és el mateix escriure un text argumentatiu, que escriure un article, un relat o un treball acadèmic. Això sí, els fonaments són els mateixos.

 

Estructura bàsica d’un text en català

 

Vegem quina informació cal incloure en cada part.

Com s’escriu la introducció?

La primera part d’un text (si no té títol) és la introducció, on es presenta el tema de què es parlarà, se situa el lector. És una part importantíssima per captar l’atenció de qui et llegeix. Aprofita-la!

Com et deia, el contingut de la introducció depèn del tipus de text que escriguis. Per exemple, en un treball acadèmic tenim el resum del treball, que explica el tema, i després, l’autor parla de la seva motivació, l’objectiu i les hipòtesis del treball. En canvi, si escrius un relat o una novel·la, la introducció et servirà per presentar els personatges, la situació inicial, el conflicte, el moment i el lloc, etc.

Com s’escriu el desenvolupament?

Després de la introducció ve el desenvolupament, que conté la informació principal. És on has de desenvolupar els fets, explicar, exemplificar i argumentar les idees relacionades amb el tema del text.

 

Vegem quina informació cal incloure en cada part.

 

Per escriure el cos d’un text, et recomano que facis una pluja d’idees dels subtemes que tractaràs. Aleshores, crea un esquema. Això t’ajudarà a dividir el cos en diferents apartats o paràgrafs per tractar una idea diferent en cada apartat.

Per exemple, si escrius un text sobre una aplicació per a mòbil, un apartat del cos pot ser sobre la facilitat d’ús; l’altre, sobre el disseny, i l’altre, sobre les funcions avançades. En un text argumentatiu, et recomano que dediquis cada paràgraf del cos a un argument diferent.

Com s’escriu la conclusió?

La conclusió és la part final que tanca l’escrit. Serveix per a resumir les idees més importants sobre el tema que has tractat i, segons la tipologia textual, convidar el lector a reflexionar, fer una valoració personal, fer una proposta o crida a l’acció, etc.

L’objectiu és que el lector s’emporti la informació clau que vols que recordi.

La conclusió d’un treball acadèmic, per exemple, serveix per comentar els resultats de la recerca amb una actitud crítica, per analitzar aspectes positius de la recerca o aspectes millorables, limitacions del treball, etc. En canvi, la conclusió d’una entrada de blog és totalment diferent: hi pots resumir el contingut de l’article, fer una crida a l’acció perquè el lector deixi un comentari o consulti un altra entrada, donar la teva opinió o fer una pregunta al lector per convidar-lo a reflexionar, entre d’altres.

 

 

El títol i el nom de l’autor

Hi ha textos que poden incloure elements addicionals. Per exemple, un article d’opinió ha de tenir un títol i el nom de l’autor. És molt important que el títol sigui atractiu i que capti l’atenció del lector. Tanmateix, també ha de reflectir de quin tema es parlarà en el text. Fixa’t en la diferència entre aquests tres títols d’un article:

Només el 36 % de la població de Catalunya és parlant habitual de català

Resultats de l’enquesta

Article

El primer és atractiu, capta l’atenció. A més, en llegir el títol ens fem una idea de què tracta l’article. Aquest seria una bona opció.

El segon, en canvi, no és tan original i, tot i que dona una part d’informació (ens indica que a l’article hi ha els resultats d’una enquesta), no sabem de què tracta l’enquesta. Per tant, aquest títol es podria millorar.

Per acabar, l’últim, “Article”, no és original ni proporciona informació rellevant sobre el contingut de l’escrit. Per tant, no és adient.

Bé, ja hem vist la macroestructura d’un text i ara ens centrarem en unitats més petites, però imprescindibles per garantir la coherència: els paràgrafs, les oracions i els nexes.

 

Com s’estructura un text en català

 

Com es divideix un text en paràgrafs?

Primer de tot, deixa que et recordi que els paràgrafs són els fragments de text separats amb punts i a part. (Si vols repassar els signes de puntuació en català, aquest article et pot ser útil.)

Per dividir un text correctament en diferents paràgrafs, recorda’t d’aquest concepte bàsic: cada paràgraf parla d’una idea, encara que estiguin englobades en el mateix subtema.

Així, intenta no redactar un únic paràgraf llarguíssim, que costa molt de llegir, i detecta quan cal posar punt i a part i començar un paràgraf nou.

📢 Tens problemes a l’hora d’estructurar un text i puntuar-lo? Escrius oracions massa llargues i complexes? He seleccionat els errors més comuns que em trobo en textos escrits i t’explico com corregir-los. Dona un cop d’ull al quadern d’exercicis 👉 “Millora la teva redacció en català en 20 dies”.

Exemple de divisió en paràgrafs

A sota et mostro l’exemple d’un article del blog sobre recursos i eines per escriure en català. Hi ha un apartat sobre diccionaris de sinònims (títol) que es troba dins d’un article de recursos per escriure. Dins d’aquest apartat es parla de dos diccionaris prou diferents, així que hem decidit posar-los en dos paràgrafs diferents. T’ho marco amb “idea 1” i “idea 2”.

 

Com s’estructuren els paràgrafs d’un text

 

Et recomano que elaboris un esquema dels temes que tractaràs abans de començar a escriure. Per exemple, pots fer l’esquema següent per a un text argumentatiu sobre el menjar ecològic:

Paràgraf 1: Introducció

Paràgrafs 2, 3 i 4: Desenvolupament

Paràgraf 2: Argument 1 del menjar ecològic – Nutrients i additius

Paràgraf 3: Argument 2 del menjar ecològic – Productes químics i antibiòtics

Paràgraf 4: Argument 3 del menjar ecològic – Medi ambient

Paràgraf 5: Conclusió

L’ús de connectors per enllaçar els paràgrafs i les idees

Per garantir la coherència del text, és fonamental que facis servir connectors per enllaçar les idees. Els farem servir, per exemple, per organitzar la informació i definir de manera clara l’estructura del text: en primer lloc, X; en segon lloc, Y; d’una banda, de l’altra; en conclusió… Ho veuràs molt clar amb un exemple visual.

En el text de mostra que tens a sota, fixa’t en els connectors marcats en groc que hi ha a inici de paràgraf i com ajuden a seguir el fil del text.

D’altra banda, hi ha connectors marcats en blau que tenen una funció semblant, però en aquest cas relacionen les idees de dins d’un paràgraf.

 

Exemple text argumentatiu català

 

Aquí tens un altre exemple amb connectors que fan de nexe i aporten fluïdesa al text. A més, en faciliten la comprensió i la lectura. No t’oblidis de fer-los servir en els teus escrits. Ara bé, han de ser coherents amb allò que es diu. Per exemple, si contraposes dos conceptes, pots fer servir connectors adversatius; si vols afegir informació nova, additius; per fer aclariments, explicatius, etc. Aquest llistat de connectors pot ser un bon punt de partida!

 

Com s'estructuren les oracions d'un text en català

 

Com han de ser les oracions?

Ara, del paràgraf passem a una unitat encara més petita: l’oració.

Si tendeixes a escriure oracions massa llargues amb moltes subordinades i això fa que cometis més errors, et recomano que t’enfoquis en escriure oracions més curtes i concises. D’aquesta manera, afavoriràs la comprensió del text i reduiràs les probabilitats d’error.

CONSELL: Una tècnica molt útil és que quan tinguis una oració massa llarga, intentis dividir-la en frases més curtes i eliminar repeticions. Aleshores, fes servir connectors per unir aquestes frases.

 

 Com s'estructuren les oracions d'un text en català

 

Estructura dels diferents tipus textuals

Tot seguit et proporciono alguns enllaços a altres entrades del blog perquè puguis consultar l’estructura concreta de cada tipologia textual. Alguns d’aquests articles inclouen escrits d’exemple:

Llista de comprovació per a després d’escriure un text

Quan acabis d’escriure un text, consulta aquesta llista de 12 ítems per comprovar que no t’hagis deixat res. Ara bé, tingues en compte que segons la tipologia textual, els requisits quant a estructura poden ser més específics.

 1. El text inclou una introducció en què es presenta el tema.
 2. En el desenvolupament —part central del text—es desenvolupa el tema (idees, arguments, etc.).
 3. El desenvolupament està dividit en diversos paràgrafs equilibrats, i cadascun expressa una idea. Aquests paràgrafs estan enllaçats amb l’ús de nexes i connectors.
 4. El text inclou una conclusió en què es resumeixen les idees clau.
 5. S’utilitzen connectors variats per connectar els paràgrafs i les oracions.
 6. No hi ha redundàncies.
 7. S’han fet servir sinònims per evitar repetir paraules o expressions.
 8. El lèxic és precís.
 9. El to i el nivell de formalitat són adequats per al tipus de text.
 10. El grau d’objectivitat és adient per a la tipologia textual.
 11. El text està puntuat correctament.
 12. S’ha fet servir el corrector automàtic abans de donar el text per acabat.

Ja veus que la qualitat del contingut que escrius no ho és tot. Com l’estructures també té un paper fonamental en la llegibilitat i la comprensió del text. Espero que aquest article t’hagi ajudat a millorar la redacció dels teus textos. I si no coneixes “Parlem d’escriure en català”, és un canal de YouTube que t’encantarà i et serà molt útil! Et recomano que hi donis un cop d’ull.

 

Núria Masdeu